Pàgina inicial Trenscat.cat trenscat.cat la web dels trens de Catalunya
  Trens de Catalunya > FGC > Línia Barcelona-Vallès > Projectes i futur > Perllongament Metro del Vallès a Sabadell > Nova Sabadell Estació subterrània
Horaris dels trens de Catalunya
 Línia Barcelona-Vallès - Perllongament Metro del Vallès a Sabadell
 Nova Sabadell Estació subterrània

  La nova estació subterrània de Sabadell Estació (Gràcia-Can Feu) es situarà al PK 10,0 de la línia Sant Cugat-Sabadell (sense passar per l'Autònoma), al mateix indret que l'actual a cel obert però subterrània, entre els carrers de la Reina Elionor i la Rambla Ibèria. El soterrament permet l’alliberament de tot l’àmbit de l’estació i convida a una reordenació dels usos dels espais pròxims. En aquest sentit, la llosa de cobertura de la estació s’ha projectat amb obertures a l’exterior per la implantació de lluernaris que permetin l’accés de llum natural a l’estació. La profunditat d’aquesta estació ve condicionada pel col·lector de Rambla Ibèria i per tant és bastant superficial amb una fondària de vies de l’ordre de 7 metres. A més, aquesta profunditat obliga a intercanviar el trànsit viari i ferroviari a Rambla Ibèria. En conseqüència, s’haurà de “reomplir” la Rambla Ibèria amb la prèvia execució dels murs que permetin el pas lliure per sota el ferrocarril.
Donat que la construcció de la nova estació requereix l’enderroc de la existent, el projecte preveu la construcció d’un traçat i d’una estació provisional que permeti mantenir el servei fins a Sabadell Rambla durant la pràctica totalitat de l’obra. A diferència de la resta d’estacions, en aquest cas es disposa de tres vies. Les vies principals 1 i 2 i una via morta d’apartat (Via 4). En conseqüència, disposa de dues andanes, una lateral per a la vies 1 de 5.50 m de amplada i altra entre les vies 2 i 4 de 6.50 m. La longitud útil es de 120 metres.
L’estació disposa d’un accés al costat Ca’n Oriac amb una escala i ascensor des del carrer situats molt a prop dels actuals accessos a l’estació i orientats cap a Barcelona. Aquest accessos arriben al vestíbul de control tarifari i des d’aquí s’accedeix a les andanes mitjançant escales mecàniques i ascensor. El vestíbul, des d’on també s’accedeix a les àrees tècniques, és una superfície rectangular de 27 x55 m i disposa d’espais comercials. Pel seu emplaçament permet disposar d’un mirador a les vies procedents de Barcelona.
S’aprofita el tram de túnel entre pantalles entre l’estació i el pou d’extracció de la tuneladora per construir les sales tècniques que s’utilitzaran durant la utilització de la estació provisional i que s’utilitzaran per la estació definitiva.

 
 
 

Fotos de les obres

> Vegeu fotos de l'estació actual de Sabadell Estació actualitzades <

 Retorn a perllongament línia FGC a Sabadell
Pàgina inicial Trenscat.cat
IMPORTANT: No es permet l'ús públic (webs, premsa, etc) ni l'ús lucratiu dels continguts de trenscat.cat i trenscat.com sense el consentiment previ de l'autor. L'autor de les imatges si no s'especifica el contrari és Bernat Borràs 
trenscat.cat és una pàgina web no oficial i per tant no proveeix ni es responsabilitza de cap contingut institucional