Pàgina inicial Trenscat.cat trenscat.cat la web dels trens de Catalunya
  Trens de Catalunya > Xarxa de via ampla > Circulacions especials > Obres a Rodalies de Barcelona 2024 > Reforma estacions
Horaris dels trens de Catalunya
Reforma estacions
Molins de Rei, Ocata, Vacarisses Torreblanca, Mollet Sant Fost, La Granada, L'Arboç, Arc de Triomf, Castelldefels
2024

Els principals treballs que es preveuen realitzar són: adequació de l’estació per convertir-se en totalment accessible mitjançant la instal·lació de nous ascensors d’accés a les andanes i al pas inferior; nova configuració via 5 amb trasllat de l'andana al lateral est al costat del carrer Sant Antoni Maria Claret en comptes d'ubicar-se entre les vies 3 i 5; adequació i renovació d’escales; recreixement i prolongació d’andanes fins als 200 metres per poder acollir trens amb més capacitat; nova pavimentació i configuració de vorada segons normativa d’accessibilitat en totes les andanes; adequació i millora de l’enllumenat de vestíbul i andanes; noves marquesines de 75 metres de llarg, nous encaminaments al vestíbul i andanes, i nova zona d’atenció i informació al viatger. L'abril de 2022 van començar les obres, però a principis de 2023 es van aturar per tal de modificar el projecte per incloure un nou accés a l’estació des del carrer Sant Antoni Maria Claret. Mentrestant l'estació compta només amb les dues vies generals i les andanes laterals, amb el pas inferior no accessible i un pas a nivell amb visibilitat ajustada ubicat a l'extrem de les andanes costat Martorell.

L’estació està situada a primera línia de mar i forma part de la primera línia ferroviària de la península que va entrar en servei entre Barcelona i Mataró l’any 1848. Les principals actuacions consisteixen en l’adequació de l’estació per esdevenir totalment accessible: construcció d'un nou vestíbul subterrani amb un nou pas per arribar el passeig Marítim i a la platja, amb accés garantit mitjançant una rampa; instal·lació de nous ascensors amb connexió directa entre vestíbul i andanes; ubicació de nous controls d'accessos; instal·lació de noves marquesines a les andanes; reforma integral de les instal·lacions de sanejament; adequació i millora de l’enllumenat general a l’estació. Durant les obres cap tren para a l'estació, disposant d’un servei llançadora en bus entre les estacions d’Ocata i El Masnou. Els treballs van començar el 7 de març de 2022 i s'han prolongat més del previst degut a la filtració d’aigua provinent de la capa freàtica.

Les obres de millora de l’estació Vacarisses-Torreblanca consisteixen en dotar d’accessibilitat a l’estació i renovar i modernitzar els seus equipaments. Els principals treballs que es duen a terme són: construcció d’un pas elevat que connectarà les dues andanes de l’estació amb accés per escales fixes i ascensors; recreixement de les andanes a 68 centímetres sobre la cota del carril en una longitud de 200 metres de longitud; instal·lació de noves marquesines i tancament perimetral de l’estació; instal·lació de màquines autovenda i màquines validadores de bitllets, nous teleindicadors i millora en matèria d’eficiència energètica canviant per enllumenat amb tecnologia LED. Les obres van començar el juliol de 2021.

Els treballs a l'estació de Mollet - Sant Fost inclouen la modernització de l'estació: ampliació de l'andana de les vies 1-3, que ha comportat el trasllat cap a l'est de la via 3 (via general procedent de la línia del Papiol); nou pas inferior entre les dues andanes amb escales fixes i ascensors, deixant el pas inferior pre-existent per a ús lliure per connectar ambdós costats de la població; recrescut d'andanes a cota 68cm en una longitud de 200 metres; nou enllumenat tipus led; noves marquesines a les dues andanes a l'entorn del nou pas inferior; renovació i modernització de l'edifici de viatgers existent, substituint les taquilles per un punt d'atenció al client; nova urbanització d'accessos a l'edifici de viatgers. Les obres es van iniciar el maig de 2022.
 

La Granada es sotmet a una actuació de reforma integral, consistent en l'adaptació de les vies 1 i 2 de l'estació a ample mixt, l'ampliació de l'andana de les vies 2-4 traslladant la nova via 4 a la posició de l'antiga via 6, que se suprimeix. La resta de treballs són la construcció d'un nou pas inferior amb ascensors a les dues andanes, recrescut d'andanes i prolongació fins a 200 metres, substitució de l'enllumenat per un de nou tipus led i instal·lació de noves marquesines que cobreixin l'accés als ascensors i les escales. Entre el 6 de març i el 6 d'octubre de 2023 els trens de la línia R4 no efectuaven parada comercial a l’estació de La Granada, existint un servei de bus substitutori entre aquesta estació i Vilafranca del Penedès. Actualment (febrer 2024) queda pendent l'adequació de la via 4 de l'estació a la nova configuració resultant.
 

A l'estació de l'Arboç hi destaca la instal·lació del tercer carril per ample mixt a les vies generals de circulació. Així mateix, s’adequa la configuració de l’esquema de vies a l'estació, de tal forma que les vies generals queden emplaçades a l’exterior, habilitant una via d’apartat de 750 metres de longitud útil i també dotada d’ample mixt a la part central. En aquesta mateixa estació es construeix un nou pas inferior amb escales i ascensors, així com dues noves andanes de 200 metres de longitud a cota 68cm del carril, amb encaminaments per a invidents, marquesines i enllumenat tipus led. Les obres es van iniciar l'octubre de 2023 amb l'establiment de via única per via 2 en el tram entre els Monjos i el Vendrell mantenint a l'estació de l'Arboç les vies 2 i 4 per a encreuaments de trens. A partir del 15 de gener de 2024 la línia R4 entre Vilafranca del Penedès i Sant Vicenç de Calders no presta servei de dilluns a divendres de 8h a 19h i de 21h30 a 22h30, establint-se un servei alternatiu en bus. No obstant, els trens de mercaderies sí que mantenen la circulació per aquest tram durant tot el dia, però amb les limitacions pròpies de la via única en tota la longitud del tram en obres.

Les obres contemplen la prolongació d’andanes de l’estació d'Arc de Triomf a 200 metres de longitud, que permetrà incrementar l’oferta de places als trens de les línies R1, R3 i R4 de Rodalies de Catalunya. Tot això repercutirà en una important millora per al conjunt del servei de Rodalies. El projecte de millora de l’accessibilitat a l’estació d’Arc de Triomf contempla altres actuacions com són: recrescut d’andanes per millorar l’accés als trens, instal·lació i reubicació d’un nou ascensor i escala mecànica, renovació i millora d’encaminaments per a persones amb mobilitat reduïda, millores als sistemes d’informació, adequació i millores d’enllumenat al vestíbul i andanes, actuacions complementàries derivades de la prolongació d’andanes a 200 metres. Les obres es van iniciar l'abril de 2023.

El projecte de millora de l'estació de Castelldefels suposa reestructurar l'esquema de vies i andanes actual per separar i diferenciar els trànsits de Rodalies de les circulacions passants de mitjana i llarga distància, amb la finalitat d'agilitzar-les i evitar eventuals inferències entre elles. Després de la reconfiguración, les vies 1 i 6, amb les seves respectives andanes, canalitzaran les circulacions de trens passants de mitjana o llarga distància, tinguin o no parada comercial a l'estació. Les dues vies centrals (les vies 2 i 4 i l'andana central) seran on estacionin els trens amb origen o destinació l'estació, bàsicament els de Rodalies. Així, podran realitzar la inversió de marxa sense interferir amb les circulacions passants. La via 3 es destinarà a l'estacionament de maquinària de manteniment. Per a habilitar aquest nou esquema de vies cal realitzar diverses actuacions a l'estació, com són la instal·lació de nous canvis d'agulles, l'ampliació de l'andana 2 i la construcció d'una nova andana per donar servei a la via 6. La remodelació de l'estació es completa amb la construcció d'un nou pas inferior entre andanes accessible per escales fixes i ascensors. Les obres a l'estació es van iniciar el febrer de 2023.
 

Retorn a Obres Rodalies de Barcelona 2024
Pàgina inicial Trenscat.cat
IMPORTANT: No es permet l'ús públic (webs, premsa, etc) ni l'ús lucratiu dels continguts de trenscat.cat i trenscat.com sense el consentiment previ de l'autor. L'autor de les imatges si no s'especifica el contrari és Bernat Borràs 
trenscat.cat és una pàgina web no oficial i per tant no proveeix ni es responsabilitza de cap contingut institucional