Pàgina inicial Trenscat.cat trenscat.cat la web dels trens de Catalunya
  Trens de Catalunya > TRAM > TRAMbaix > Ernest Lluch
Horaris dels trens de Catalunya
 Ernest Lluch 
   Barcelona 

propers tramvies
zona tarifària 1
Metro de Barcelona L5 Cornellà Centre - Vall d'Hebron  

La parada Ernest Lluch està situada al terme municipal de Barcelona, al límit amb l'Hospitalet de Llobregat, entre la rotonda de les avingudes de Xile i Manuel Azaña i la carretera de Collblanc. Es va posar en funcionament el 3 d'abril de 2004, amb l'entrada en servei de la primera fase del Trambaix entre Francesc Macià i Sant Martí de l'Erm (baixador) per Cornellà. La parada original es denominava Sant Ramon i es situava al camí de Torre Melina. Disposava de dues vies amb andanes laterals i l'equipament estàndard de totes les parades del TRAM. El setembre de 2008 es va desplaçar a la seva ubicació actual, per la necessitat de moure les vies del tramvia per a poder construir la nova estació de la línia L5 entre Collblanc i Pubilla Cases. A més, també es va eliminar el revolt més tancat de la xarxa entre el carrer Torre Melina i la carretera de Collblanc i es va escurçar lleugerament el recorregut. El gener de 2010 l'estació es va passar a denominar Ernest Lluch. La parada actual d'Ernest Lluch disposa de tres vies, les dues generals laterals i una de central connectada a les dues vies pels dos costats de la parada. Disposa de tres andanes, dues de laterals per a les vies generals i una a la dreta de la via central, mirant sentit Cornellà, de menor longitud. Les tres andanes disposen dels equipaments estàndard de totes les parades de la xarxa TRAM, amb marquesina a les andanes dotada de les màquines de venda de bitllets, plànols amb informació de la línia i de la zona, intèrfon i també la pantalla on s'especifiquen els minuts que falten per als propers tramvies. L'andana central per ara no disposa de màquines de bitllets, plànols o pantalles, ja que no s'utilitza. Es preveu que en un futur amb el Trambaix i Trambesòs units per la Diagonal la via central s'usi com a terminal de serveis de reforç per la part central de la ciutat de Barcelona. Des del juliol de 2021 l'estació té correspondència directa amb la línia L5 del metro.

Fotos de la parada i proximitats Av.Xile + Ctra.Collblanc
Bernat Borràs - prohibida la reproducció de les fotos sense el permís de l'autor
Tramvia 111-20 girant de la carretera de Collblanc cap a la parada Ernest Lluch fent un servei de la línia T3 a Francesc Macià (juliol 2021) Ascensor per entrar a la nova estació de metro Ernest Lluch de l'L5 i tramvia (juliol 2021) Des del final de les escales d'accés a Ernest Lluch del metro fins a l'andana de la parada del TRAM sentit Francesc Macià cal fer un recorregut molt curt (juliol 2021) Vista general de les vies i andanes de la parada Ernest Lluch pel costat Cornellà (juliol 2021)

TRAM procedent de Francesc Macià arribant a la parada Ernest Lluch (juliol 2021) Viatgers a punt de pujar al tramvia número 15 que cobreix un servei T3 a Sant Feliu - Consell Comarcal (juliol 2021) El tramvia surt a un màxim de 15 km/h cap a la carretera de Collblanc (juliol 2021) TRAM 111-23 sortint d'Ernest Lluch amb un T1 a Bon Viatge (juliol 2021)

Una altra vista del tramvia sortint d'Ernest Lluch (juliol 2021) Encreuament de tramvies a la sortida d'Ernest Lluch pel costat Can Rigal (juliol 2021) Enllaç entre la parada del TRAM i l'estació del metro amb el tramvia 02 fent un servei T2 de Llevant-Les Planes a Francesc Macià (juliol 2021) Tramvia arribant a Ernest Lluch per la via 2 des de la carretera de Collblanc (juliol 2021)

Vista general de la parada Ernest Lluch pel costat Avinguda de Xile amb dos tramvies (juliol 2021) TRAM 111-09 a la via 2, amb la senyalètica de l'enllaç amb l'L5 (juliol 2021) Detall de la senyalètica i monitor de properes sortides de tramvies a Ernest Lluch (juliol 2021) Senyalització de l'enllaç amb la línia L5 del metro de Barcelona a l'estació Ernest Lluch (juliol 2021)

Tramvia 111-16 a la parada d'Ernest Lluch (maig 2016) Sortint cap a Can Rigal i Bon Viatge en un servei per la línia T1 (maig 2016) Vista general de la parada d'Ernest Lluch, que destaca per tenir 3 vies, les dues generals laterals i una tercera via central (maig 2016) Detall de la senyalètica de la via 1 de la parada d'Ernest Lluch (maig 2016)

Tramvia a la carretera de Collblanc, poc abans de girar cap al nord i entrar a la parada (maig 2016) Tramvia 111-03 entrant al nou espai on s'ubica la parada d'Ernest Lluch (maig 2016) A punt de fer parada a la via 2 d'Ernest Lluch, en un trajecte de la línia T2 de Llevant-Les Planes a Francesc Macià (maig 2016) Encreuament de tramvies a la parada d'Ernest Lluch (maig 2016)

Girant cap a la carretera de Collblanc i Hospitalet (maig 2016) Vista de la via central i la via 2 de la parada d'Ernest Lluch (maig 2016) Tramvia número 14 arribant a Ernest Lluch des de Sant Feliu | Consell Comarcal (maig 2016) Una altra vista del tramvia, que té per destinació Francesc Macià, a la via 2 (maig 2016)

El tramvia 111-11 a l'avinguda de Xile entrant a la rotonda amb l'avinguda Manuel Azaña i el Camí de Torre Melina (maig 2016) Encreuament de tramvies a la rotonda (maig 2016) Tramvia a la via 1 de la parada d'Ernest Lluch (maig 2016) Una altra vista de la parada i el tramvia a la via 1 de l'estació (maig 2016)

Vista general de la configuració de la parada Ernest Lluch des del costat Francesc Macià (maig 2016) Tramvia 111-01 fent la línia T1 de Bon Viatge a Francesc Macià parat a la via 2 d'Ernest Lluch (maig 2016) A la rotonda entre les avingudes Xile, Manuel Azaña i camí Torre Melina (maig 2016) Tramvia per l'avinguda de Xile circulant cap a l'avinguda Diagonal (maig 2016)

Tramvia a la rotonda (maig 2016) Vista de l'encreuament per a vianants a la parada del tramvia (maig 2016) Enfilant la corba (maig 2016) Tramvia número 07 a Ernest Lluch (maig 2016)

El tramvia número 18 creuant la rotonda amb les avingudes Xile i Manuel Azaña (maig 2016) Tramvia 111-12 a la via 1 de la parada Ernest Lluch (maig 2016) Sortint cap a Can Rigal (maig 2016) Tramvia enfilant la corba d'accés a Ernest Lluch des de la carretera de Collblanc (maig 2016)

El tramvia 111-13 arriba a Ernest Lluch en un trajecte per la línia T3 (maig 2016) Tramvia estacionat a la via 2 (maig 2016) Tramvia a la parada de Sant Ramon als pocs dies de ser canviada d'ubicació (setembre 2008) Tramvia sortint de Sant Ramon per un traçat recent estrent i encara amb tanques (setembre 2008)

Vista general de la nova parada de Sant Ramon, que disposa d'un tercera via central per invertir el sentit de la marxa dels tramvies (setembre 2008) Arribant a Sant Ramon (setembre 2008) Encreuament de tramvies a la nova parada de Sant Ramon (setembre 2008) Tramvia de la línia T1 sortint cap a Avinguda de Xile i Francesc Macià (setembre 2008)

Vista general de la parada traslladada (setembre 2008) Remodelació de la rotonda entre les avingudes Xile i Manuel Azaña una vegada canviades les vies de la línia del tramvia (setembre 2008) L'antiga parada de Sant Ramon al Camí de Torre Melina ja fora de servei (setembre 2008) Rètol advertitnt del canvi d'ubicació de la parada del TRAM (setembre 2008)

Vista de l'antiga parada de Sant Ramon pel costat carretera de Collblanc, ja sense cables de contacte (setembre 2008) Tancada corba que hi havia entre la carretera de Collblanc i el camí de Torre Melina, encara amb els semàfors detectors de la proximitat del tramvia en funcionament (setembre 2008) Vista del tram de la carretera de Collblanc per on ja no tornaran a passar els tramvies (setembre 2008) Tramvia circulant per la carretera de Collblanc abans de fer el gir cap al nou traçat (setembre 2008)

Tramvia sortint de la nova parada de Sant Ramon cap a l'Hospitalet (setembre 2008) Enfilant la carretera de Collblanc (setembre 2008) Tram desafectat del tramvia a la carretera de Collblanc. A sota s'hi construirà la nova estació de metro d'Ernest Lluch de la línia L5, que servirà d'intercanviador amb el tramvia (setembre 2008) Rètol marcant el final de la zona d'obres per al tramvia (setembre 2008)

La nova parada de Sant Ramon es situa a sobre d'una nova estructura (setembre 2008) Tramvia enfilant la carretera de Collblanc (setembre 2008) Encreuament de tramvies entre les parades de Sant Ramon i Can Rigal (setembre 2008) Vista general de l'estació de Sant Ramon pel costat Hospitalet (setembre 2008)

Tramvia 111-14 sortint cap a Consell Comarcal en un servei per la línia T3 (setembre 2008) Encreuament de tramvies a la sortida de Sant Ramon pel costat Hospitalet (setembre 2008) Tramvia a la via 2 (setembre 2008) Creuant la rotonda entre les avingudes Manuel Azaña i Xile (setembre 2008)

Encreuament dels tramvies 2 i 16 a la parada de Samt Ramon reubicada (setembre 2008) Tramvia circulant per l'avinguda de Xile sentit Francesc Macià (abril 2008) Tramvia creuant la rotonda entre les avingudes de Xile i Manuel Azaña (abril 2008) Tramvia per l'avinguda de Xile (abril 2008)

El tramvia 111-09 per l'avinguda de Xile en un servei a la T1 de Francesc Macià a Bon Viatge (abril 2008) Girant cap al Camí de Torre Melina (abril 2008) Tramvia a la corba més tancada de tot el traçat entre la carretera de Collblanc i el Camí de Torre Melina (abril 2008) Trambaix fent parada a la via 2 de la parada de Sant Ramon (abril 2008)

Tramvia circulant per la rotonda manera molt tangencial (abril 2008) Arribant a Sant Ramon procedent de Francesc Macià (abril 2008) Encreuament de tramvies a la parada de Sant Ramon (abril 2008) Una altra vista del tramvia 111-11 fent un servei de la línia T3 (abril 2008)

Vista general de la parada de Sant Ramon (abril 2008) Detall de l'equipament de la parada (abril 2008) Detall de l'equipament de la parada (abril 2008) Tramvia número 2 arribant a Sant Ramon (abril 2008)

Tramvia estacionat a la via 1 fent un servei de la T1 a Bon Viatge (abril 2008) Tramvia a la corba més tancada de tot el traçat del Trambaix (abril 2008) Vista d'un tramvia a la parada de Sant Ramon des de la carretera de Collblanc (abril 2008) Tramvia en paral·lel a l'autobús de TMB a punt de girar cap al camí de Torre Melina (abril 2008)

Enfilant la corba (abril 2008) A punt de parar a la via 2 de Sant Ramon (abril 2008) Circulant per la carretera de Collblanc, amb la parada de Can Rigal al fons (abril 2008) Tramvia parat al semàfor que el permetrà girar cap al camí de Torre Melina (abril 2008)

El tramvia 111-14 arriba a Sant Ramon en un trajecte per la línia T3 (abril 2008) Tramvia a la carretera de Collblanc (abril 2008) Tramvia a la carretera de Collblanc (abril 2008) Tramvia a la carretera de Collblanc i obres del nou traçat del tramvia més directe (abril 2008)

Unitat de tramvia 111-01 a la carretera de Collblanc, on s'estan executant noves edificacions (abril 2008) Una altra vista del tramvia (abril 2008) Enfilant la carretera de Collblanc després de la tancada corba entre el Camí de Torre Melina i la carretera (abril 2008) Tramvia inaugural del Trambaix a la corba de la parada de Sant Ramon (abril 2004)

Tramvia número 8 el dia de la inauguració de la primera fase del Trambaix al seu pas per Sant Ramon (abril 2004) Primers usuaris esperant el tramvia a la parada de Sant Ramon (abril 2004) Tramvia número 13 el dia de la inauguració de la primera fase del Trambaix al seu pas per Sant Ramon (abril 2004) Tramvia número 9 en fase de proves a la parada de Sant Ramon (febrer 2004)

Una altra vista del tramvia en proves a la parada de Sant Ramon (febrer 2004) Sortint de la parada de Sant Ramon cap a la carretera de Collblanc en proves (febrer 2004) Tramvia 111-06 en fase de proves per la carretera de Collblanc (febrer 2004) Una altra vista del tramvia en proves per la carretera de Collblanc (febrer 2004)

direcció Francesc Macià Índex TRAMbaix direcció Bon Viatge / Llevant-Les Planes / Sant Feliu|Consell Comarcal
< Avinguda de Xile Can Rigal >
Pàgina inicial Trenscat.cat
IMPORTANT: No es permet l'ús públic (webs, premsa, etc) ni l'ús lucratiu dels continguts de trenscat.cat i trenscat.com sense el consentiment previ de l'autor. L'autor de les imatges si no s'especifica el contrari és Bernat Borràs 
trenscat.cat és una pàgina web no oficial i per tant no proveeix ni es responsabilitza de cap contingut institucional