Pàgina inicial Trenscat.cat trenscat.cat la web dels trens de Catalunya
  Trens de Catalunya > FGC > Línia Barcelona-Vallès > Projectes i futur > Perllongament Metro del Vallès a Sabadell > Estació Sabadell-Plaça Major
Horaris dels trens de Catalunya
 Línia Barcelona-Vallès - Perllongament Metro del Vallès a Sabadell
 Estació Sabadell-Plaça Major

  L'estació de Sabadell-Plaça Major es situarà al PK 11,1 de la línia Sant Cugat-Sabadell (sense passar per l'Autònoma) i substituirà l'estació actual de Sabadell Rambla, situada a molt poca distància de la nova. Sabadell-Plaça Major es situa sota la plaça d'aquest mateix nom, en ple centre de la ciutat. Els accessos s’ubiquen a l’eixamplament creat per la intersecció amb el carrer de les Roses. Aquesta estació s’ha projectat per poder coexistir amb la ampliació de l’aparcament proper existent. Aquesta necessitat fa que al tenir que permetre la futura execució de dos nivells de forjat per sobre del nivell de vestíbul, aquest estigui a la cota 177.56, bastant profund respecte la cota de carrer: 191.70. El desnivell a salvar és doncs de 14.14 metres que implica un desenvolupament significatiu de les escales. La comunicació entre carrer i vestíbul es resol amb dues escales mecàniques, una escala fixa i dos ascensors. S’ha aconseguit ubicar l'escala fixa dintre del rectangle que conforma l’àmbit de l’estació. Aquesta solució ha permès distanciar el límit de les escales de la línia de façana, deixant una considerable amplada de pas en superfície.
Els ascensors exteriors, al salvar un desnivell superior als 11 metres, han de tenir una possibilitat d’evacuació intermitja, i es resol amb un forjat de servei a cota 182.56 que comunica amb el nivell vestíbul. Des d’ell també es dissenya una escala per accedir al forjat a cota 171.69 sota vestíbul i que serveix com espai tècnic.
El vestíbul s’ha dissenyat com espai rectangular de 18 x 35 metres, amb una distribució simètrica que manté l’eix de la barrera tarifària coincident amb l’eix dels ascensors que el comuniquen amb el nivell 166.00 de l’andana central. Sobre el mateix eix es desenvolupen les escales, la fixa cap a Ca n’Oriac i les mecàniques cap a Sant Cugat.
El forjat tècnic de la cota 171.69 té la mateixa geometria del vestíbul. Serveix a més com nivell de evacuació dels ascensors. A aquest nivell s’ha previst la implantació d’una de les dues substacions que seran necessàries pel perllongament. Aquest espai s’ha concebut de forma que els accessos pels tècnics es puguin realitzar des del nivell tècnic i des de la sortida d’emergència i, per altra banda, l’accés dels transformadors es pugui realitzar per la reixa de ventilació.
Cap al costat Sant Cugat es planteja l’escala d’emergència i cambres tècniques de ventilació. Sota l’escala es col·loca el pou d’esgotament. Al costat Ca n’Oriac es situen cambres tècniques de ventilació.
L’andana és central de 120 m de longitud i 9 m d’amplada. La distància entre eixos de via és de 12 m i la distància lliure entre pantalles de 19.44 m.


Fotos de les obres
Bernat Borràs - prohibida la reproducció de les fotos sense el permís de l'autor
   
Primers treballs a la plaça Major (desembre 2008) Una altra vista de les obres a la plaça Major de Sabadell (desembre 2008)    

 Retorn a perllongament línia FGC a Sabadell
Pàgina inicial Trenscat.cat
IMPORTANT: No es permet l'ús públic (webs, premsa, etc) ni l'ús lucratiu dels continguts de trenscat.cat i trenscat.com sense el consentiment previ de l'autor. L'autor de les imatges si no s'especifica el contrari és Bernat Borràs 
trenscat.cat és una pàgina web no oficial i per tant no proveeix ni es responsabilitza de cap contingut institucional