Pàgina inicial Trenscat.cat trenscat.cat la web dels trens de Catalunya
  Trens de Catalunya > Xarxa de via ampla > Circulacions especials > Obres a Rodalies de Barcelona 2024 > Doble via R3 Parets-La Garriga + Vic
Horaris dels trens de Catalunya
Doble via R3 Parets del Vallès-La Garriga i capçalera sud de Vic

 TRAM PARETS DEL VALLÈS-LA GARRIGA
El tram entre les estacions de Parets del Vallès i la Garriga duplica la via existent, amb els objectius de poder incorporar 1 tren més a l'hora, millora del temps de viatge al tram duplicat en poder augmentar la velocitat a l'entrada i sortida de les estacions i eliminar-se el temps d'espera per a encreuaments, així com la supressió dels passos a nivell i el tancament perimetral de la línia. El traçat de la nova via que constitueix la duplicació de via es desenvolupa majoritàriament en paral·lel a la via actual, bé sigui pel seu costat dret o esquerre, amb un entreeix de 4,0 metres, ampliant-se la plataforma a partir de la banqueta existent. A més, es remodelen les estacions de Parets del Vallès, Granollers-Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Garriga, reconfigurant les vies i creant nous passos inferiors per creuar les vies.
Font dels plànols: Proyecto de Construcción para la duplicación de vía de la línia de cercanías R-3 entre Parets y la Garriga (Barcelona). Vía y electrificación (+)

TRAM PARETS DEL VALLÈS-GRANOLLERS CANOVELLES
El traçat s'inicia a la sortida de l'estació de Parets del Vallès, al PK 20+213, amb una nova via pel costat esquerre fins al PK 23+298, comptant en aquest tram amb una nova agulla diagonal entre vies, i nous ponts sobre la C-17 (60 m de longitud), la riera de Tenes (132,5 m) i l'enllaç viari AP-7/C-17 (27 m). A partir del PK 21+510 s'eleva la rasant de les dues vies respecte el traçat actual amb una rasant uniforme de 2,5 mil·lèsimes per permetre construir la futura estació de Montmeló Nord. El túnel actual d'Esteve de via única (PK 22+450) es demoleix i es manté l'espai de trinxera amb un pas superior nou. Posteriorment el traçat segueix amb una corba a l'esquerra de 386 metres de radi per a la via 1, a continuació de la qual es dissenya una corba en "S" per canviar el costat de la duplicació de via. Entre el PK 23+298 i 24+919 la duplicació es fa pel marge dret, en un tram recte. Entre el PK 24+919 i 25+426 es rectifica el traçat de la corba existent i canvia de nou el costat de la duplicació, de manera que des del PK 25+426 fins a l'estació de Granollers-Canovelles, PK 28+413, la nova via va pel costat esquerre. En aquest tram hi ha dos passos a nivell PN 25/268 i 26/540 que se suprimeixen. Es manté la derivació existent a la fàbrica de Pastas Gallo al PK 25+800.
Plànols de conjunt de duplicació de via tram Parets del Vallès - Granollers-Canovelles (1 de 3) Plànols de conjunt de duplicació de via tram Parets del Vallès - Granollers-Canovelles (2 de 3)  Plànols de conjunt de duplicació de via tram Parets del Vallès - Granollers-Canovelles (3 de 3) 
Detall sortida de Parets del Vallès Detall futura possible estació Montmeló Nord Detall canvi de costat duplicació via corba entorn PK 25
 
Detall apartador Pastas Gallo Detall entrada a Granollers-Canovelles  
Font dels plànols: Proyecto de Construcción para la duplicación de vía de la línia de cercanías R-3 entre Parets y la Garriga (Barcelona). Vía y electrificación (+)

TRAM GRANOLLERS CANOVELLES - LES FRANQUESES DEL VALLÈS
El traçat es reprèn a la sortida de l'estació de Granollers Canovelles, al PK 29+110, amb una nova via pel costat esquerre de l'existent. El traçat en planta desenvolupa una corba a la dreta de radi 459 metres, separant-se la nova via de l'actual fins a una distància de 8,25 metres per permetre la construcció dels nous viaductes de via única sobre el riu Congost (PK 30+110) de 202,15 m de longitud, i sobre la carretera C-352 (PK 30+453) de 37,86 m. Després del pont sobre la C-352 la línia descriu una corba a esquerres i s'entra a l'estació de les Franqueses del Vallès.
   
Plànols de conjunt de duplicació de via tram Granollers-Canovelles - Les Franqueses del Vallès (1 de 1)    
 
Detall sortida de Granollers-Canovelles Detall tram viaductes sobre el riu Congost Secció tipus viaductes sobre el riu Congost
Font dels plànols: Proyecto de Construcción para la duplicación de vía de la línia de cercanías R-3 entre Parets y la Garriga (Barcelona). Vía y electrificación (+)

TRAM LES FRANQUESES DEL VALLÈS-LA GARRIGA
El traçat al nord de l'estació de les Franqueses del Vallès al PK 31+580 descriu una corba en "S" passant la nova via del costat dret al costat esquerre al final del carrer Sant Isidre. Entre el PK 32+376 i el 34+300 la nova via es troba a l'esquerra de la via actual, en un tram recte de 780 metres amb tres alineacions circulars posteriors de radis 2.000, 407 i 452 metres amb petits trams rectes intermedis. En aquest tram hi ha l'antic baixador de Llerona del qual restava com a vestigi l'andana i l'antic aixopluc i que el projecte preveu enderrocar en la seva totalitat. Entre el PK 34+300 i 35+520 es realitza una variant del traçat en planta que discorre a l'est del traçat existent, creant un nou viaducte de via doble de 170 metres de longitud que salva el torrent de Can Gorgs i la carretera N-152. A partir del punt de connexió amb el traçat actual al PK 35+520 i fins al punt final del projecte a l'estació de la Garriga la nova via es troba al costat dret de la via actual. Abans d'entrar al nucli urbà de la Garriga el traçat té alineacions rectes i dues corbes a dretes, en pendent màxim ascendent de 18,64 mil·lèsimes. Al PK 35+670 es crea un viaducte de 8 metres de longitud per salvar el torrent de Can Grau, mentre que el PN 36/181 se suprimeix mitjançant un pas inferior. Ja al nucli urbà de la Garriga el traçat fa una corba en "S" entre els PK 36+738 i 37+338 aproximadament, mantenint la nova via al costat dret de l'actual. A continuació el traçat entra a l'estació de la Garriga, amb l'antic pas a nivell de la carretera de Samalús ja suprimit.
 
Plànols de conjunt de duplicació de via tram Les Franqueses del Vallès - La Garriga (1 de 2) Plànols de conjunt de duplicació de via tram Les Franqueses del Vallès - La Garriga (2 de 2)  
Detall sortida de les Franqueses del Vallès Detall pas per l'antic baixador de Llerona Detall entrada a la Garriga
   
Detall variant pont sobre la N-152 i torrent de Can Gorgs Detall variant pont sobre la N-152 i torrent de Can Gorgs   
Font dels plànols: Proyecto de Construcción para la duplicación de vía de la línia de cercanías R-3 entre Parets y la Garriga (Barcelona). Vía y electrificación (+)

   
Doble de 447 al pont de Santa Digna sobre el torrent de Can Gorgs actual de via única. A l'esquerra la variant on hi haurà el nou pont de doble via (abril 2024) Pas actual de la N-152 sota la via del ferrocarril de manera obliqua i a la dreta l'espai que ocuparan les dues vies i el nou pont (abril 2024)    

 ESTACIÓ PARETS DEL VALLÈS
L'estació de Parets del Vallès es troba al PK 20+227 i consta d'una via principal de circulació (via 1), una via d'apartat (via 3) de 265 metres i una via morta (via 5) de 190 metres. Té dues andanes de 234 metres de longitud, recrescudes en un tram de 158 metres. L'edifici de viatgers se situa a l'andana de la via 3. El pas entre andanes és a nivell situat a l'extrem d'aquestes pel costat Vic. A més de l'edifici de viatgers hi ha un petit edifici destinat a cambra de comunicacions i un altre edifici que alberga un bar. L'accés a l'estació es fa des de l'avinguda l’Estació.
Parets del Vallès resultarà el punt d'inici de la duplicació de via fins a la Garriga. En la configuració futura de l'estació s'ha mantingut la via principal de circulació (via 1) i la via d'apartat (via 2), com en l'actualitat. Per augmentar l'amplada de l'andana de la via 2 fins als 3 metres es retira la via 5. En el seu lloc es projecta una via auxiliar "mango" de prolongació de la via 2 cap al costat Barcelona (via 4) de 100 metres de longitud útil. Es projecta una nova agulla diagonal entre les dues vies pel costat Barcelona de l'estació, mentre que inicialment es deixa l'agulla existent al costat Vic, mentre no s'execta la duplicació de via. Les dues andanes tindran una longitud útil d'estacionament de 217 metres, enllaçades per un pas a nivell tipus Strail pel costat Barcelona. Incialment es preveia un nou pas inferior entre andanes, però finalment s'executarà una llosa de 96,5 metres de longitud per 40 d'ample, situada sobre les vies al costat Vic de l'estació, entre els PK 20+188 i 20+285. Sobre aquesta llosa s'ubicarà un nou edifici de viatgers (l'actual es preveu que es demoleixi totalment) i un nou aparcament de vehicles, a més de diverses noves connexions amb la trama de carrers de l'entorn. L'edifici de viatgers serà d'una sola planta ubicat damunt de les vies i disposarà d'un vestíbul de 385 m2 amb un punt de venda de bitllets, barreres tarifàries de control d'accés, cafeteria i lavabos, entre d'altres dependències. L'enllaç a cadascuna de les dues andanes es farà a través d'escales fixes i un ascensor a cadascuna d'elles. A més, també es preveu reordenar la zona d'aparcament existent al costat de les vies des de l'avinguda de l'Estació, ubicant una nova escala i ascensor que l'enllaci amb el nivell superior, on hi haurà l'edifici de viatgers.
Planta de la nova estació de Parets del Vallès, nivell andanes Planta de la nova estació de Parets del Vallès, nivell edifici de viatgers i cobriment llosa
Font dels plànols: Proyecto de construcción de la nueva estación de Parets del Vallès (Barcelona) (+)

Novembre 2023 Novembre 2023 Novembre 2023 Novembre 2023

Novembre 2023 Novembre 2023 Novembre 2023 Novembre 2023

Novembre 2023 Novembre 2023 Novembre 2023 Novembre 2023

 ESTACIÓ GRANOLLERS CANOVELLES
L'estació de Granollers-Canovelles se situa al PK 28+728 i disposa d'una via principal de circulació (via 1), quatre vies d'apartat (vies 2, 3, 5 i 7) i dues vies mortes prolongació de les vies 5 i 7. Té dues andanes de longituds 245 i 235 metres, recrescudes en una longitud de 163 metres. L'edifici de viatgers existent es troba a l'andana de la via 2. Té dos passos a nivell entre andanes tipus Strail, un situat davant de l'edifici de viatgers i l'altre a l'extrem de les andanes costat Vic. A més l'edifici de viatgers hi ha dos petits edificis destinats a quiosc (en desús) i cambra tècnica. Al sud de l'edifici de viatgers es localitza un edifici d'ús residencial i un altre edifici de planta baixa en estat de conservació deficient. L'accés a l'estació es fa pel carrer Joan Maragall.
La configuració final de l'estació de Granollers-Canovelles està formada per una via principal de circulació (via 1), tres vies d'apartat (vies 2, 4 i 6) i una via morta (via 8), eliminant-se la via d'apartat més exterior de l'estació (via 7 actual). Les vies 1 i 2 (futures vies principals de circulació amb el desdoblament de via) es disposen a la zona d'andanes en alineació recta amb una andana per a la via 1 i una altra per a les vies 2-4. A l'altre costat de l'andana 2-4 es localitzen les vies d'apartat 4 i 6 en paral·lel a les vies anteriors. A les capçaleres d'entrada i sortida de l'estació es disposen d'escapaments que permeten l'accés des de la via 1 cap a la via 2. La longitud útil d'estacionament serà de 210 metres, tenint l'andana lateral de la via 1 una amplada mínima de 3 metres i el que dona servei a les vies 2-4 una amplada central de 7 metres, disminuint cap als extrems a un mínim de 4,95 metres. Per permetre el pas a diferent nivell entre les dues andanes es construeix un pas inferior amb accés per escales fixes i ascensors. A més, a l'extrem de les andanes costat Vic es disposa un pas a nivell tipus Strail, en principi només per a treballs de manteniment. A més, es construeix un pas inferior de vianants sota la platja de vies de l'estació per connectar amb el nou aparcament que es preveu habilitar a l'àmbit oest de l'estació. Per fer compatibles les obres de l'estació amb la duplicació de via Parets-La Garriga, el traçat de la via 1 és necessari prolongar-lo abans i després de l'estació, en una longitud total de traçat per a aquesta via de 1.800 metres fins a reconnectar amb la via principal actual.
   
Esquema de vies actual  Esquema de vies situació futura (prèvia a la compleció de la doble via Parets-La Garriga)
Font dels plànols: Proyecto de Construcción de la remodelación de las estacions de Parets del Vallès, Granollers-Canovelles, Les Franqueses del Vallès y la Garriga (Barcelona). Vía y electrificación (+)

Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024

Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024

Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024

Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024

 ESTACIÓ LES FRANQUESES DEL VALLÈS
L'estació de les Franqueses del Vallès es troba al PK 31+388 i consta d'una via principal de circulació (via 1), dues vies d'apartat (vies 2 i 3) i una via morta (via 4). Té dues andanes de longituds 190 i 230 metres, amb 162 metres recrescuts. L'edifici de viatgers es troba a l'andana de la via 2. Els passos entre andanes són a nivell de tipus Strail, un situat davant de l'edifici de viatgers i l'altre a l'extrem sud de l'andana. A continuació de l'edifici de viatgers, direcció Barcelona, es localitzen una sèrie d'edificis aïllats: un petit edifici que alberga els lavabos, un edifici amb la cambra tècnica i un edifici d'ús residencial. L'accés a l'estació es fa des de la carretera de Ribes.
Les actuacions que es realitzen a l'estació de Les Franqueses del Vallès de traçat són mínimes, mantenint les vies 1 i 2 en la seva configuració actual i els canvis de via a l'entrada i a la sortida, mentre que les vies 3 i 4 s'aixequen. Un cop s'executi el projecte de doble via Parets-La Garriga aquesta estació es convertirà en un baixador, amb les dues vies principals de circulació. Les dues andanes tindran una longitud útil d'estacionament de 210 metres i amb una amplada mínima de 3,0 metres. Per permetre el pas a diferent nivell entre andanes es disposa un pas inferior amb accés per escales fixes i ascensor a cadascuna d'elles. A més, a l'extrem de les andanes costat Barcelona es disposa un pas a nivell tipus Strail, en principi només per a treballs de manteniment. A més, es construeix un pas inferior de vianants sota la platja de vies de l'estació per connectar amb l'aparcament ubicat al carrer Anna Maria Mogas, a l'oest de l'estació.
Esquema de vies actual  Esquema de vies situació futura (prèvia a la compleció de la doble via Parets-La Garriga)
Font dels plànols: Proyecto de Construcción de la remodelación de las estacions de Parets del Vallès, Granollers-Canovelles, Les Franqueses del Vallès y la Garriga (Barcelona). Vía y electrificación (+)

Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024

Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024

 ESTACIÓ LA GARRIGA
L'estació de la Garriga se situa al PK 37+667 i consta d'una via principal de circulació (via 1), una via d'apartat de 270 metres (via 2) i una via morta de 80 metres (via 4). Té dues andanes de longituds 250 metres, recrescudes en una longitud de 160 metres. L'edifici de viatgers existent es troba a l'andana de la via 2. Té dos passos a nivell entre andanes tipus Strail, un situat davant de l'edifici de viatgers i l'altre a l'extrem de les andanes costat Barcelona. A més l'edifici de viatgers hi ha tres petits edificis destinats a quiosc (en desús), lavabos i cambra tècnica. L'accés a l'estació es fa per diversos punts a través dels carrers adjacents.
La configuració final de l'estación de La Garriga està composada per una via principal de circulació (futura via 2), una via d'apartat (futura via 1) i una via morta de 100 metres de longitud útil (via 3), que substitueix a la via morta 4 actual que es retira a la capçalera d'entrada. Les vies 1 i 2 (futures vies principals de circulació després del projecte de duplicació de via Parets-La Garriga) es disposen amb andanes laterals en alineació recta. A la capçalera d'entrada i sortida de l'estació es disposen escapaments que permeten l'accés des de la via 2 cap a la via 1. El primer d'ells es troba al PK 37,4 i el segon al PK 37,8; a més, es disposa un altre escapament entre la via 3 i la via 2 al PK 38,1. Les andanes laterals projectades tenen una longitud útil d'estacionament de 210 metres i amplades mínimes de 3 metres. Per permetre el pas a diferent nivell entre les dues andanes es disposa un pas inferior amb accés per escales fixes i ascensor a cada andana. A més, a l'extrem de les andanes costat Vic es disposa un pas a nivell tipus Strail, en principi només per a treballs de manteniment. Per fer compatibles les obres de l'estació amb la duplicació de via Parets-La Garriga, el traçat de la via 2 és necessari prolongar-lo abans de l'estació. A més, per situar el segon escapament de sortida en alineació recta i disposar la via morta 3, el traçat també ha de ser prolongat a la sortida de l'estació fins al PK 38+280, resultant una longitud total de 1.480m per a la via 2. L'inici de l'actuació es localitza doncs al PK 36+800 on un traçat en "S" condueix directament a la recta en la que s'ubica l'estació.
Esquema de vies actual  Esquema de vies situació futura (prèvia a la compleció de la doble via Parets-La Garriga)
Font dels plànols: Proyecto de Construcción de la remodelación de las estacions de Parets del Vallès, Granollers-Canovelles, Les Franqueses del Vallès y la Garriga (Barcelona). Vía y electrificación (+)

Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024

Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024

Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024

Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024

Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024 Abril 2024

 DOBLE VIA CAPÇALERA SUD ESTACIÓ DE VIC
La doble via a la capçalera sud de l'estació de Vic preveu prolongar la via 2 en una longitud d'uns 1,2 km i la seva connexió pel sud amb la via general, convertint-la en una via d'apartat que permetrà l'estacionament de trens. Les obres promouran un increment de la capacitat del tram entre Balenyà i Vic i una major regularitat de les circulacions, ja que de fet duplicarà a la pràctica el tram a l'accés a la capital d'Osona i permetrà disposar d'un nou punt d'encreuament entre ambdues estacions. De fet, actualment el tram entre Balenyà i Vic suposa una distància total de 10,4 km i es tracta del cantó amb una longitud crítica; aquesta longitud condiciona la capacitat de tota la línia, de manera que una reducció de la longitud del cantó en 1,1 km suposarà una millora en el servei ferroviari. Les obres consisteixen en la prolongació de la via 2 en una longitud aproximada de 1.100 metres, connectant amb la via 1 a través d'un escapament. D'aquesta manera, es duplicarà la via general pel seu costat oest en el tram comprès entre l'origen d'aquesta via morta (PK 68,8) i la boca sud del túnel artificial sota el barri del Remei (PK 67,6).
Font dels plànols: Proyecto de Construcción de la prolongación de la vía 2 en la cabecera sur de la estación de Vic en la línea de La Tour de Carol - Enveigt a Montcada Bifurcació (Barcelona) (+)

Retorn a Obres Rodalies de Barcelona 2024
Pàgina inicial Trenscat.cat
IMPORTANT: No es permet l'ús públic (webs, premsa, etc) ni l'ús lucratiu dels continguts de trenscat.cat i trenscat.com sense el consentiment previ de l'autor. L'autor de les imatges si no s'especifica el contrari és Bernat Borràs 
trenscat.cat és una pàgina web no oficial i per tant no proveeix ni es responsabilitza de cap contingut institucional