Pàgina inicial Trenscat.cat trenscat.cat la web dels trens de Catalunya
  Trens de Catalunya > FGC > Línia Barcelona-Vallès > Projectes i futur > Perllongament Metro del Vallès a Terrassa > Estació Terrassa Nacions Unides i dipòsit de trens de Can Roca
Horaris dels trens de Catalunya
 Línia Barcelona-Vallès - Perllongament Metro del Vallès a Terrassa
 Estació Terrassa Nacions Unides i dipòsit de trens de Can Roca

L'estació de Terrassa Nacions Unides (inicialment denominada Can Roca) es situarà al PK 23,8 de la línia Les Planes-Terrassa, al subsòl de l'avinguda del Parlament entre l'avinguda Béjar i els carrers Arenys de Mar i Sabadell. L'estació es situa en un recinte rectangular entre pantalles, amb 5 plantes intermèdies destinades a aparcament (plantes -1 a -5) entre el nivell del carrer i el de les vies. De tota manera, l'aparcament inicialment no està en explotació. L'accés a l'estació es farà des del costat nord-est de la cruilla entre les avingudes Béjar i Parlament, per escales fixes i una escala mecànica de pujada. A més, hi haurà un ascensor a la vorera oest de la mateixa cruïlla que també baixarà fins al vestíbul principal (nivell -3). El vestíbul de l'estació disposarà de les màquines de venda de bitllets, les barreres tarifàries de control d'accés i es preveu un local destinat a bar, amb un lavabo adaptat. En aquest nivell vestíbul també es preveu un pas cap a l'aparcament, un espai pel cap d’estació i altres dependències amb el CCTI, cambra de neteja, de magatzem i lavabo de personal adaptat. Així mateix disposa d’un espai previst per a zona d’aparcament de 50 bicicletes amb un recinte per a reparació. Des del vestíbul principal (nivell -3) en surt un tram d'escala fixa i una escala mecànica de pujada que porten fins al vestíbul intermig (nivell -5). Un ascensor enllaça directament el vestíbul principal amb el vestíbul intermedi i l'andana. El nivell -5 acull diverses sales d'instal·lacions, com és la ventilació dels túnels. Del vestíbul intermedi hi ha una escala fixa i una escala mecànica de pujada fins a l'andana, accedint a aquesta pràcticament per l'extrem costat Terrassa Rambla. Des de l'accés a l'estació per l'avinguda Béjar amb Parlament fins a l'andana hi ha un desnivell total de 19,81 metres.
Els trens circularan pel nivell més profund format per les dues vies generals i una andana central doble de 80 metres de longitud (no ampliables) i una amplada de 11,08 metres. L'alçada d'aquest nivell és de 5,25 metres, amb un cel ras a l'andana a 3,35 metres. A l'extrem de l'andana costat dipòsit de trens hi haurà una sortida d'emergència. A l'entrada de l'estació hi ha una agulla diagonal entre la via 1 i la via 2 i a la sortida una agulla doble (tipus bretelle) entre les dues vies.
Al final de la línia hi haurà les cotxeres i dipòsit de trens de Can Roca, a 41 metres de profunditat en perpendicular a l'autovia orbital B-40, format per quatre vies, tres andanes de servei i una capacitat total de 8 trens de 4 cotxes. El dipòsit de trens tindrà accés des de l'exterior per un camí, un muntacàrregues i una escala fixa i disposarà de vestidors, ventiladors d'extracció i un espai per a una possible futura sots-central elèctrica. El dipòsit de trens va ser el pou d'atac de les tuneladores, on es va iniciar la perforació dels dos túnels cap a Terrassa Rambla.


Fotos de les obres
Bernat Borràs - prohibida la reproducció de les fotos sense el permís de l'autor
Accés a l'obra per la cruïlla del carrer Sabadell amb avinguda Parlament. Aquesta entrada serà la futura entrada a l'aparcament (novembre 2014) Vista de la planta -1 de l'aparcament, que de moment no està previst que entri en servei amb el perllongament de FGC (novembre 2014) La planta -2 des de la planta -1. La planta -1 és més curta ja que l'avinguda Parlament va baixant i l'alçada del sostre esdevé insuficient (novembre 2014) Planta -3 de l'aparcament, amb un accés directe a peu pla fins al vestíbul principal de l'estació. Encara hi ha dues plantes de pàrking més per sota d'aquesta, fins a la planta -5 (novembre 2014)

Accés des del nivell carrer, avinguda Béjar amb avinguda Parlament, format per una escala fixa i una escala mecància, amb espai preparat per a una futura escala mecànica més (novembre 2014) Vestíbul principal de l'estació: a l'esquerra l'accés amb escales des del carrer i també des de l'aparcament i davant un dels locals de l'estació. En aquest espai s'hi ubicaran entre d'altres les barreres de control d'accés (novembre 2014) Espai del vestíbul que porta fins a l'ascensor que enllaça el vestíbul principal amb el carrer, a l'altre vorera de l'accés per escales (novembre 2014) Passada la línia de peatge es podrà arribar fins a un ascensor per baixar fins al vestíbul intermig (nivell -5) o bé directament a l'andana (novembre 2014)

També passada la línia de peatge es podrà baixar fins al vestíbul intermig per escales fixes i una escala mecànica (novembre 2014) Enllaç entre el vestíbul principal (nivell -3) i el vestíbul intermig (nivell -5). Hi ha espai per a una futura escala mecànica més (novembre 2014) Vestíbul intermig, encara sense separar de la planta -5 de l'aparcament amb una paret de totxo (novembre 2014) Sales tècniques al mateix nivell del vestíbul intermig (novembre 2014)

Ventilador en una de les sales del nivell -5 que servirà, entre d'altres, per fer ventilacions forçades en cas d'incendi al túnel (novembre 2014) Vista des de la sala de ventilació del túnel circular de la via 1, embocadura costat Terrassa Rambla (novembre 2014) Enllaç entre el vestíbul intermig i l'andana amb una escala mecànica, amb espai previst per una futura escala mecànica més (novembre 2014) Enllaç entre el vestíbul intermig i l'andana amb una escala fixa (novembre 2014)

Àmplia andana central de 11 metres d'amplada de la nova estació de Terrassa Nacions Unides des del costat Terrassa Rambla (novembre 2014) Vista de la via 1 des de l'andana mirant cap a Terrassa Rambla (novembre 2014) Àmplia nau del nivell de vies de Terrassa Nacions Unides. Encara manca instal·lar-hi la ventilació i un cel ras a 3,35 metres d'alçada, entre d'altres elements (novembre 2014) Vista de la via 2 des de l'andana central mirant cap a Terrassa Rambla. Destaca l'existència d'una agulla diagonal entre les vies 1 i 2 (novembre 2014)

Extrem de l'andana costat dipòsit de trens, amb els senyals lluminosos ja instal·lats (novembre 2014) Agulla bretelle entre les dues vies just a la sortida de Terrassa Nacions Unides costat dipòsit de trens, per permetre totes les maniobres dels trens (novembre 2014) Detall del creuament de vies (novembre 2014) Vista de la via 1 des de la zona de l'agulla bretelle mirant cap a l'andana de l'estació de Nacions Unides (novembre 2014)

Túnel de la via 1 des del final del recinte entre pantalles de Nacions Unides (novembre 2014) Els túnels són totalment circulars, amb una passarel·la d'evacuació lateral en tota la seva longitud (novembre 2014) Túnel de la via 2 des de la zona de l'agulla bretelle, amb una sortida d'emergència (novembre 2014) Vista general de la zona de l'agulla bretelle (novembre 2014)

Túnel circular de la via 2 entre Nacions Unides i el dipòsit de trens de Can Roca, molt semblant al "tube" de Londres (novembre 2014) Detall del PK 24,0 de la línia perllongada Les Planes - Terrassa (novembre 2014) Senyal lluminós que protegeix l'accés a les vies 3 i 4 del dipòsit de trens (novembre 2014) Agulla de les vies 3 i 4 del dipòsit de trens de Can Roca (novembre 2014)

Embocadura del túnel de la via 2 a l'entrada al dipòsit de trens. Aquest tram va ser el primer perforat per tuneladora a Terrassa (novembre 2014) Vista general del dipòsit de trens de Can Roca (novembre 2014) Detall de les vies 1 i 2 del dipòsit de trens (novembre 2014) Embocadura del túnel de la via 1 a l'entrada al dipòsit de trens, que va ser el punt d'inici de la segona tuneladora (novembre 2014)

El dipòsit de trens de Can Roca disposa de 4 vies i 3 andanes de servei, amb una capacitat total de 8 unitats de 4 cotxes (novembre 2014) Vista del costat Terrassa Rambla del dipòsit de trens i dels dos túnels circulars (novembre 2014) Vehicle bivial estacionat al final de la via 4 del dipòsit de trens (novembre 2014) Una altra vista del tram final de l'espectacular obra d'enginyeria (novembre 2014)

Final de la línia de FGC a Terrassa (novembre 2014) Vista general del dipòsit de trens. Aquest espai va ser utilitzat com a pou d'atac de les dues tuneladores per perforar els dos túnels circulars fins a Terrassa Rambla (novembre 2014) Vista des del final de la línia dels FGC al nord de la ciutat de Terrassa (novembre 2014) Espectacular volta per cobrir tot l'espai del dipòsit de trens, amb un gruix de formigó de 1 metre i per damunt molts metres cúbics de terra (novembre 2014)

Vista general del pou per on s'han entrat les dues tuneladores i on s'ubicarà la cotxera de trens de quatre vies un cop finalitzi l'obra (maig 2009) Vagoneta per al transport d'obrers (maig 2009) Una altra vista de l'impressionant excavació realitzada, sobretot si es compara amb la dimensió dels habitatges (maig 2009) Dispositiu de neteja rodes per evitar que els camions deixin els carrers de la ciutat plens de terra i fang (maig 2009)

Grua amb dovel·les per al túnel (maig 2009) Pòrtic de càrrega a través del qual es baixen tot tipus de materials i maquinària al nivell del túnel (maig 2009) Zona final del gran pou per on s'ha introduït les tuneladores, amb les vies dels trens d'obres (maig 2009) Trens d'obres (de via de 60cm d'ample) que duen material fins al punt on hi ha la tuneladora treballant (maig 2009)

Vista de tot el moviment entre les vies dels trens d'obres (maig 2009) Impressionant vista del pòrtic des del fons del pou d'atac (maig 2009) Dovel·les carregades a un tren d'obres. Cada anell està format per 7 peces (maig 2009) Vies de la segona tuneladora ja col·locades per començar a treballar (maig 2009)

Carro de la segona tuneladora, de 120 metres de longitud (maig 2009) Punt on s'acaba el pou d'atac. A l'esquerra la segona tuneladora llesta per començar la seva feina i a la dreta el túnel de la futura via 2 ja excavat (maig 2009) La tuneladora fa 120 metres de longitud (maig 2009) Part frontal de la tuneladora (maig 2009)

Tren d'obres arribant a la platja de vies de Can Roca on carregarà més material per anar fins a la tuneladora (maig 2009) Part de la tuneladora amb els gats hidràulics on es posen les diferents dovel·les i amb els quals s'empeny cap endavant tota la maquinària (maig 2009) Vista general amb el túnel de la via 2 des de la tuneladora. La part que sobresurt es desmuntarà però és imprescindible per a l'avanç de la tuneladora (maig 2009) Vista general del pou d'atac del dipòsit de trens de Can Roca (maig 2009)

Túnel de la via 2, amb la via per al tren d'obres, tub de ventilació, cintes transportadores amb la terra excavada i passera lateral (maig 2009) Sortida del túnel a la futura cotxera de Can Roca (maig 2009) Vista de l'ampli pou d'atac de Can Roca (maig 2009) Cua de la segona tuneladora (maig 2009)

Trens d'obres i punt de càrrega del formigó per al túnel (maig 2009) La profunditat excavada és realment enorme (maig 2009) Vista final del nivell del túnel al pou de Can Roca (maig 2009) Vista dels darrers treballs en superfície de la nova estació de Can Roca (octubre 2008)

Una altra vista de les obres a l'avinguda del Parlament (octubre 2008) Treballs a la cua de maniobres de Can Roca (octubre 2008) Pou d'atac de les tuneladores i futur dipòsit de trens (octubre 2008) Primera de les tuneladores recent arribada a Terrassa (octubre 2008)

 Retorn a perllongament línia FGC a Terrassa
Pàgina inicial Trenscat.cat
IMPORTANT: No es permet l'ús públic (webs, premsa, etc) ni l'ús lucratiu dels continguts de trenscat.cat i trenscat.com sense el consentiment previ de l'autor. L'autor de les imatges si no s'especifica el contrari és Bernat Borràs 
trenscat.cat és una pàgina web no oficial i per tant no proveeix ni es responsabilitza de cap contingut institucional