Pàgina inicial Trenscat.cat trenscat.cat la web dels trens de Catalunya
  Trens de Catalunya > Xarxa de via ampla > XC08.Línia Barcelona - Vilanova - Picamoixons > Sitges
Horaris dels trens de Catalunya
  XC08.Línia Barcelona - Vilanova - Picamoixons  
codi estació: 71701
     
   
 
Venda automàtica de bitllets Taquilla de bitllets Informació Lavabos Zona videovigilada Estació adaptada a PMR Ascensors Prohibit fumar
propers trens
   
 
Esquema de vies de l'estació actual de Sitges [ampliar]
L'estació de Sitges (PK 643,3 de la línia Madrid-Móra-Reus-Roda-Barcelona) es troba just al nord del nucli antic de la població. El tren va arribar a Sitges el 29 de desembre de 1881, amb l'obertura de la línia entre Barcelona i Vilanova i la Geltrú. El 1886 l'estació de Sitges-Sant Pere de Ribes passava a formar part de la Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia (TBF) i el 1898 és absorbida per la Compañía del Ferrocarril de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA). Entre 1910 i 1915 es va doblar la via a la línia, passant a tenir una andana principal i una andana central enmig de les dues vies principals, així com una via desviada al costat muntanya. El 1941 passa a RENFE I el 1956 s’electrifica la línia. Després de la reforma dels anys 1980, l’andana central va ser desplaçada entre la via general costat muntanya i l'apartador. Fins a finals dels anys 1970, hi va haver un pas a nivell a la carretera de Barcelona i un pont metàl·lic per tal que els vianants i els viatgers travessessin el poble d'una banda a l'altre. Poca gent el feia servir i travessaven les vies, tot i estar la barrera del pas a nivell baixada, amb la quan cosa hi havien molts atropellaments, fins que es va suprimir el pas i crear un pas soterrat amb una àmplia plaça i ascensors. El 2005 l’estació passa a formar part d'adif i el 2011 es va remodelar totalment l’estació per adaptar-la a persones amb mobilitat reduïda, amb la construcció d’un segon pas inferior.
L'estació de Sitges actual es troba en un tram de corba a l'esquerra (mirant sentit Vilanova) i té les dues vies generals, vies 1 i 2, una desviada a la dreta, via 3, i dues vies mortes a l’esquerra, vies 4 i 6, connectades pel costat Vilanova. Les vies 3 i 4 es prolonguen pel costat Vilanova a mode d’apartadors de les vies generals. Hi ha dues andanes, per a les vies 1-3 i 2-4, amb una longitud mínima de 200 metres a cota 68 cm i cobertes per marquesines metàl·liques en 80 metres. L’enllaç entre les andanes es fa per dos passos inferiors, un de més nou a l’extrem Barcelona amb escales fixes i ascensors i un altre amb escales fixes i mecàniques de pujada. Aquest pas inferior a més permet l’accés a l’estació pel costat muntanya a través d’escales fixes i dues barreres tarifàries de control d’accés. L'edifici de viatgers es troba a l’esquerra de les vies i ubicat a l'andana de la via 2. Té planta baixa i dos pisos amb tres cossos, amb una arquitectura senzilla, d'inspiració eclèctica. Destaca la marquesina porticada que dóna accés a les vies i la façana amb un cert aire modernista industrial, coronat pel frontó de MZA. La planta baixa disposa de taquilla, màquines de venda de bitllets i les barreres de control d'accés a les andanes, així com altres dependències tècniques.
FOTOS DE L'ESTACIÓ I PROXIMITATS
Bernat Borràs - prohibida la reproducció de les fotos sense el permís de l'autor
Façana a la població de l'edifici de viatgers de l'estació de Sitges (desembre 2017) Frontó coronant l'edifici de MZA (desembre 2017) Detall de la porta principal d'entrada a l'edifici de viatgers de Sitges (desembre 2017) Interior del vestíbul (desembre 2017)

Taquilla i màquina de venda automàtica de bitllets (desembre 2017) Vista un cop passada la línia de peatge de l'estació (desembre 2017) Àmplia andana principal de l'estació sitgetana (desembre 2017) Una altra vista de l'andana principal (desembre 2017)

Accés al pas inferior ubicat al costat Vilanova, amb escala mecànica de pujada (desembre 2017) Una altra vista de l'enllaç entre el pas inferior i l'andana de la via 2 (desembre 2017) Pas inferior i senyalètica de Rodalies (desembre 2017) Barreres tarifàries per a l'accés des del costat muntanya, per l'avinguda de les Flors (desembre 2017)

Entre el pas inferior i l'andana de les vies 1-3 hi ha escales fixes i mecàniques (desembre 2017) Vista de l'accés al pas inferior ubicat al costat Vilanova de l'estació (desembre 2017) Civia 465 estacionat a la via 1 amb un servei R2 sud a Vilanova i la Geltrú (desembre 2017) Una unitat de dos pisos entra a Sitges pel costat Vilanova (desembre 2017)

La llarga composició d'unitats Civia 465 en doble surt cap a Vilanova (desembre 2017) Unitat 451-004 a la via 2 de Sitges (desembre 2017) Tren de dos pisos sortint cap a Barcelona Estació de França (desembre 2017) Detall de l'andana de les vies 1 i 3 de l'estació de Sitges, d'amplada variable (desembre 2017)

La 252-041 encapçala una doble composició de branques Talgo amb el servei 00463 a Lorca Sutullena (desembre 2017) El Talgo passa a bona velocitat per la via 1 de Sitges (desembre 2017) La doble composició de cotxes Talgo segueix cap a Tarragona, València, Alacant, Múrcia i Lorca (desembre 2017) Nou pas inferior ubicat a l'extrem de les andanes costat Barcelona (desembre 2017)

El nou pas inferior entre andanes disposa d'escales fixes i ascensor a cada andana (desembre 2017) Una altra vista del pas inferior (desembre 2017) Civia 465-219 estacionat a la via 2 de Sitges amb un tren R2 sud de Vilanova a Barcelona (desembre 2017) Sortint cap Barcelona. Propera parada, Garraf (desembre 2017)

Dresina d'electrificació apartada a la via 6 de l'estació (desembre 2017) Detall dels bancs i senyalètica de l'andana de les vies 2 i 4 (desembre 2017) Vista de les dues vies mortes, vies 4 i 6, connectades pel costat Vilanova (desembre 2017) Tren de dos pisos procedent de Barcelona Estació de França entrant a Sitges per via 1 (desembre 2017)

La 450-015M amb un R2 sud a Vilanova i la Geltrú fent parada a Sitges (desembre 2017) El tren segueix el seu trajecte cap a Vilanova (desembre 2017) Dues unitats 451 de dos pisos entrant a Sitges procedents de Sant Vicenç de Calders (desembre 2017) La 451-012 a punt de fer parada a la via 2 de Sitges (desembre 2017)

Tren Regional format per dues unitats sèrie 470 entre Vilanova i Sitges, a la zona de la platja de l'Home Mort (juny 2014) Tren de dos pisos circulant entre Sitges i Vilanova, al PK 639,0 (juny 2014) Túnels entre Vilanova i Sitges, amb un tren de dos pisos fent un R2 sud a Barcelona Estació de França (juny 2014) Talgo 00697 de Barcelona a Sevilla-Santa Justa per València, Albacete i Cordoba, caçat entre Sitges i Vilanova (juny 2014)

 
Regional Exprés entre Casp i Barcelona format per una doble composició d'unitats 448 (juny 2014) Euromed de Barcelona a Alacant servit per una unitat 130 circulant pel costat del mar Mediterrani (juny 2014) Encreuament de trens de Rodalies a la platja de l'Home Mort (juny 2014) Unitat 450 de dos pisos entre Sitges i Vilanova (juny 2014)

Regional Exprés 18251, R16 semidirecte de Barcelona a Tortosa, servit per una unitat sèrie 449 (juny 2014) Tren turístic Tarraco Talgo sortint d'un dels túnels entre Sitges i Vilanova (juny 2014) El preciós Talgo III RD fent el segon servei comercial del tren turístic Tarraco Talgo entre Barcelona-Estació de França i Tarragona circulant entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. L'indret és conegut com la platja de l'Home Mort i permet obtenir unes vistes fantàstiques dels trens (juny 2014) Dues unitats Civia 465 fent un servei R2 sud (juny 2014)

Euromed 01282 entre Alacant i Barcelona sortint d'un dels túnels del traçat (juny 2014) Tren Civia al costat del mar Mediterrani amb un Rodalies de la R2 sud a Barcelona Estació de França (juny 2014) La doble de Civia 465 cobreix un trajecte de la R2 sud entre Barcelona Estació de França i Vilanova i la Geltrú (juny 2014) Talgo 01111 de Barcelona a Alacant amb la 252-057 al capdavant (juny 2014)

Les dues unitats 470 circulant per la vora del mar amb un tren R16 a Tortosa (juny 2014) Unitats Civia 465 sortint del túnel amb un tren a Sant Vicenç de Calders (juny 2014) Encreuament de trens de Rodalies al PK 639,2 de la línia Madrid-Barcelona (juny 2014) Llarga composició de Rodalies amb dues unitats Civia 465 (juny 2014)

La unitat 449 cobreix un Servei Regional de la línia R15 de Reus a Barcelona (juny 2014) Les unitats Civia circulant per un bonic entorn vora el mar Mediterrani entre Vilanova i Sitges (juny 2014) Les unitats Civia de la sèrie 465 són freqüents a la línia R2 sud (juny 2014) Talgo 00463 a Lorca Sutullena al punt on la doble via se separa lleugerament per passar pels túnels entre Sitges i Vilanova (juny 2014)

Les unitats 470 circulen amb Sitges i el massís del Garraf de fons cobrint un R14 de Barcelona a Lleida per Tarragona i Reus (juny 2014) Tren de dos pisos fent un servei R2 sud de Sant Vicenç de Calders a Barcelona Estació de França circulant pel costat de la platja de l'Home Mort (juny 2014) Unitat 449 cobrint un R15 de Reus a Barcelona pel costat del mar (juny 2014) Tren de dos pisos als primers túnels bessons costat Barcelona existents entre Sitges i Vilanova, fent un servei de Rodalies a Barcelona Estació de França (juny 2014)

Civia a la via 1 de Sitges (febrer 2011) Dues unitats Civia 465 a l'entrada de l'estació de Sitges pel costat Vilanova (febrer 2011) Fent parada a la via 2 (febrer 2011) Estació en fase de remodelació (febrer 2011)

Civia a punt de passar pel punt on s'està executant un nou pas inferior (febrer 2011) Unitat 470 amb un tren Regional a Barcelona (febrer 2011) El tren Regional passa a baixa velocitat per les obres de construcció del nou pas inferior (febrer 2011) Material de via i obres estacionat a la via 6 de l'estació (febrer 2011)

Unitats sèrie 451 de dos pisos, amb colors de renfe Rodalies, entrant a Sitges procedents de Vilanova (febrer 2011) Trens de dos pisos sèrie 451 acoblats fent un tren R2 sud de Barcelona Estació de França a Sant Vicenç de Calders (febrer 2011) Talgo 00460 de Lorca Sutullena a Barcelona Sants, amb la 252-074 (febrer 2011) Cua de la composició de Talgo 6B12 (febrer 2011)

Civia entrant a Sitges per via 2 (febrer 2011) Nova senyalètica de Rodalies a l'andana principal de Sitges (febrer 2011) Els trens de dos pisos 451-008 i 451-009 entrant a Sitges amb un R2 sud a Vilanova i la Geltrú (febrer 2011) Sortint cap a la capital del Garraf (febrer 2011)

Unitats Civia 465-220 i 465-223 arribant a Sitges (febrer 2011) Fent parada a la via 2 (febrer 2011) Unitat 130-032 de renfe fent un servei Euromed a Alacant passant per l'estació de Sitges (febrer 2011) Una altra vista de l'automotor (febrer 2011)

Unitat 448 amb un tren Regional de Barcelona a Zaragoza per Tarragona, Reus i Casp (febrer 2011) Una altra unitat 448 passa per Sitges cap a Barcelona Estació de França (febrer 2011) Tren de dos pisos 450-047M amb un tren a Sant Vicenç de Calders (febrer 2011) La 451-006 entra a Sitges fent un tren de Rodalies de la línia R2 sud amb destinació Barcelona Estació de França (febrer 2011)

+ de l'estació de Sitges: fotos 2004-2008

direcció Barcelona
Vallcarca
Índex línia XC08
direcció Vilanova/Picamoixons
Vilanova i la Geltrú
Pàgina inicial Trenscat.cat
IMPORTANT:IMPORTANT: No es permet l'ús públic (webs, premsa, etc) ni l'ús lucratiu dels continguts de trenscat.cat i trenscat.com sense el consentiment previ de l'autor. L'autor de les imatges si no s'especifica el contrari és Bernat Borràs 
trenscat.cat és una pàgina web no oficial i per tant no proveeix ni es responsabilitza de cap contingut institucional