Funicular de Gelida - Fotos

La zona de l'encreuament


       
11.02.04 11.02.04 11.02.04 11.02.04

<<< La part alta del trašat

Retorn al Funicular de Gelida

La part baixa del trašat >>>