Pàgina inicial Trenscat.cat trenscat.cat la web dels trens de Catalunya
  Trens de Catalunya > FGC > Cremallera i Funiculars de Montserrat > Característiques tècniques > Catenària i subministrament d'energia
Horaris dels trens de Catalunya
 Catenària i subministrament d'energia
 
 Catenària
La catenària del cremallera es compon d'un fil sustentador de coure (de 153 mm2 de secció) i de dos fils de contacte, també de coure (de 107 mm2 de secció). Està suportada amb pals i mènsules metàl·lics i està compensada mitjançant contrapesos. És del mateix tipus que la instal·lada a la línia Llobregat-Anoia. Al llarg de tot el traçat es disposa d'una línia d'alimentació (feeder) de corrent de tracció que, com la catenària, està suspesa dels pals metàl·lics. Per raons de seguretat i per a millorar les possibilitats d'actuació en cas d'incidència, es disposa de seccionadors que permeten aïllar determinats trams de catenària. Aquests estan situats en punts estratègics i a una distància mitjana d'uns 700 m.  
 Subministrament d'energia
L'energia elèctrica es subministra, bàsicament, mitjançant la subcentral de Monistrol, que disposa d'una escomesa principal de 5,0 MW i una d'auxiliar d' 1,5 MW, per a casos d'emergència. De la subcentral surten les línies (feeders) que alimenten la catenària (tant de la línia Llobregat-Anoia com del cremallera), a 1500 Vcc, i la línia de 25000 Vca que alimenta les estacions transformadores de Monistrol-Vila, Guilleumes, Montserrat-estació i Montserrat-funiculars. Aquestes, al seu torn, alimenten en baixa tensió les instal·lacions dels seus respectius àmbits d'influència.
La potència actual disponible permet atendre el màxim servei previsible amb el parc mòbil actual (5 trens). En el cas d'ampliar el parc mòbil i, per tant, la necessitat de potència de tracció, es diposa dels espais necessaris a l'estació de Montserrat per poder instal·lar un nou grup que subministri l'energia requerida.
En el cas de fallida de les escomeses de la subcentral de Monistrol, les subcentrals col·laterals de la línia Llobregat-Anoia donaran subministrament d'energia (Olesa de Montserrat i Sant Vicenç de Castellet).
 

Tornar a Característiques Tècniques
Pàgina inicial Trenscat.cat
IMPORTANT:IMPORTANT: No es permet l'ús públic (webs, premsa, etc) ni l'ús lucratiu dels continguts de trenscat.cat i trenscat.com sense el consentiment previ de l'autor. L'autor de les imatges si no s'especifica el contrari és Bernat Borràs 
trenscat.cat és una pàgina web no oficial i per tant no proveeix ni es responsabilitza de cap contingut institucional