Pàgina inicial Trenscat.cat trenscat.cat la web dels trens de Catalunya
  Trens de Catalunya > FGC > Línia Barcelona-Vallès > Estacions > Provença
Horaris dels trens de Catalunya
codi estació: 602
Màquines de venda automàtica de bitllets Estació videovigilada Adaptada a persones amb mobilitat reduïda Ascensors Lavabos Aparcament de bicicletes
pròxims trens | horaris
zona tarifària 1
Metro de Barcelona TMB. Estació Diagonal L3 Zona Universitària-Trinitat Nova L5 Cornellà Centre -Vall d'Hebron   Bus urbà Bicing


Mostra FGC Barcelona-Vallès en un mapa més gran
L'estació de Provença es situa al PK 1,2 de la línia Barcelona-Sarrià. L'antiga estació en superfície es va posar en servei el 18 d'agost de 1882, tot i que el tren hi passava des del 1863, i es trobava al mateix lloc que l'actual. Tenia les dues vies generals amb andanes laterals i un petit quiosc a la dreta de les vies que acollia la taquilla. El 24 d'abril de 1929 s'inaugurava la nova estació subterrània de Provença, al subsòl del carrer Balmes entre els carrers Provença i Rosselló. Actualment disposa de dos accessos, un a cada extrem de les andanes. L'accés pel carrer Provença disposa de dues entrades, una a cada costat del carrer Balmes, amb escales fixes i un ascensor. El vestíbul actual es va ampliar l'any 1995 per tal de prolongar les andanes i donar cabuda als trens de quatre cotxes, a més d'instal·lar ascensors. Aquest vestíbul disposa de màquines de venda de bitllets, un local comercial i les barreres de control d'accés amb validació tant d'entrada com de sortida. Per baixar a les andanes hi ha escales fixes, escales mecàniques i un ascensor. L'accés pel carrer Rosselló es va posar en servei el 1970 per poder enllaçar amb el metro. Aquest vestíbul és el més utilitzat i per això es va ampliar i modernitzar l'any 2008, formant part de l'intercanviador de Diagonal-Provença. Actualment ocupa una superfície de més de 900m2, amb entrades des de cada costat del carrer Balmes, al costat Besòs amb escales mecàniques de pujada i baixada i al costat Llobregat amb escales fixes i un ascensor. També hi ha una entrada des del passadís d'enllaç amb l'estació de Diagonal de la L5 i L3 del metro, dotat de dos tapissos rodants i un passadís de circulació central. El vestíbul disposa de les màquines de venda de bitllets, un local comercial i les barreres de control d'accés a l'andana. Aquest vestíbul també disposa d'una sala polivalent, denominada Espai Provença. En el vestíbul destaca una intervenció artística de Jordi Benito en homenatge a Pompeu Fabra. Per baixar a les andanes hi ha dos accessos des del vestíbul fins al distribuidor intermig, des del qual es pot anar a cadascuna de les dues andanes, amb escales fixes i una escala mecànica de pujada a cada accés. L'any 2019 es va construir un nou accés a l'andana de la via 1 des del vestíbul Rosselló, format per un pou rectangular amb tres trams d'escales fixes i un ascensor. Aquesta nova escala té inscrits 590 noms propis de totes les persones que treballen o han treballat a FGC. Des del pou hi ha una galeria que arriba fins a l'andana de la via 1 actual, que s'ha ampliat de 3 a 8 metres en un tram de 27 metres amb 4 obertures a la volta del túnel. També hi ha una nova sortida d'emergència des del vestíbul de Rosselló i una altra directament des del nivell andanes. Els trens circulen pel nivell inferior, format per les dues vies generals amb andanes laterals de 90 metres longitud. Una de les característiques peculiars d'aquesta estació és que l'andana de la via 1 (direcció Sarrià) disposa des del 2003 de portes d'andana i mampares de vidre per protegir els viatgers de caigudes a la via en hora punta, degut a les grans aglomeracions existents. Els trens paren just davant de cadascuna de les portes en una longitud dels dos cotxes de cap (la resta d'andana no té mampares), que és on s'acumula la gent procedent del metro. En hora vall les portes romanen sempre obertes, tot i que els trens han de parar amb exactitud als punts corresponents per poder obrir portes. L'estació de Provença des del març de 2014 està personalitzada amb el nom de La Pedrera i té diversos elements decoratius d'aquest emblemàtic edifici.

Fotos
Adolf Ripollés i Bernat Borràs - prohibida la reproducció de les fotos sense el permís de l'autor
Accés a l'estació de Provença per Balmes-Rosselló, costat Enric Granados, amb escala fixa i ascensor (juny 2019) Accés a l'estació de Provença per Balmes-Rosselló, costat Rambla Catalunya, amb una escala mecància de pujada i una de baixada (juny 2019) Una altra vista del mateix accés (juny 2019) Vista general del vestíbul Rosselló de l'estació de Provença (juny 2019)

Barreres tarifàries de sortida de l'estació de Provença i al fons ascensor entre el nivell vestíbul i el nivell carrer (juny 2019) Una altra vista del vestíbul, amb les màquines de venda de bitllets a l'esquerra i l'Espai Provença a la dreta, entre trams de barreres tarifàries (juny 2019) Nivell vestíbul de les escales mecàniques que enllacen amb el carrer (juny 2019) Maqueta de l'estació de Provença i l'ampliació de l'andana de la via 1 i dels accessos des del vestíbul de Rosselló (juny 2019)

Barreres tarifàries d'accés a les andanes ubicades al costat de l'Espai Provença (juny 2019) Una altra vista de la bateria de barreres tarifàries d'entrada a Provença al vestíbul Rosselló (juny 2019) Pantalla informant dels propers trens per via 1 al costat de les barreres tarifàries de control d'accés (juny 2019) Passadís d'enllaç amb l'estació Diagonal del metro, primer amb la línia L5 i posteriorment amb la línia L3 (juny 2019)

Nova disposició de les barreres tarifàries d'entrada a Provença per al nou accés a la via 1 (juny 2019) Vista un cop passada la línia de peatge (juny 2019) Una altra vista passada la línia de peatge, amb l'Espai Provença al fons (juny 2019) Sortida d'emergència entre el vestíbul de Rosselló i el carrer excepcionalment oberta (juny 2019)

Nou accés a l'andana de la via 1 posat en servei el 2019, format per una escala fixa i un ascensor (juny 2019) Una altra vista de l'accés a l'andana de la via 1, per on passen les línies L6, L7, S1, S2, S5, S6 i S7 (juny 2019) S'han gravat el nom de tots els 1901 treballadors de FGC a l'escala del nou accés a l'andana de la via 1 des del vestíbul de Rosselló-Balmes (juny 2019) L'escala de baixada a la via 1 està formada per tres trams (juny 2019)

Tram inferior de l'escala d'accés a la via 1 (juny 2019) Nivell inferior de l'accés a l'andana de la via 1, amb l'ascensor i la sortida d'emergència directa al carrer (juny 2019) Nivell andana de l'ascensor que enllaça amb el vestíbul de Balmes-Rosselló (juny 2019) Una altra vista del nivell andana del nou accés des del vestíbul (juny 2019)

Galeria de comunicació amb l'andana de la via 1 des del pou d'accés (juny 2019) Accés a la galeria ampliada de l'andana a través d'un vestíbul d'independència (juny 2019) Tram de 27 metres d'andana ampliada de la via 1 (juny 2019) Una altra vista de l'enllaç des del pou de baixada des del vestíbul amb l'andana ampliada (juny 2019)

Primera de les quatre obertures entre la nova galeria paral·lela a la via 1 i l'andana original de Provença (juny 2019) Nova senyalètica per a la sortida des de l'andana de la via 1 i l'enllaç amb el metro (juny 2019) Vista general de la galeria paral·lela a l'andana, que augmenta l'amplada de 3 a 8 metres (juny 2019) Quarta obertura entre la galeria paral·lela i l'andana de la via 1 (juny 2019)

Andana de la via 1 i obertura amb la galeria paral·lela (juny 2019) Andana de la via 1 amb les portes d'andana, que està previst mantenir (juny 2019) Una altra de les obertures entre l'andana de la via 1 i la galeria paral·lela, amb el nom de la Pedrera, per promocionar l'estació de Provença com a una de les més properes a l'emblemàtic edifici (juny 2019) Viatgers a l'andana de la via 1 (juny 2019)

Primera de les obertures entre l'andana de la via 1 i el nou accés. Al fons l'accés fins ara únic a l'andana de la via 1 des del vestíbul Rosselló (juny 2019) Enllaç original entre el vestíbul de Rosselló i l'andana de la via 1, d'amplada reduïda, amb una escala fixa i una escala mecànica (juny 2019) Vista del mateix enllaç des del nivell intermedi (juny 2019) Nivell intermedi de l'enllaç entre les andanes i el vestíbul de Rosselló (juny 2019)

Tram entre el nivell intermedi i el vestíbul de Balmes-Rosselló, utilitzat per a la sortida de viatgers de l'estació (juny 2019) Enllaç entre el vestíbul de Rosselló i l'andana de la via 2 (juny 2019) Una altra vista de la sortida des de l'andana de la via 2 cap al vestíbul de Rosselló (juny 2019) Rombe característic de FGC amb el nom de l'estació de Provença (juny 2019)

Accés a l'estació de Provença per Balmes-Provença, costat Enric Granados, amb escala fixa i ascensor (juny 2019) Accés a l'estació de Provença per Balmes-Provença, costat Rambla Catalunya, amb escala fixa (juny 2019) Barreres tarifàries al vestíbul de Balmes-Provença (juny 2019) Vista un cop passades les barreres tarifàries, amb l'aparcament de bicicletes i els ascensors entre vestíbul i andanes (juny 2019)

Detall de la senyalètica d'accés a la via 1 i foto antiga del baixador de Provença quan encara es trobava en superfície (juny 2019) Enllaç entre el vestíbul de Balmes-Provença i l'andana de la via 1 (juny 2019) La 112.19 amb un L6 de Sarrià a Plaça Catalunya fent parada a la via 2 (juny 2019) Portes d'andana a la via 1 i punts de parada dels trens, amb monitors perquè el maquinista pugui observar la pujada i baixada del passatge (juny 2019)

Unitat 112 entrant a Provença procedent de Plaça Catalunya (juny 2019) La 112.07 estacionada a la via 1 amb un L6 a Sarrià (juny 2019) Unitat 114 entrant a Provença amb un L7 procedent de Plaça Catalunya, amb l'andana de la via 1 ja ampliada (juny 2019) La 114.05 "Prudenci i Aurora Bertrana" a la via 1 amb un L7 a Avinguda Tibidabo (juny 2019)

Unitat 114.01 a la via 2 de Provença amb un L7 a Plaça Catalunya (juny 2019) Viatgers a l'andana de la via 1 amb el tram ja ampliat (juny 2019) Andana de la via 1 i unitat sèrie 114 estacionada amb un L7 a Avinguda Tibidabo (juny 2019) La 113.05 "Muriel Casals i Couturier" a la via 2 amb un L6 de Sarrià a Plaça Catalunya (juny 2019)

La 112.04 a la via 2 amb un L6 de Sarrià a Plaça Catalunya (juny 2019) La 114.05 "Prudenci i Aurora Bertrana" a la via 2 amb un L7 d'Avinguda Tibidabo a Plaça Catalunya (juny 2019) Prova pilot d'ELISAVA i FGC amb la instal·lació de recolzadors d’esquena. S'anomenen ‘25º’ i permeten reposar l’esquena i generen una posició corporal més equilibrada, còmoda i saludable (juny 2019) Unitat 113 procedent de Pl.Catalunya en servei S1 entrant a Provença en mode ATO, Automatic Train Operation (juny 2019)

Unitat 113.10 "Sarrià" amb un S2 de Sabadell Parc del Nord a Barcelona Pl.Catalunya durant les obres de formigonat de les vies de Provença (novembre 2018) La 114.02 "Elvira Farreras" a la via 2 de Provença amb un servei L7 a Pl.Catalunya (novembre 2018) Encreuament entre la 112.05 i la 114.05 a l'estació de Provença (novembre 2018) Unitat 112.11 amb un servei S1 a Barcelona (novembre 2018)

Vista general de les vies i andanes de Provença des de l'andana de la via 2 durant les obres d'instal·lació de catenària rígida a l'estació (novembre 2017) Encreuament de trens a Provença (novembre 2017) Prova pilot d'ELISAVA i FGC amb la instal·lació de recolzadors d’esquena. S'anomenen ‘25º’ i permeten reposar l’esquena i generen una posició corporal més equilibrada, còmoda i saludable (novembre 2017) La unitat 114.04 "Caterina Albert/Víctor Català" a la via 1 de Provença amb un servei L7 a Av. Tibidabo (novembre 2017)

La 112.07 a la via 1 de Provença, durant les obres d'ampliació de l'andana (novembre 2017) Unitat 113.17 "Josep Maria Espinàs" a Provença amb un L6 a Sarrià amb les obres d'instal·lació de catenària rígida (novembre 2017) Unitat 114.05 a la via 2 (novembre 2017) Prova pilot amb peces metàl·liques de color blau fixades a la paret per recolzar l'esquena a l'andana de la via 1 (novembre 2017)

Encreuament de la 113.15 i la 114.03 a Provença (abril 2017) Andana de la via 1 i obres d'ampliació de l'andana (abril 2017) Andana de la via 1, portes d'andana i obres d'ampliació de l'andana (abril 2017) Vista general del tram més proper a Gràcia de l'andana de la via 1, que disposa de portes d'andana degut a les aglomeracions que hi ha en hores punta (abril 2017)
 
>> veure més fotos de l'estació de Provença (2003-2016) <<

 A Barcelona-Pl.Catalunya
 Barcelona-Pl.Catalunya 
A Sarrià/Terrassa/Sabadell
Gràcia
Pàgina inicial Trenscat.cat
IMPORTANT: No es permet l'ús públic (webs, premsa, etc) ni l'ús lucratiu dels continguts de trenscat.cat i trenscat.com sense el consentiment previ de l'autor. L'autor de les imatges si no s'especifica el contrari és Bernat Borràs 
trenscat.cat és una pàgina web no oficial i per tant no proveeix ni es responsabilitza de cap contingut institucional