Pàgina inicial Trenscat.cat trenscat.cat la web dels trens de Catalunya
  Trens de Catalunya > Xarxa de via ampla > XC02.Línia Barcelona - Girona - Portbou > Sant Jordi Desvalls
Horaris dels trens de Catalunya
XC02.Línia Barcelona - Girona - Portbou
codi estació: 79304
 
 
propers trens
   
 
Esquema de vies de l'estació actual de Sant Jordi Desvalls [ampliar]
L'estació de Sant Jordi Desvalls (PK 224,4 de la línia Tarragona-Barcelona-Portbou) es troba a 1 km a l’est del casc urbà del municipi de Sant Jordi Desvalls, a la comarca del Gironès. El tren va arribar per primer cop a Sant Jordi Desvalls el 28 d’octubre de 1887, amb l’obertura de la línia entre Girona i Figueres, per part de la Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia (TBF). El 1898 és absorbida per la Compañía del Ferrocarril de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA). El 1929 es va doblar la via i el 1941 va passar a formar part de RENFE. El 1963 es completava l’electrificació de la línia entre Girona i Portbou. L’estació disposava originàriament de més vies, les dues generals amb andanes laterals, una desviada al costat oest i algunes vies més al costat est. A finals dels anys 1970 ja havia passar a ser considerada baixador. El 2005 l’estació va passar a formar part d’adif. El 2010 amb l’entrada en servei del tercer fil a la via 1 es va construir una nova marquesina-refugi a l’andana de la via 2. El 2018 es completava la millora de l’accessibilitat a l’estació, amb l’elevació de les andanes, més enllumenat i un nou pas a nivell entre andanes.
L'estació de Sant Jordi Desvalls actual disposa de les dues vies generals (vies 1 i 2) amb dues andanes laterals, que disposen cadascuna d’una marquesina-refugi de formigó. Les andanes disposen d’enllumenat tipus led. Les dues andanes estan enllaçades per un pas a nivell ubicat a l’extrem de les andanes costat Portbou. A més, també hi ha una validadora de bitllets a l’accés a l’estació i una zona d’aparcament de vehicles. L’edifici de viatgers es troba a l’esquerra de les vies, mirant sentit Portbou, i de fet consta d’un conjunt de dos edificis adossats que feien les funcions d'estació de tren del nucli, amb un edifici destinat als passatgers i l'altre a magatzem. L'edifici de magatzem, d'estructura quadrangular, consta de planta baixa i pis i és cobert amb una teulada a doble vessant. Les parets, fetes de tàpia i arrebossades, presenten les obertures amb els elements estructurals (arcs i brancals) destacats. Tant els finestrals del primer pis com les portes de la planta baixa són coberts per arcs escarssers fets amb maó. Els dos pisos són separats, externament, per una cornisa ressaltada com la resta d'elements estructurals. L'edifici de passatgers és més petit, amb una sola planta i amb la vessant de la teulada allargada i sostinguda per dues columnes, a manera de porxo. Actualment aquest conjunt d’edificis no presta servei, es troba en mal estat de conservació i protegit per tanques.
FOTOS DE L'ESTACIÓ
Bernat Borràs - prohibida la reproducció de les fotos sense el permís de l'autor
Espai d'aparcament i zona d'accés a l'estació, amb l'edifici de viatgers de Sant Jordi Desvalls (novembre 2018) Accés a les andanes de l'estació de Sant Jordi Desvalls, amb la validadora de bitllets, malgrat que no s'hi poden comprar (novembre 2018) Vies i andanes laterals, amb marquesina de formigó a la via 1 (novembre 2018) Extrem de les andanes, costat Figueres (novembre 2018)

Pas a nivell entre andanes (novembre 2018) Vista general des del costat Figueres. En primer terme la via 1, que disposa d'ample mixt (ibèric i UIC) tot i que ja no hi circulen mai trens d'ample internacional (novembre 2018) Vies i andanes de l'estació de Sant Jordi Desvalls (novembre 2018) Una altra vista de les andanes recrescudes, amb el rètol unificat amb el nom de l'estació (novembre 2018)

Vies i andanes laterals amb fita del PK 224,3 (novembre 2018) Edifici de viatgers façana a les vies, al qual annex hi ha l'antic moll de mercaderies (novembre 2018) Vista des de la marquesina-refugi de formigó (novembre 2018) Una altra vista del pas a nivell entre andanes, ubicat al costat Figueres (novembre 2018)

Vista del baixador de Sant Jordi Desvalls des del pas a nivell entre andanes (novembre 2018) Edifici de viatgers i accessos a l'andana de la via 2 (novembre 2018) Dues unitats sèrie 449 passen a tota velocitat per Sant Jordi Desvalls per la via 1 amb un R11 a Figueres (novembre 2018) Una altra vista del tren de Mitjana Distància circulant cap a Figueres (novembre 2018)

Tren Regional procedent de Portbou arribant a Sant Jordi Desvalls un capvespre d'un ventós dia de tardor (novembre 2018) Una unitat 447 adaptada a PMR cobreix un servei de la línia R11 de Portbou a Barcelona Sants fent parada a la remodelada estació de Sant Jordi Desvalls (novembre 2018) Sortint cap a Flaçà, Girona, Granollers i Barcelona Sants (novembre 2018) Un tren és a punt de fer parada a la via 1 de Sant Jordi Desvalls, ja en la foscor de la tarda (novembre 2018)

Edifici de viatgers de sant Jordi Desvalls completament envoltat per tanques (desembre 2010) Accés a les vies i andanes de Sant Jordi Desvalls (desembre 2010) Una altra vista de l'accés a l'estació (desembre 2010) Tram minúscul amb l'andana recrescuda amb marquesina-refugi d'obra (desembre 2010)

Talgo Mare Nostrum procedent de Montpellier amb la 252-074 circulant cap a Cartagena a la recta de Sant Jordi Desvalls (desembre 2010) El Talgo Mare Nostrum amb la 252-074 passa a bona velocitat per Sant Jordi Desvalls sense fer-hi parada (desembre 2010) Cua de la branca de Talgo 6B12 (desembre 2010) Una altra vista del cua del tren Talgo internacional, que pararà a Girona (desembre 2010)

Marquesina-refugi i andana molt baixa a la via 1 (desembre 2010) Vista de les dues vies de l'estació, on destaca el tercer fil a la via 1, per permetre-hi la circulació de mercaderies en ample UIC (desembre 2010) Una altra vista de l'estació de Sant Jordi Desvalls (desembre 2010) Vista de la recta de Sant Jordi Desvalls cap al nord, on destaquen els canvis de rasant (desembre 2010)

Edifici de viatgers de Sant Jordi Desvalls, en pèssim estat de conservació (novembre 2006) Façana a les vies (novembre 2006) Pas a nivell entre andanes i marquesina de la via 1 (novembre 2006) Tren regional acostant-se a Sant Jordi Desvalls pel costat Girona (novembre 2006)

El tren regional passa a tota velocitat per l'estació sense fer-hi parada (novembre 2006) El tren surt direcció Figueres, Portbou i Cervera (novembre 2006) Impressionant vista de la recta direcció Figueres (novembre 2006) Un tren de mercaderies s'acosta a l'estació procedent del nord (novembre 2006)

Una 269 en colors renfe operadora remolca el mercant (novembre 2006) Cua de la composició de Shimms (novembre 2006) La 252-053 remolca el Talgo Mare Nostrum cap a Cartagena (novembre 2006) Cua del Talgo fent via cap al sud (novembre 2006)

Catalunya Exprés formada per una doble de 448 passa a tota velocitat cap a Figueres (novembre 2006) Cua de la composició (novembre 2006) Unitat 440-167 en un servei regional Portbou-Barcelona passa per St.Jordi sense fer-hi parada (novembre 2006) El tren deixa l'estació (novembre 2006)

La 440 dirigint-se cap a Flaçà, la seva pròxima parada (novembre 2006) Vies mirant cap a Girona amb la 440-167 a punt de desaparèixer (novembre 2006) Unitat 448 entre Flaçà i Sant Jordi Desvalls (novembre 2006) Una altra vista del mateix tren (novembre 2006)

L'edifici de viatgers de St.Jordi, en estat tan deficient que està protegit per una tanca per evitar danys personals (octubre 2004) El ruinós edifici vist des del costat de les vies (octubre 2004) Catalunya Exprés que va cap a Figueres passant per Sant Jordi Desvalls sense parar (octubre 2004) Sortint de Sant Jordi cap a Figueres (octubre 2004)

direcció Girona/Barcelona
Flaçà
Índex línia XC02
direcció Portbou
Camallera
Pàgina inicial Trenscat.cat
IMPORTANT: No es permet l'ús públic (webs, premsa, etc) ni l'ús lucratiu dels continguts de trenscat.cat i trenscat.com sense el consentiment previ de l'autor. L'autor de les imatges si no s'especifica el contrari és Bernat Borràs 
trenscat.cat és una pàgina web no oficial i per tant no proveeix ni es responsabilitza de cap contingut institucional