Pàgina inicial Trenscat.cat trenscat.cat la web dels trens de Catalunya
  Trens de Catalunya > FGC > Línia Barcelona-Vallès > Estacions > Peu del Funicular
Horaris dels trens de Catalunya
codi estació: 614
Màquines de venda automàtica de bitllets Estació videovigilada Adaptada a persones amb mobilitat reduïda Ascensors Aparcament de bicicletes
pròxims trens | horaris
zona tarifària 1
FGC. Estació Vallvidrera Inferior Funicular de Vallvidrera


Mostra FGC Barcelona-Vallès en un mapa més gran
L'estació de Peu del Funicular es situa al PK 2,1 de la línia Sarrià-Les Planes. Els primers combois ferroviaris que van arribar-hi van fer-ho el 17 de desembre de 1906, just després de la inauguració del funicular de Vallvidrera el 24 d'octubre del mateix any. El ferrocarril originàriament era el final de la línia del tramvia de la muntanya de Vallvidrera construïda pel Tren de Sarrià, que pujava des de l'estació de Les Tres Torres pel carrer Anglí per un recorregut de 2 km, tot i que uns mesos abans ja hi arribava la línia de la Companyia General de Tramvies des de la plaça de Sarrià. Quan es va posar en servei la nova línia de ferrocarril el tramvia va quedar limitat al carrer Granados. El 28 de novembre de 1916 es posava en servei la nova estació del Peu del Funicular de ferrocarril convencional construïda pels Ferrocarrils de Catalunya, situada a una cota inferior per trobar-se just a la boca sud del túnel de Collserola de la línia Sarrià-Les Planes.
L'estació disposa de les dues vies generals amb andanes laterals de 60 metres de longitud cobertes en bona part per la volta subterrània del túnel. Aquesta escassa llargària fa que els trens de quatre cotxes (unitats 112 i 113) no capiguen a l'estació, quedant el primer cotxe costat Vallès a l'interior del túnel i sense obrir portes. A més, el cotxe costat Barcelona queda en un tram d'andana molt estret, del qual es pot baixar del tren però no pujar-hi ja que unes portes impedeixen el pas a aquesta porció d'andana. L'estació disposa d'un vestíbul superior, amb accés des de l'avinguda de Vallvidrera i el carrer del Bosc, amb les màquines de venda de bitllets i les barreres tarifàries. L'enllaç amb les andanes es fa mitjançant una escalinata a cadascuna d'elles i a la via 1 també amb un ascensor. El 2015 es va construir una nova passarel·la i un ascensor que baixa a la via 2. Des del nivell del vestíbul es pot accedir a l'estació inferior del funicular de Vallvidrera (Vallvidrera Inferior), situada a una cota més alta, a través d'una escalinata i del mateix ascensor que puja des de l'andana de la via 1.

Fotos
Bernat Borràs - prohibida la reproducció de les fotos sense el permís de l'autor
Zona d'accés a l'estació de Peu del Funicular des de l'avinguda de Vallvidrera (novembre 2016) Accés al vestíbul de l'estació, obert al carrer (novembre 2016) Accés des del carrer del Bosc, amb un petit aparcament de bicicletes (novembre 2016) Vestíbul de l'estació de Peu del Funicular, amb accés directe des del carrer (novembre 2016)

Barreres tarifàries de control d'accés a l'estació (novembre 2016) Vista del nivell de vies i andanes des del vestíbul d'accés, amb una unitat 113 a la via 2 (novembre 2016) Indicacions per a l'accés a l'estació del funicular de Vallvidrera i als ascensors (novembre 2016) Zona d'accés als ascensors. Seguint recte a l'ascensor que puja a l'estació del funicular i baixa a l'andana de la via 1 (novembre 2016)

Nova passarel·la d'enllaç amb l'ascensor posat en servei el 2015 que baixa a l'andana de la via 2 (novembre 2016) Vista de les indicacions des de la passarel·la d'accés a l'andana de la via 2 en ascensor (novembre 2016) Passarel·la d'accés a l'ascensor de via 2 (novembre 2016) Espai d'accés a l'ascensor des de la passarel·la de sobre les vies. Tot l'enllaç es troba cobert amb una marquesina metàl·lica (novembre 2016)

Unitat 112.11 amb un S2 a Sabadell Pl.Major entrant a Peu del Funicular (novembre 2016) Unitat 112 sortint cap a Terrassa (novembre 2016) Encreuament d'una unitat 113 i 112 (novembre 2016) Andana de la via 1 i unitat 113.02 a la via 2 fent un tren de la línia S2 (novembre 2016)

La 113.02, batejada amb el nom de "Terrassa" sortint cap a Sarrià (novembre 2016) Vista general de la curta andana de la via 1 de Peu del Funicular (novembre 2016) Detall de la pantalla de properes sortides per la via 1, amb trens S1 i S2 (novembre 2016) Extrem de l'andana costat Sant Cugat, amb el túnel número 4, que salva la serra de Collserola (novembre 2016)

Vista general de l'estació des de la boca del túnel número 4 (novembre 2016) Tram d'andana estret, portes per impedir-hi l'accés, escala fixa i ascensor per accedir a l'andana de la via 2 (novembre 2016) Ascensor de la via 1 (novembre 2016) La 113.16 "Mercè Rodoreda" entra a Peu del Funicular fent un S1 del migdia entre Barcelona Pl.Catalunya i Terrassa Nacions Unides (novembre 2016)

Encreuament d'una untiat 112 i 113 a Peu del Funicular (maig 2016) La 113.15 sortint cap a Sarrià i Pl.Catalunya, en un servei S1 (maig 2016) Sortint cap a Baixador de Vallvidrera, Sant Cugat i Terrassa (maig 2016) La unitat 113.18 amb la campanya "Tots Contra la Pobresa" remuntant els darrers metres de la línia entre Sarrià i Peu del Funicular (maig 2016)

Unitats 112 i 113 es saluden a Peu del Funicular (maig 2016) La 112.08 en un S1 a Terrassa Nacions Unides a l'entrada de Peu del Funicular (maig 2016) Sortint cap al túnel número 4 (maig 2016) Escales d'accés a la via 2 i portes per impedir l'accés al tram d'andana estret (maig 2016)

La unitat 114.05, habitualment destinada a la línia d'Avinguda Tibidabo, circulant de buit cap al dipòsit de Rubí, un cop finalitzada l'hora punta matinal (maig 2016) Una altra vista de la unitat 114 (maig 2016) La unitat 114 circulant de buit (maig 2016) Ascensor nivell andana de la via 2 (maig 2016)

Una altra vista del nou ascensor (maig 2016) Ascensor a l'andana de la via 1, que enllaça no només amb el nivell carrer sinó també amb el nivell de l'estació del funicular de Vallvidrera (maig 2016) Unitat 112 a Peu del Funicular, amb les obres de la nova passarel·la d'accés a l'ascensor de la via 2 (octubre 2015) Vista de les obres de cobriment de l'accés als ascensors i escala fixa d'accés al funicular de Vallvidrera (octubre 2015)

Una altra vista de les obres de l'accés al nou ascensor de la via 2 (octubre 2015) Unitat 112 entrant a Peu del Funicular per la via 2 (octubre 2015) Unitat 112 i obres del nou ascensor entre l'andana de la via 2 i el nivell carrer (octubre 2015) Unitat 112.06 amb un tren de la línia S1 a Terrassa Rambla (maig 2015)

Unitat 113.09 en un servei S2 a Barcelona sortint de Peu del Funicular (setembre 2014) Unitat 112 a l'entrada de Peu del Funicular, en un tram on el tren circula en trinxera i molt encaixonat amb l'entorn (setembre 2014) Unitat 112.12 a la via 2 de Peu del Funicular amb un S1 de Terrassa Rambla a Barcelona Pl.Catalunya (juliol 2014) La 113.09 remunta els darrers metres de la costeruda línia entre Sarrià i Peu del Funicular (juliol 2014)

La unitat 113 entra a Peu del Funicular (juliol 2014) El tren segueix el seu trajecte sota la serra de Collserola (juliol 2014) Unitat 112 estacionada a la via 2, amb el quart cotxe a l'interior del túnel (juliol 2014) Unitat 112 i l'estació ubicada a la boca sud del túnel de Collserola. A un nivell superior l'estació del funicular de Vallvidrera (maig 2014)

Unitat 112 entrant a Peu del Funicular (maig 2014) Tren vist des de la via 2 (maig 2014) Tren sortint cap a Sarrià i Pl.Catalunya (setembre 2013) Una altra vista del tren deixant enrera l'estació de Peu del Funicular (setembre 2013)

Accés a l'estació de Peu del Funicular i aparcament de bicicletes (octubre 2010) Una gran marquesina acull el vestíbul de l'estació (octubre 2010) Màquines de venda de bitllets i barreres tarifàries al fons (octubre 2010) Vista del vestíbul un cop passada la línia de peatge (octubre 2010)

Passadís d'accés a l'andana de la via 2 (octubre 2010) Vista dels diferents nivells de l'estació: a l'inferior els trens, a l'intermig el vestíbul i al superior el funicular de Vallvidrera (octubre 2010) Parada de l'ascensor de l'andana de la via 1 al nivell vestíbul abans de seguir pujant fins al funicular (octubre 2010) Portes que protegeixen el tram d'andana estret perquè la gent no hi esperi el tren (octubre 2010)

Sortint cap a Sabadell Rambla (octubre 2010) Ascensor, escala de sortida i portes de tancament de l'andana estreta de la via 1 (octubre 2010) La 112.22 sortint de Peu del Funicular direcció Sant Cugat (octubre 2010) La 112.01 a la via 2 a punt de seguir el seu itinerari cap a Barcelona (octubre 2010)

Un tren s'aproxima a l'estació pel túnel de Collserola (octubre 2010) Tram d'andana estret de la via 2 (octubre 2010) Boca sud del túnel de Collserola o número 4, amb els monitors per veure l'andana als trens de quatre cotxes que queden dins el túnel (octubre 2010) La 112.08 remunta els darrers metres del fort ascens des de Sarrià (octubre 2010)

Andana de la via 1 (octubre 2010) Tren entrant a l'estació procedent de Sabadell Rambla (octubre 2010) El quart cotxe de les 112 queda fora de l'andana i dins el túnel (octubre 2010) Sortint cap a Sarrià (octubre 2010)

Banc protegit amb una mampara de vidre pels corrents d'aire que es produeixen al túnel (octubre 2010) Petita passarel·la per poder arribar al quart cotxe d'una 112 que queda dins del túnel (octubre 2010) Tren de la línia S1 que va a Terrassa arribant a Peu del Funicular (octubre 2010) Marquesina que acull el vestíbul de l'estació (novembre 2009)

Barreres tarifàries de control d'accés. Peu del Funicular va ser de les darreres estacions de la línia a tancar tarifàriament les instal·lacions (novembre 2009) Tren llançadora Baixador de Vallvidrera-Pl.Catalunya circulant excepcionalment cap a Barcelona per la via 1 per tall de la línia a Les Planes (novembre 2009) Un tren de la línia S2 s'acosta a Peu del Funicular des de Sarrià (octubre 2006) Unitat 112 arribant a Peu del Funicular pel túnel de Collserola (febrer 2006)

Una 112 parant, deixant el primer cotxe dins el túnel (febrer 2005) Creuament d'una unitat 112 i una unitat 111 a Peu del Funicular (febrer 2005) Tren de la línia S2 sortint cap a Sabadell (febrer 2005) Rombe característic amb el nom de l'estació (febrer 2005)

Vestíbul amb màquines automàtiques de venda de bitllets, a la nit (febrer 2005) Pel túnel número 4 sota la serra de Collserola s'acosta un tren (febrer 2005) Tren parat a l'estació de Peu del Funicular... (febrer 2005) ... i el mateix tren ara ja en moviment (febrer 2005)

Imatge fugaç d'una 111 fent un servei S5, sense parada a l'estació (febrer 2005) Vista del tram amb andana estreta des de l'andana de la via 1 (febrer 2005) L'accés per a viatgers de l'estació de Peu del Funicular (juny 2004) Tram d'andana estret amb una 112 (juny 2004)

Vista de l'estació de Peu del Funicular (juny 2004) Tren de la línia S2 entrant a Peu del Funicular amb destinació Sabadell (juny 2004) L'estació és tan justa que només es pot accedir a dos dels quatre cotxes d'una 112. Un queda al túnel i l'altre a l'andana estreta (juny 2004) La 112.03 sortint cap a Barcelona, entre grans contrastos de lluminositat (juny 2004)

 A Barcelona
 Sarrià 
A Sant Cugat/Terrassa/Sabadell
Baixador de Vallvidrera
Pàgina inicial Trenscat.cat
IMPORTANT: No es permet l'ús públic (webs, premsa, etc) ni l'ús lucratiu dels continguts de trenscat.cat i trenscat.com sense el consentiment previ de l'autor. L'autor de les imatges si no s'especifica el contrari és Bernat Borràs 
trenscat.cat és una pàgina web no oficial i per tant no proveeix ni es responsabilitza de cap contingut institucional