Pàgina inicial Trenscat.cat trenscat.cat la web dels trens de Catalunya
  Trens de Catalunya > FGC > Línia Barcelona-Vallès > Estacions > Rubí Centre
Horaris dels trens de Catalunya
codi estació: 623 | RB
Màquines de venda automàtica de bitllets Estació videovigilada Adaptada a persones amb mobilitat reduïda Ascensors Lavabos   Aparcament Aparcament de bicicletes Taxi
pròxims trens | horaris estació
zona tarifària 2C
Bus urbà

FGC GEOTREN
PROPERS TRENS EN TEMPS REAL - geotren.fgc.cat  

L'estació de Rubí Centre se situa al PK 10,8 de la línia Les Planes-Terrassa i es va posar en servei el 13 de setembre de 1918, amb la posada en servei de la línia des de Sant Cugat. L'estació original en superfície constava de dos edificis i tres vies, dues de viatgers, amb andanes laterals i una de mercaderies, que l'utilitzava Via i Obres. L'edifici de viatgers se situava a la dreta de les vies, amb planta baixa i pis i de mateix disseny que el de Sant Cugat. A la façana a les vies disposava d'una marquesina. L'estació va sofrir diverses modificacions, com la diferent configuració de vies i agulles i la divisió entre zona de viatgers i de serveis. Les andanes de viatgers es van elevar els anys quaranta del segle XX i es van col·locar marquesines del tipus unificat. A la zona de serveis es va col·locar una nova via direcció la riera, que més endavant passaria a disposar de dues vies de servei que el 1985 es van cobrir amb una nau. El 1986 va arribar la doble via a Rubí des de Sant Cugat. L'existència d'un pas a nivell a l'avinguda Barcelona, just al costat de l'estació, va determinar que es realitzés el semi-soterrament de la línia. Durant les obres es va construir un traçat i estació provisional al costat de les naus de les vies de serveis, que va entrar en servei el 1987 i que tenia una sola via amb andana lateral a la dreta d'aquesta. Un cop finalitzades les obres, el 1992 va entrar en servei la variant subterrània tot i que amb accessos provisionals a les andanes des de la plaça del Doctor Pearson, ja que encara s'havia de finalitzar la construcció del nou edifici de viatgers per trobar-se en part en el traçat provisional per les obres. L'estació de Rubí soterrada completa es va inaugurar el 1993. Anys més tard, el 2004 es va cobrir el tram que quedava a l'aire lliure del semi-soterrament original, entre el pont Cabanyes i el pont d'Edison. El desembre de 2022 l'estació de Rubí passava a denominar-se Rubí Centre. L'any 2023 es preveu que s'elimini l'actual via 0, excepte en un petit tram pel costat Barcelona, per tal de disposar d'una única andana central entre les vies 1 i 2 més àmplia i que assimili millor els fluxos de persones.
L'estació actual de Rubí Centre se situa al subsòl de la plaça del Doctor Pearson, entre el pont Cabanyes i l'avinguda Barcelona. Té accessos des del pont de Can Cabanyes (situat a un nivell superior) i la plaça del Doctor Pearson, que accedeixen a un edifici de viatgers. Aquest consta de dos nivells i es situa sobre les vies, on dominen els murs laterals de formigó i les façanes de vidre. Al nivell inferior de l'edifici s'hi accedeix a peu pla des de la plaça del Doctor Pearson, que s'enllaça amb el superior a través d'escales fixes i mecàniques. En el nivell de la plaça s'hi situen les màquines de venda de bitllets i el tancament tarifari de l'estació mitjançant barreres de control. A través d'un gran vestíbul es pot baixar a les andanes a través d'escales fixes, mecàniques de pujada i ascensors a cada andana. En aquest vestíbul també hi ha espai per a una cafeteria, entre d'altres dependències. Els trens circulen pel nivell inferior, format per tres vies (les dues generals, vies 1 i 2, i una via 0 entre elles) amb dues andanes centrals. Donat que els tallers i cotxera de trens es situen just al sortir de l'estació direcció Barcelona, hi ha un tram amb tres vies, portant una d'elles directament al dipòsit i situant-s'hi un tren de rentat en ella. A la sortida de l'estació pel costat Terrassa es mantenen dues vies de servei cobertes i enllaçades amb les vies generals pel costat Terrassa. L'antic edifici de viatgers de l'estació de Rubí en superfície es manté i s'utilitza com a sala d'exposicions.

Secció de l'estació de Rubí (font: Arderiu+Morató Arquitectes

Fotos
Bernat Borràs - prohibida la reproducció de les fotos sense el permís de l'autor
Plaça del Doctor Pearson ampliada fins a la rambleta de Joan Miró, on s'ubica el soterrament i l'estació de Rubí Centre dels FGC (desembre 2022) Unitat 112 baixant cap a l'estació de Rubí Centre, amb l'antic edifici de viatgers a la dreta (desembre 2022) Plaça d'accés a l'estació de Rubí Centre, amb decoració nadalenca (desembre 2022) Indicacions dels enllaços amb la xarxa d'autobús des de la plaça davant de l'estació de Rubí Centre (desembre 2022)

Vista del característic edifici de viatgers de Rubí Centre, que s'adapta a l'orografria del terreny adjacent (desembre 2022) L'edifici de viatgers des de l'avinguda de Can Cabanyes (desembre 2022) Una altra vista del característic edifici de viatgers de Rubí Centre, dissenyat pels arquitectes Arderiu i Morató (desembre 2022) Nivell superior de l'edifici de viatgers, amb l'accés des de l'avinguda de Can Cabanyes (desembre 2022)

Vista del nivell del vestíbul inferior des del nivell superior (desembre 2022) Accés principal a l'estació de Rubí Centre, per la plaça del Doctor Pearson (desembre 2022) Barreres tarifàries de control d'accés, en aquest cas de sortida (desembre 2022) Una altra vista de l'edifici de viatgers, nivell vestíbul inferior, amb les màquines de venda de bitllets (desembre 2022)

Barrera tarifària d'amplada especial i monitor amb les properes circulacions (desembre 2022) Vista un cop passada la línia de peatge, amb les escales mecàniques que pugen des de les dues andanes al vestíbul (desembre 2022) L'accés a les andanes es fa pel fons de l'edifici de viatgers (desembre 2022) Zona d'accés a les andanes i espai d'espera, ubicada sota l'avinguda de Can Cabanyes (desembre 2022)

Zona d'espera i a la dreta espai per a cafeteria (desembre 2022) Una altra vista de la zona d'espera i escales per baixar a les andanes (desembre 2022) La 112.06 a la via 2 de Rubí amb un tren de la línia S1 a Barcelona (gener 2023) Indicacions de la via 2 i de la via 0. Actualment la via 0 ja no s'utilitza de manera habitual i properament s'eliminarà (gener 2023)

Rombe amb el nom de Rubí Centre a l'andana de les vies 2 i 0 (gener 2023) Escales mecàniques de sortida de cadascuna de les andanes (gener 2023) Ascensor i via 0 (gener 2023) La 113.05 "Muriel Casals i Couturier" a la via 1 amb un S1 a Terrassa en hora punta del matí (gener 2023)

Unitat 115 entrant a Rubí per la via 2 amb un tren de la línia S1 de Terrassa Nacions Unides a Barcelona Plaça Catalunya (gener 2023) La unitat 115.03 construïda per Stadler a la via 1, amb l'andana força plena de persones usuàries per pujar al tren (gener 2023) La 115.07, vinilada amb la campanya "Reciclem més", a la via 1 de Rubí Centre (desembre 2022) Rombe característic amb el "nou" nom de l'estació de Rubí Centre (desembre 2022)

Andana de les vies 1 i 0, amb els ascensors que enllacen amb el vestíbul de l'estació (desembre 2022) Vista general del nivell andanes des de l'extrem costat Barcelona (desembre 2022) Escales mecàniques de sortida cap al vestíbul (desembre 2022) Andana de les vies 1 i 0 de Rubí Centre (desembre 2022)

Monitor de propers trens durant l'hora punta del matí, amb un tren cada 5 minuts (desembre 2022) Senyal lluminós de sortida de la via 0 costat Terrassa (desembre 2022) Unitat 115 arribant a Rubí Centre per la via 1 amb un servei S1 procedent de Barcelona Plaça Catalunya (desembre 2022) La 115.01 "Aina Moll" a punt de fer parada a la via 1 de Rubí Centre (desembre 2022)

Unitat 115.01 a la via 1 de Rubí Centre, amb els monitors d'ajut per poder veure les persones a l'andana (desembre 2022) Un dels darrers trens de la línia S7 acaba de finalitzar trajecte a la via 0 de Rubí (desembre 2022) Unitat 113 i unitat 112 a Rubí (desembre 2022) Edifici de viatgers de Rubí des del pont de l'avinguda de Can Cabanyes (octubre 2022)

La 115.12 surt en mode ATO cap a Barcelona des de la via 2 de Rubí (setembre 2022) Plaça del Doctor Pearson i torres de Rubí, amb l'edifici de l'estació entremig (setembre 2022) Nau amb trens ubicada a l'àmbit de l'antiga estació de Rubí (setembre 2022) Interior de la nau amb trens històrics (setembre 2022)

Via ubicada al costat de la nau, amb una dresina de via i obres (setembre 2022) La 112.20 ascendint cap al pont sobre la riera de Rubí passant pel costat de l'antic edifici de viatgers (setembre 2022) Antic edifici de viatgers de l'estació de Rubí (setembre 2022) Accés a l'estació de Rubí actual (setembre 2022)

Quiosc interactiu amb informació del servei al vestíbul de l'estació (setembre 2022) Barreres tarifàries de control d'accés i monitor amb properes circulacions (setembre 2022) Vista un cop passada la línia de peatge (setembre 2022) Escales fixes per baixar a les dues andanes de l'estació de Rubí (setembre 2022)

Senyalètica de l'S1 per a les vies 0 i 1 de l'estació (setembre 2022) La 112.02 entrant a Rubí pel costat Terrassa (setembre 2022) Tren estacionat a la via 2 (setembre 2022) La 113.15 amb un S1 a Terrassa entrant a Rubí per la via 1 (setembre 2022)

La 115.01 a la via 0 llesta per fer un S7 i 112.09 a la via 2 amb un tren S1 (juliol 2022) La 115.01 "Aina Moll" llesta a la via 0 de Rubí per fer el primer servei S7 del dia entre Rubí i Barcelona (juliol 2022) La 115.01 a la via 0 de Rubí (juliol 2022) El monitor de la via 0 amb el tren de la línia S7, que no pararà a les Planes, Baixador de Vallvidrera i Peu del Funicular (juliol 2022)

La 113.11 acaba de finalitzar un servei S7 a Rubí per la via 1 (juliol 2022) La 113.11 passa a ser un tren sense servei que anirà de buit fins al dipòsit de Can Roca a Terrassa (juliol 2022) La 115.10 a punt de fer parada a la via 1 de Rubí (juliol 2022) La 115.10 a la via 1 i la 113.07 "Lluís Muncunill" a la via 2 (juliol 2022)

El tren sortint cap a les Fonts i Terrassa Nacions Unides (juliol 2022) La 112.07 finalitzant trajecte a la via 0 de Rubí (juliol 2022) El tren de la línia S7, procedent de Barcelona Pl. Catalunya, fent parada a la via 0 de Rubí (juliol 2022) La 112.07 a la via 0 (juliol 2022)

La 113.05 "Muriel Casals i Couturier" baixant cap a l'estació de Rubí des del pont sobre la riera pel costat Terrassa (juliol 2022) Les tres generacions de trens de FGC en actiu a la línia Barcelona-Vallès a l'estació de Rubí. A la via 1 la 115.09 amb un S1 a Terrassa, a la via 0 la 112.07 que ha finalitzat un S7 i a la via 2 la 113.05 amb un S1 a Barcelona (juliol 2022) La 115.06, amb els vinils integrals de Sabadell, arribant a Rubí pel costat Terrassa sense servei (juliol 2022) La 115.06 "Joan Fuster" a la via 2, esperant pas per accedir als tallers i dipòsit de Rubí (juliol 2022)

Detall de la 115.06 i el vinil de Sabadell (juliol 2022) Via 0 pel costat Barcelona i 115.06 mig amagada a la via 2 (juliol 2022) El tren surt cap al COR de Rubí (juliol 2022) El tren sense servei pel tram cobert a la sortida de Rubí costat Barcelona (juliol 2022)

Unitat 113 procedent de Barcelona en servei S7 entrant a la via 0 de Rubí (juliol 2022) La 113.10 "Sarrià" acaba de finalitzar un S7 a Rubí (juliol 2022) La 113.10 sense servei a la via 0 (juliol 2022) La 112.18 arribant a Rubí amb un tren procedent de Terrassa (juliol 2022)

Dues unitats 112 a a les vies 1 i 2 i una unitat 113 a la via 0 (juliol 2022) La 115.05 acaba de finalitzar un trajecte de la línia S7 a Rubí a la via 1 (juliol 2022) El tren surt de buit cap al dipòsit de Can Roca, a Terrassa (juliol 2022) Unitat 113.11 a la via 2 de Rubí amb un S1 a Barcelona Pl. Catalunya (juliol 2022)

La 115.12 amb un S1 de Barcelona a Terrassa a punt de fer parada a la via 1 de Rubí (juliol 2022) La 113.16 a la via 0 de Rubí, després de l'hora punta del matí (maig 2021) La 113.18 a la via 2 amb un S1 a Barcelona, amb les línies de l'època Covid-19 a l'andana (maig 2021) La 113 té el senyal de maniobra encès a la via 0 (maig 2021)

Sortint de la via 0 de Rubí cap al COR (maig 2021) Tram de vies cobert a la sortida de l'estació de Rubí, costat Barcelona (maig 2021) Sala d'esperea de l'estació rubinenca (maig 2021) Ascensor entre el nivell vestíbul i l'andana de les vies 2 i 0 (maig 2021)

Façana principal de l'estació de Rubí (maig 2021) La 113.04 a la via 0 de Rubí, sense servei (maig 2021) Remolc 183.04 amb decoració especial per Sant Jordi (maig 2021) La 112.16 a punt de fer parada a la via 1 de Rubí (maig 2021)

Edifici de viatgers des de la plaça del Doctor Pearson (octubre 2010) Detall de l'accés des de la plaça (octubre 2010) Tren baixant cap al tram soterrat. Justament en aquest punt es situava l'antiga estació de Rubí en superfície (octubre 2010) Accés a l'estació des del pont de Can Cabanyes (octubre 2010)

El nivell superior de l'edifici de viatgers sovint s'utilitza com a sala d'exposicions (octubre 2010) El nivell inferior de l'edifici, on destaquen els tancaments tarifaris (octubre 2010) Escala mecànica i fixa per enllaçar els dos nivells de l'edifici de viatgers (octubre 2010) Vista general interior de l'edifici de viatgers de Rubí (octubre 2010)

Màquines de venda de bitllets (octubre 2010) Detall de la sortida de l'escala mecànica des de l'andana i barreres tarifàries (octubre 2010) Ampli accés cap a la zona de vies (octubre 2010) El vestíbul arriba fins a la zona on hi ha les escales per baixar a les andanes (octubre 2010)

Bancs d'espera i accessos des del vestíbul principal (octubre 2010) Sala d'espera (octubre 2010) Unitat 113 procedent de Terrassa arribant a l'estació de Rubí (novembre 2016) Unitat 113.13 a la via 1 de Rubí en un servei S1 a Terrassa Nacions Unides (novembre 2016)

113.17 "Josep M.Espinàs" a la via 2 (novembre 2016) Sortint cap a Hospital General, Sant Cugat i Barcelona (novembre 2016) Tren sortint de Rubí vist des de la via 0 (novembre 2016) Detall d'un banc de l'estació de Rubí (novembre 2016)

Detall del rombe característic de l'estació de Rubí (novembre 2016) Vista general de l'estació (novembre 2016) Una altra vista de l'estació rubinenca (novembre 2016) Andana de la via 1, amb pantalla informativa de properes sortides (novembre 2016)

Detall d'un dels senyals lluminosos de l'estació de  Rubí (novembre 2016) Punt de parada dels trens a la via 1, amb monitor per veure la cua del tren (novembre 2016) La via 0, entre les vies generals, des de l'extrem de l'andana costat Les Fonts (novembre 2016) 112.06 baixant cap a Rubí (novembre 2016)

El tren a punt d'entrar a l'estació subterrània de Rubí al punt on hi havia hagut l'antiga en superfície (novembre 2016) Encreuament d'unitats sèrie 112 realizant serveis totes dues a la línia S1 (novembre 2016) Unitat 113.02 a la via 0 llesta per fer un servei de la línia S5 a Barcelona (març 2016) La 113.02 és a punt de tancar portes i sortir cap a Barcelona Pl.Catalunya (març 2016)

Sortint de Rubí per la via 0, amb els ascensors que enllacen amb el nivell vestíbul (març 2016) Tren entrant a bona velocitat per la via 1 de Rubí (març 2016) Unitat 113.04 "Sant Cugat del Vallès" parada a la via 1 de Rubí (març 2016) 113.16 "Mercè Rodoreda" a Rubí en un servei S1 a Terrassa Rambla (maig 2015)

Unitat 112 sense servei a la via 0 (maig 2015) Una altra vista de la unitat 112, que sortirà de buit cap als tallers i dipòsit de Rubí (maig 2015) Unitat 113.13 procedent de Terrassa arribant a Rubí (maig 2015) La 113.13 amb publicitat de turisme a Catalunya entrant a Rubí (maig 2015)

Unitat 113 a la via 2 (maig 2015) Una 112 és a la via 0 per fer un S5 a Plaça Catalunya (juliol 2014) Tren sortint de Rubí cap a Les Fonts i Terrassa Rambla (abril 2014) La 111.04 fent un S1 de Terrassa a Barcelona baixant cap a Rubí (abril 2014)

La 111.04 entra a l'estació de Rubí per la via 2 (abril 2014) Unitat 112 i 111 a Rubí (abril 2014) Una unitat 113 en proves de formació de maquinistes entra a Rubí per la via 0 pel costat Les Fonts (abril 2014) La 113.02 entra a Rubí per la via 0 procedent de Terrassa Rambla en formació de maquinistes (abril 2014)

Vista de la 113.02 a la via 0 de Rubí (abril 2014) La nova unitat 113 a Rubí (abril 2014) La 113.02 sense servei de viatgers a punt de sortir per la via 0 de Rubí (abril 2014) La nova unitat 113 amb els focus encesos (abril 2014)

La unitat 112.18 amb l'edifici de viatgers de l'antiga estació en superfície de Rubí (gener 2013) La unitat 111.02 acaba de finalitzar un trajecte de la línia S5 a Rubí (gener 2012) Baixada a l'andana de les vies 2 i 0 (octubre 2010) Un tren a l'entrada de Rubí. Fins l'any 2005 aquest tram era descobert (octubre 2010)

La via 0 (octubre 2010) S1 destinació Barcelona estacionat a la via 2 (octubre 2010) Ascensor i pantalla de televisió amb el canal FGC (octubre 2010) La 112.05 és a la via 1 a punt per seguir cap a Les Fonts i Terrassa Rambla (octubre 2010)

La 112.22 baixant cap a l'estació rubinenca un cop passada la riera (octubre 2010) El tren estacionat a la via 2 (octubre 2010) Vista del tram cobert a l'entrada de Rubí amb una unitat sèrie 111 (octubre 2010) Tren de la sèrie 111 sense servei a la via 0. Sortirà cap al COR en breu (octubre 2010)

La 111.12 surt cap a tallers (octubre 2010) Unitat 112.06 a la via 1 en un servei Barcelona-Terrassa Rambla (octubre 2010) Entrant a Rubí pel costat Terrassa (octubre 2010) Vista general del nivell de vies de l'estació de Rubí, amb una via d'apartat central (octubre 2010)

Una altra vista de les andanes, amb els ascensors per pujar al vestíbul (octubre 2010) S1 que ve de Pl.Catalunya a la via 1 per seguir cap a Terrassa Rambla (octubre 2010) Les unitats sèrie 112 de tant en tant també s'encarreguen de fer serveis S5 de Rubí a Barcelona (octubre 2010) La primera de les unitats sèrie 111 a la via 0 de Rubí procedent de Barcelona (setembre 2010)

Vista general de la zona de l'estació de Rubí, amb un tren baixant cap al tram soterrat, pel costat de les dues vies de servei cobertes i l'antic edifici de viatgers (abril 2010) Edifici de viatgers des de la nova Rambla del Ferrocarril, que aprofita el cobriment de les vies (novembre 2009) Dues unitats sèrie 111 fent serveis de la línia S5 a les vies 0 i 2 respectivament. La 111 de la via 0 anirà a dipòsit (juny 2009) La 111.11 acaba de finalitzar recorregut a la via 0 de Rubí (juliol 2005)

La 112.03 cobrint un servei S1 parada a la via 2 de Rubí (febrer 2005) Sortida de les vies direcció Barcelona amb la via 0 en primer terme (febrer 2005) Tren reservat parat a la via 0 per maniobrar i anar cap al COR (febrer 2005) Ascensor per permetre l'accés universal a les instal·lacions (febrer 2005)

Monitor informant que el tren és reservat i no admet passatge (febrer 2005) Indicadors de la via 0, d'on surten els S5 Rubí-Barcelona, i de la via 2 (febrer 2005) Unitat 112.20 estacionada a la via 0 central per anar al COR (febrer 2005) S1 procedent de Barcelona parant a la via 1 de l'estació (febrer 2005)

Tren sortint en rampa cap a Terrassa (febrer 2005) Característic rombe amb el nom de l'estació de Rubí (febrer 2005) Semàfor quadrat típic de l'estació rubinenca (febrer 2005) La 112.16 a la sortida de Rubí procedent de Terrassa (febrer 2005)

Unitat elèctrica a la via 2 (febrer 2005) Rellotges i escala mecànica (febrer 2005) Indicadors de sortida i escala mecànica amb arrencada automàtica (febrer 2005) Nou tram cobert a l'entrada de Rubí, vist des del vestíbul inferior (febrer 2005)

Bancs d'espera i escales per baixar a les andanes (febrer 2005) Gran vestíbul inferior de l'estació de Rubí (febrer 2005) Els espais interiors a l'estació són molt amplis i diàfans (febrer 2005) Vista general del vestíbul de l'estació, amb les barreres de control d'accés a les andanes (febrer 2005)

Panells d'informació i màquines automàtiques de venda de bitllets al vestíbul inferior (febrer 2005) El vestíbul superior de l'estació, a l'entrada pel carrer de Can Cabanyes (febrer 2005) L'altra façana de l'edifici, al carrer de Can Cabanyes (febrer 2005) L'edifici de viatgers de Rubí (juliol 2004)

La 112.10 baixant cap a l'estació soterrada de Rubí, procedent de Terrassa (juliol 2004) L'edifici de viatgers de l'antiga estació de Rubí, avui reconvertit en sala d'exposicions (juliol 2004) La 112.04 sortint de Rubí cap a Terrassa, realitzant un servei de la línia S1 (juliol 2004) La unitat 111.20 a la via 0 de Rubí (octubre 2003)

 A Barcelona
 Hospital General 
A Terrassa
Les Fonts
Pàgina inicial Trenscat.cat
IMPORTANT: No es permet l'ús públic (webs, premsa, etc) ni l'ús lucratiu dels continguts de trenscat.cat i trenscat.com sense el consentiment previ de l'autor. L'autor de les imatges si no s'especifica el contrari és Bernat Borràs 
trenscat.cat és una pàgina web no oficial i per tant no proveeix ni es responsabilitza de cap contingut institucional