Pàgina inicial Trenscat.cat trenscat.cat la web dels trens de Catalunya
  Trens de Catalunya > TMB > el metro de Barcelona > línia L9 > L10 sud > ZAL | Riu  Vell
Horaris dels trens de Catalunya
  Línia L10 sud Metro de Barcelona: ZAL | Riu Vell - Collblanc Ecoparc >
 
ZAL | Riu Vell
Estació adaptada a PMR Estació amb cobertura de telefonia mòbil Estació videovigilada  
codi estació: 951  

L'estació ZAL | Riu Vell de la L10 del metro de Barcelona es va inaugurar el 7 de novembre de 2021 amb l’obertura del tram des de Zona Franca. La inauguració estava prevista inicialment per l'abril de 2021, però es van haver d'ajustar els paràmetres de frenada dels trens, especialment en condicions de pluja i humitat. En fase de projecte l’estació es denominava Nova Estació Zona Franca.
L'estació se situa al terme municipal de Barcelona, al tram de viaducte de 6,5 metres d’amplada sobre el carrer A del polígon industrial de la Zona Franca, entre l'entorn del carrer 5 i l'avinguda dels Ports d'Europa. Dona servei al polígon de la Zona Franca i a la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL). S'ubica al tram II de la línia 9 i és del tipus viaducte, situada a una alçada d’uns 7,5 metres sobre el carrer A. L’estació s’estructura en tres nivells: el vestíbul a nivell de carrer, el nivell de vies i andanes al viaducte i un tercer nivell a mode d’altell que acull les dependències tècniques. El vestíbul té dos accessos des del passeig central de vianants del carrer A, un pel costat nord, carrer número 5, i l’altre pel costat sud, avinguda Ports d'Europa. En els propis punts d’accés s’hi situen les barreres tarifàries de control d’accés, un grup de dues al costat nord i dos grups de dues al costat sud. Les màquines de venda de bitllets es troben en uns edicles independents del vestíbul, previs a cada accés. Un cop passades les dues línies de peatge s’accedeix al vestíbul pròpiament dit, on també s’ubica el centre de control de l’estació. Del vestíbul en surten dos grups d’escales fixes que pugen a l’andana, disposant un d’aquests també d’una escala mecànica. Per pujar a l’andana també hi ha un ascensor que porta a la banda d'andana més propera a la via 2. Els trens circulen pel nivell del viaducte, format per dues vies amb una andana central de 120 metres de longitud i 9 metres d’amplada, coberta en bona part per una marquesina integrada en el conjunt arquitectònic de l’estació. De manera comuna a totes les estacions de la línia 9, les andanes es troben protegides de les vies mitjançant portes d'andana, degut al sistema de conducció automàtica de trens (sense motorista) existent. Els trens en servei comercial de la L10 sud utilitzen habitualment la via 2 per a les circulacions, tant d'arribada com de sortida. Al costat nord de l'estació ZAL | Riu Vell hi ha dues vies mortes per a l'estacionament de trens entre les generals, connectades pel costat Ecoparc. A més, també hi ha una passarel·la de vianants que comunica directament l'estació amb els tallers de la Zona Franca de la línia, que passa per sobre la via 1 i de la calçada est del carrer A.

Fotos de l'estació i proximitats
Bernat Borràs - prohibida la reproducció de les fotos sense el permís de l'autor
Final del viaducte de la línia L10 sud al carrer A amb carrer 6 i avinguda dels Ports d'Euorpa (desembre 2021) Una altra vista del final del viaducte (desembre 2021) Estació de ZAL | Riu Vell vista des de la calçada mar del carrer A, costat sud (desembre 2021) Banderola indicadora del metro sota el viaducte del carrer A (desembre 2021)

Des del carrer A es pot veure una unitat 9000 estacionada a la via 2 de ZAL | Riu Vell (desembre 2021) Màquines de venda de bitllets en una edificació annexa exterior al propi vestíbul i accés pel costat sud a l'estació (desembre 2021) Estació de ZAL | Riu Vell des de la calçada costat mar del carrer A, costat nord (desembre 2021) Metro de Barcelona entre Ecoparc i ZAL | Riu Vell, circulant pel viaducte (desembre 2021)

Un comboi de la sèrie 9000 d'Alstom al viaducte del carrer A a punt d'entrar a l'estació terminal de ZAL | Riu Vell (desembre 2021) El tren de la L10 sud acaba de finalitzar un trajecte entre Collblanc i ZAL | Riu Vell (desembre 2021) Màquines de venda de bitllets al carrer A, costat nord de l'estació ZAL | Riu Vell (desembre 2021) Un dels tres grups de dues barreres tarifàries de control d'accés a l'estació (desembre 2021)

Vista un cop passada la línia de peatge, amb les escales fixes que pugen a l'andana (desembre 2021) Vista general del vestíbul de ZAL | Riu Vell (desembre 2021) Ascensor per enllaçar el nivell vestíbul i el nivell andana (desembre 2021) Panells amb informacions diverses al vestíbul de l'estació (desembre 2021)

Mapa de l'entorn urbà de l'estació ZAL | Riu Vell (desembre 2021) Una altra vista del vestíbul, amb la sala de control (desembre 2021) Accessos a l'estació ZAL | Riu Vell pel costat sud i escales fixes i mecànica per pujar a l'andana (desembre 2021) Vista general del vestíbul des de l'escala mecànica de pujada a l'andana (desembre 2021)

Arribant a ZAL | Riu Vell, amb un avió a punt d'aterrar a l'aeroport del Prat, que se situa bastant proper (desembre 2021) Entrant a ZAL | Riu Vell, vist des d'un tren (desembre 2021) ZAL | Riu Vell, via 2, l'única que habitualment està en servei comercial (desembre 2021) Final de línia, tram per on no circulen els trens i que es reserva per seguretat (desembre 2021)

Una unitat sèrie 9000 acaba de finalitzar trajecte de la L10 sud a ZAL | Riu Vell (desembre 2021) Final del viaducte i de la línia L10 sud (desembre 2021) Tram d'andana central descoberta de l'estació ZAL | Riu Vell (desembre 2021) Andana central, amb un tren a la via 2 a punt de sortir cap a Collblanc (desembre 2021)

Metro sortint en servei L10 sud cap a Collblanc i escales d'accés a l'andana (desembre 2021) Monitors informant de les dues properes circulacions per via 2 (desembre 2021) Andana central de ZAL | Riu Vell (desembre 2021) Ascensor entre el nivell andana i el nivell vestíbul (desembre 2021)

Tram nord de l'andana central de ZAL | Riu Vell (desembre 2021) Tram d'andana central partida per l'edificació central, via 2 (desembre 2021) L'andana a la part nord de l'estació de ZAL | Riu Vell no té una part descoberta, com a la resta d'estacions del viaducte (desembre 2021) Portes d'andana a ZAL | Riu Vell (desembre 2021)

Rètols de l'estació i escales que baixen al nivell vestíbul (desembre 2021) Bancs d'espera (desembre 2021) Hi ha dues vies mortes centrals entre Ecoparc i ZAL | Riu Vell per poder-hi estacionar trens si és necessari (desembre 2021) Portes d'andana de la via 1, que roman habitualment fora de servei (desembre 2021)

Andana i escales cap al vestíbul (desembre 2021) Metro de la L10 sud entrant a ZAL | Riu Vell procedent de Collblanc (desembre 2021) Just arribar a ZAL | Riu Vell el tren ja inverteix automàticament el sentit i es prepara per tornar fent la L10 sud a Collblanc (desembre 2021) Part descoberta de l'andana de ZAL | Riu Vell (desembre 2021)

Des de la part d'andana més propera a la via 1 (desembre 2021) Tram d'andana més reduïda que dona a la via 1 (desembre 2021) Part nord de l'andana de l'estació (desembre 2021)  Escales fixes entre l'andana i el vestíbul (desembre 2021)

El monitor de la via 2 informa dels dos propers trens a Collblanc (desembre 2021) Tren entrant a ZAL | Riu Vell (desembre 2021) Vista des de la part frontal a bord del comboi 947  (desembre 2021) La via 2 cap a Collblanc (desembre 2021)

El primer tram de la L10 sud entre ZAL | Riu Vell i Ecoparc discorre per la via 2, amb les dues vies mortes de servei entre les generals (desembre 2021) Circulant per via 2 abans de passar pels canvis d'agulles que portaran el tren a via 1. Al fons es pot veure un metro sèrie 9000 circulant cap a ZAL | Riu Vell (desembre 2021) Indicacions al monitor d'un metro de l'arribada a l'estació de metro ZAL | Riu Vell (desembre 2021) Informació en un dels monitors d'una unitat sèrie 9000 a l'inici del recorregut de la línia L10 sud a ZAL | Riu Vell (desembre 2021)

  Índex línia L10 sud direcció Collblanc
  Ecoparc >
Pàgina inicial Trenscat.cat
IMPORTANT: No es permet l'ús públic (webs, premsa, etc) ni l'ús lucratiu dels continguts de trenscat.cat i trenscat.com sense el consentiment previ de l'autor. L'autor de les imatges si no s'especifica el contrari és Bernat Borràs 
trenscat.cat és una pàgina web no oficial i per tant no proveeix ni es responsabilitza de cap contingut institucional