Pàgina inicial Trenscat.cat trenscat.cat la web dels trens de Catalunya
  Trens de Catalunya > FGC > Línia Barcelona-Vallès > Estacions > Reina Elisenda
Horaris dels trens de Catalunya
codi estació: 609
Màquines de venda automàtica de bitllets Estació videovigilada Adaptada a persones amb mobilitat reduïda Ascensors Lavabos Aparcament de bicicletes
pròxims trens | horaris
zona tarifària 1
Bus urbà


Mostra FGC Barcelona-Vallès en un mapa més gran
L'estació de Reina Elisenda es situa al PK 0,6 de la línia Sarrià-Reina Elisenda i es va posar en servei el 5 d'octubre de 1974 si bé les obres completes no es van inaugurar fins el 2 d'octubre de 1976. Es situa al subsòl del passeig de la Reina Elisenda de Montcada entre el carrer Duquessa d'Orleans i l'avinguda Josep Vicenç Foix i té una distribució un tant peculiar si bé els darrers anys s'ha modificat. Té dos accessos, un a cada extrem de l'andana. L'accés costat est té una sola entrada des del carrer Duquessa d'Orleans que dóna directament al vestíbul, situat sota el pont del passeig Reina Elisenda. Per enllaçar amb el nivell del passeig hi ha una escalinata exterior i un ascensor. El vestíbul disposa de les màquines de venda de bitllets i les barreres tarifàries de control d'accés. Per baixar a les andanes hi ha un tram d'escales fixes i una de mecànica fins a un distribuidor intermig des d'on es pot accedir a l'andana de la via 1 i la via 2 per un altre tram d'escales fixes i mecànica a cadascuna d'elles. El segon accés es va posar en servei el 2007 i té una entrada a peu pla des de l'avinguda J.V.Foix sota el pont amb el passeig Reina Elisenda. Aquest vestíbul disposa de les màquines de venda de bitllets i les barreres tarifàries de control d'accés. Des del vestíbul es baixa per un pou de 10,5 metres de profunditat a l'andana de la via 1 mitjançant dos ascensors i una escala fixa; no es pot accedir de manera directa a l'andana de la via 2. Els trens circulen pel nivell inferior, format per dues vies amb andanes laterals, si bé donada la seva condició d'estació final només es sol utilitzar l'andana de la via 1 (costat muntanya). Completen les instal·lacions una cua de maniobres de 160 metres de longitud.

Fotos
Bernat Borràs - prohibida la reproducció de les fotos sense el permís de l'autor
Accés des del passeig de la Reina Elisenda a l'estació i al carrer Duquessa d'Orleans per escales i ascensor (novembre 2016) Entrada a Reina Elisenda pel carrer Duquessa d'Orleans (novembre 2016) Escales d'accés a l'estació des del carrer Duquessa d'Orleans (novembre 2016) Vista general del vestíbul principal de l'estació de Reina Elisenda (novembre 2016)

Vista del vestíbul passada la línia de peatge (novembre 2016) Nivell intermedi de l'estació (novembre 2016) Andana de la via 1, amb una unitat 112 fent tots els serveis llançadora de la L12 (novembre 2016) La unitat 112.04 és punt per sortir de nou en un servei L12 a Sarrià. Hi ha un tren cada 6 minuts la major part del dia (novembre 2016)

Accés a l'avinguda Foix i a l'estació des del passeig de la Reina Elisenda (novembre 2016) Pas de l'avinguda Foix sota el passeig Reina Elisenda i accés a l'estació (novembre 2016) Accés a l'estació de Reina Elisenda ubicat just sota el pont del passeig Reina Elisenda (novembre 2016) Portes d'entrada a l'estació i vestíbul (novembre 2016)

Barreres tarifàries de control d'accés a l'andana per l'accés de l'avinguda Foix (novembre 2016) El vestíbul un cop passada la línia de peatge (novembre 2016) Parella d'ascensors i escales fixes de baixada a l'andana (novembre 2016) Pou de baixada a l'andana des de l'avinguda Foix a l'andana de la via 1 (novembre 2016)

Ascensor de sortida a l'accés per l'avinguda Foix (novembre 2016) La 112.04 entra a Reina Elisenda després del curt recorregut d'una sola estació per la línia L12 des de Sarrià (novembre 2016) Extrem de la unitat 112.04 a la via 1 i sortida cap a l'avinguda Foix, amb 2 ascensors i una escala fixa (novembre 2016) Rètol de la curta línia L12 fins a Sarrià per via 1 (novembre 2016)

Unitat 113.08 "Carles Salmerón" fent un servei a la línia L12 entre Reina Elisenda i Sarrià els primers dies del nou servei de llançadora (setembre 2016) Tots els trens a Reina Elisenda són de la línia L12 llançadora a Sarrià (setembre 2016) Accés a l'estació de Reina Elisenda des del carrer Duquessa d'Orleans (juliol 2016) Porta d'accés a l'estació, encara amb la línia L6 en servei a Reina Elisenda (juliol 2016)

Interior del vestíbul (juliol 2016) Màquina de venda de bitllets i accés des del carrer Duquessa d'Orleans (juliol 2016) Vista del vestíbul i la línia de peatge (juliol 2016) El vestíbul un cop passada la línia de peatge (juliol 2016)

Aparcament de bicicletes (juliol 2016) Ascensor de vestíbul a andana de la via 1 (juliol 2016) Vestíbul i escales de baixada a les andanes (juliol 2016) Escales entre el vestíbul i el nivell intermedi de l'estació (juliol 2016)

Nivell intermedi, amb plafons d'informació dels trens històrics de FGC (juliol 2016) Escales entre el nivell intermedi i l'andana de la via 1, amb escales fixes i mecànica (juliol 2016) Unitat 112 llesta a Reina Elisenda per fer un L6 a Plaça Catalunya (juliol 2016) Una altra vista de la unitat 112 amb l'accés des de l'avinguda Foix (juliol 2016)

Tren de la línia L6 sortint cap a Plaça Catalunya (juliol 2016) Cua de maniobres de l'estació de Reina Elisenda amb la unitat 113.08 (juliol 2016) Vista de les vies i andanes pel costat Sarrià (juliol 2016) Vista general de les vies i andana de la via 1 de l'estació barcelonina (juliol 2016)

Tren entrant a Reina Elisenda (juliol 2016) La 112.11 és a punt de sortir de Reina Elisenda fent un L6 a Plaça Catalunya (juliol 2016) Unitat 113 entrant a Reina Elisenda amb un servei L6 procedent de Plaça Catalunya (juliol 2016) La 113.13 a Reina Elisenda (juliol 2016)

Unitat 112.13 sortint en servei L6 cap a Plaça Catalunya (juliol 2016) Unitat 113.11 arribant a Reina Elisenda per la via 1 (juliol 2016) Unitat 113.11 a punt de sortir cap a Plaça Catalunya en servei L6, els darrers dies en servei de la L6 completa entre Reina Elisenda i Plaça Catalunya (juliol 2016) L'estació des de l'interior d'una unitat sèrie 113 (juliol 2016)

La 113.17 estacionada a Reina Elisenda (maig 2015) Unitat 113 a la via 1 i sortida a l'avinguda Foix i passeig Reina Elisenda (maig 2015) Escales fixes, mecànica i ascensor per enllaçar amb el nivell vestíbul (maig 2015) La unitat 113.17 "Josep Maria Espinàs" surt cap a Sarrià i Plaça Catalunya (maig 2015)

Unitat 112 procedent de Pl.Catalunya en servei L6 arribant a Reina Elisenda (maig 2015) Tren estacionat a la via 1 de Reina Elisenda esperant la sortida del L6 llançadora a Sarrià (maig 2015) Unitat 113 procedent de Plaça Catalunya circulant entre Sarrià i Reina Elisenda (maig 2015) La unitat 113 a punt de fer parada a la via 1 de Reina Elisenda (maig 2015)

Unitat 400 "Granota" a la via 2 de Reina Elisenda en un viatge especial des de Pl.Catalunya (juny 2013) Túnel de cua de maniobres de Reina Elisenda, amb una unitat 111 (juny 2013) Dues generacions de trens que han circulat simultàniament per la línia Barcelona-Vallès els anys 80 i 90 del segle XX que a hores d'ara ja són trens històrics (juny 2013) La unitat 400 llesta per tornar en viatge especial a Plaça Catalunya (juny 2013)

Accés a l'estació des del passeig Reina Elisenda (octubre 2010) Al pont superior el passeig Reina Elisenda amb ascensors i escales que enllacen amb el nivell del vestíbul (octubre 2010) Un dels accessos al vestíbul de l'estació (octubre 2010) Accés des del carrer Duquessa d'Orleans, que creua a diferent nivell i de forma perpendicular el passeig Reina Elisenda (octubre 2010)

El vestíbul amb les màquines de venda de bitllets (octubre 2010) Una altra vista del vestíbul, que realment es situa sota el pont del passeig (octubre 2010) Barreres tarifàries de sortida (octubre 2010) Una altra vista del nivell vestíbul i escales per baixar a les andanes. Al fons ascensor per a PMR que baixa a la via 1 (octubre 2010)

Escala fixa i mecànica per enllaçar el nivell vestíbul amb el distribuidor intermig (octubre 2010) Distribuidor intermig, amb fotos dels trens històrics de FGC. Al fons, accés a la via 2 tancat amb unes portes per evitar intrusions (octubre 2010) El nivell andanes amb els accessos des del vestíbul (octubre 2010) Parada al nivell andana de l'ascensor que baixa des del vestíbul (octubre 2010)

Segon accés a Reina Elisenda per l'avinguda J.V.Foix, obert el 2007 (octubre 2010) Porta d'entrada al vestíbul, que es situa sota el pont del passeig Reina Elisenda (octubre 2010) Vista general del vestíbul de Foix, amb les barreres tarifàries i les màquines de bitllets (octubre 2010) L'estació té dos ascensors per baixar a l'andana de la via 1 (octubre 2010)

Balcó de les escales en el pou de baixada a l'andana (octubre 2010) Nivell andana del parell d'ascensors (octubre 2010) La 111.08 fa temps per sortir cap a Pl.Catalunya (octubre 2010) Rombe característic amb el nom de l'estació (octubre 2010)

Unitat sèrie 111 a la via 1 vista des del nou accés (octubre 2010) Cua de maniobres i sortida a Foix (octubre 2010) Cua de maniobres de l'estació, amb una unitat sèrie 111 (octubre 2010) La 111.11 sortirà cap a Sarrià en un servei llançadora (octubre 2010)

El monitor de pròximes sortides on es pot veure l'alternança entre trens L6 a Sarrià i a Pl.Catalunya (octubre 2010) Una unitat 112 entra a Reina Elisenda; hi ha uns pocs serveis diaris a la línia L6 servits per aquests trens (octubre 2010) La unitat 112 a l'andana de la via 1 (octubre 2010) L'estació des de l'interior de la unitat sèrie 112.16 (octubre 2010)

Accés a l'estació des del passeig de la Reina Elisenda (setembre 2007) Accés remodelat des del carrer Duquessa d'Orleans (setembre 2007) Nou vestíbul amb accés de l'avinguda J.V.Foix (setembre 2007) Una altra vista del nou vestíbul (setembre 2007)

El vestíbul de Foix pocs mesos després de posar-se en servei (setembre 2007) Pou d'ascensors per baixar a l'andana de la via 1 (setembre 2007) Rètol de Reina Elisenda a les parets blanques del pou (setembre 2007) La 111.10 és a la via 1 a punt de sortir cap a Pl.Catalunya fent un L6 (setembre 2007)

Mentre la 111.15 és a la via 1 per fer una llançadora a Sarrià per la via 2 entra una altra unitat sèrie 111 (setembre 2007) Sortint cap a Sarrià (setembre 2007) La 111.08 entra a la via 1 de Reina Elisenda des de la cua de maniobres (setembre 2007) Unitat sèrie 111 a la via 1 (setembre 2007)

Unitat 111.17 a la via 1 i 111.01 a la via 2 (setembre 2007) Els trens vistos des de dins l'ascensor del nou accés (setembre 2007) Zona d'entrada a l'estació, amb els plafons informatius i les màquines de venda de bitllets (març 2005) Distribuïdor intermig per dur als viatgers a la via 1 (habitual) o a la via 2 (març 2005)

111 i 112 es troben a Reina Elisenda (març 2005) Cua de maniobres de l'estació. Algun dia per aquí seguirà la línia cap a Finestrelles (març 2005) 112.14 fora de servei i estacionada a la via 2 de Reina Elisenda (març 2005) Una altra vista de la mateixa unitat 112 (març 2005)

Vestíbul de l'estació de Reina Elisenda (febrer 2005) Quatre portes per a la sortida de viatgers (febrer 2005) Una altra vista del distribuïdor intermig, amb fotos de trens històrics (febrer 2005) Rombe característic amb el nom de l'estació (febrer 2005)

111.11 acabada d'arribar a l'estació. En breu tornarà a Pl.Catalunya (febrer 2005) Aspecte general de les vies i andanes de l'estació (febrer 2005) Aspecte lateral d'una unitat 111 llesta per sortir cap a Pl.Catalunya (febrer 2005) Remolc 181.11 amb publicitat dels 25 anys de la companyia (febrer 2005)

Brill 18 en servei especial a la via 2 de l'estació (setembre 2004) Unitat 111.19 i Brill 301 especial a Reina Elisenda (setembre 2004) Curiós accés a l'estació (febrer 2004) La 111.15 a Reina Elisenda (febrer 2004)

 A Barcelona-Pl.Catalunya
 Sarrià 
 
Pàgina inicial Trenscat.cat
IMPORTANT: No es permet l'ús públic (webs, premsa, etc) ni l'ús lucratiu dels continguts de trenscat.cat i trenscat.com sense el consentiment previ de l'autor. L'autor de les imatges si no s'especifica el contrari és Bernat Borràs 
trenscat.cat és una pàgina web no oficial i per tant no proveeix ni es responsabilitza de cap contingut institucional