Pàgina inicial Trenscat.cat trenscat.cat la web dels trens de Catalunya
  Trens de Catalunya > Xarxa de via ampla > XC04.Línia Barcelona - Manresa - Lleida - Aragó  > Terrassa Estació del Nord
Horaris dels trens de Catalunya
  XC04.Línia Barcelona - Manresa - Lleida - Aragó  
codi estació: 78700
 
   
 
Venda automàtica de bitllets Taquilla de bitllets Informació Lavabos Zona videovigilada Estació adaptada a PMR Ascensors Prohibit fumar
horaris trens
   
 
correspondència:    
 
Esquema de vies de l'estació actual subterrània de Terrassa Estació del Nord [ampliar]
 
Esquema de vies de l'antiga estació de Terrassa en superfície (anys 80) [ampliar]
L'estació de Terrassa Estació del Nord (PK 333,7 de la línia Zaragoza-Lleida-Manresa-Barcelona) es troba al nord del nucli més cèntric de la ciutat. El 14 de març de 1856 el tren arriba a Terrassa amb l'obertura de la línia des de Sabadell, on havia arribat un any abans. El 1859 es prolongaria la línia fins a Manresa, posteriorment a Lleida i Zaragoza. El 1878 va passar a formar part de la "Compañía de los Caminos de Hierro del Norte" i des d'aleshores l'estació ha estat sempre coneguda com l'Estació del Nord. El 1901 es construeix un nou edifici de viatgers d'estil eclèctic on destaca el frontó semicircular del coronament amb una ornamentació filigranada; avui dia l'edifici encara es manté i per a ús ferroviari. El 1911 s'inicia el duplicament de via fins a Manresa i el 1928 s'electrifica la línia. Les instal·lacions de l'estació de Terrassa eren força importants, disposant de les dues vies generals (vies 1 i 2), quatre desviades a la dreta (vies 3-9), un moll de mercaderies cobert, dues vies més passants (vies 11 i 13) i quatre vies mortes per a mercaderies (vies 15-21) enllaçades pel costat Barcelona. L'edifici de viatgers era l'actual, que es situava a l'esquerra de les vies, i hi havia dues andanes per a la via 2 (andana principal) i  per a les vies 1 i 3. Les andanes estaven parcialment cobertes per marquesines metàl·liques i enllaçades per un pas inferior i passos a nivell. Completaven les instal·lacions una sots-central elèctrica i una petita placa giratòria al costat Manresa. Entre 1992 i 1994 se soterra l'estació i el traçat en gairebé 2 km al seu pas per la ciutat, creant una variant i estació provisionals durant les obres. La variant provisional era de via única, amb una estació formada per quatre vies, tres andanes i una cua amb una via morta a la banda Manresa, al costat de la via general. El 29 de maig de 1994 s'inaugura el soterrament de les vies, que suprimia 4 passos a nivell, i la remodelació de l'edifici de l'estació. El 29 de juny de 2015 es posa en servei la connexió amb la nova estació de Terrassa Estació del Nord de FGC, creant un intercanviador. El 3 de juliol de 2023 l'estació de Terrassa passava a denominar-se oficialment Terrassa Estació del Nord.
L'estació de Terrassa Estació del Nord actual es troba al mateix indret que l'antiga, al subsòl del Passeig Vint-i-dos de Juliol entre el Parc del Nord i la carretera de Rellinars. S'estructura en tres nivells, un corresponent al nivell del carrer, un nivell intermedi i el nivell inferior pel que circulen els trens. El nivell del carrer disposa de l'edifici de viatgers històric de l'estació de Terrassa, que ara es situa enmig d'una gran plaça. Té dues portes d'accés (des de la cara est i des de la cara nord) que donen al vestíbul diàfan que disposa de màquines de venda de bitllets, la taquilla, cafeteria i lavabos. Del vestíbul es baixa a través de dues escales mecàniques, escales fixes i un ascensor al nivell intermedi. Aquest nivell intermedi és realment un distribuidor a les andanes, tot i que també és on s'hi situen les barreres tarifàries de control d'entrada i sortida de viatgers. Al nivell intermedi hi ha una zona de descans per als maquinistes i el cap d'estació, i a més en surt el passadís d'enllaç amb l'estació de Terrassa Estació del Nord de FGC. L'accés a l'estació de Rodalies a través de FGC es fa des del nivell del parc del Nord amb la vorera nord del passeig Vint-i-dos de Juliol, accedint al vestíbul per una escala mecànica, una escala fixa i un ascensor. El vestíbul de FGC comunica directament amb el vestíbul de Rodalies, que té màquines de venda de bitllets, taquilla i plafons d'informació, així com barreres tarifàries; un cop superades, un passadís porta fins al nivell intermedi, d'accés a les andanes.
Els trens circulen pel nivell inferior, on hi ha un total de cinc vies, les dues generals (vies 4 i 1), dues vies desviades entre les generals (vies 2 i 3) i una via desviada més (via 5) a la dreta de la via 4. Hi ha dues andanes de 200 metres de longitud, que serveixen a les vies 1-2 i 3-4. La via 5 no disposa d'andana i serveix per a estacionar-hi composicions. L'enllaç entre el nivell intermedi i l'inferior es realitza a través de dues escales mecàniques, un ascensor i una escala fixa a cadascuna de les dues andanes.
FOTOS DE L'ESTACIÓ I PROXIMITATS
Bernat Borràs - prohibida la reproducció de les fotos sense el permís de l'autor
Edifici de viatgers de Terrassa, l'històric de l'any 1901 (novembre 2016) L'antiga façana a les vies en superfície de l'estació de Terrassa (desembre 2016) Detall de la façana a les antigues vies de l'edifici de Terrassa (desembre 2016) Una altra vista de l'edifici de viatgers de Terrassa, per la façana oest (desembre 2016)

Façana que sempre ha estat a la població, des del carrer del Nord (desembre 2016) Vestíbul de l'estació, a nivell del carrer, amb el bar a l'esquerra (febrer 2017) Una altra vista del vestíbul, amb la taquilla a la dreta entre les màquines de venda automàtica de bitllets (febrer 2017) Aquestes portes de l'esquerra antigament donaven a l'andana principal (febrer 2017)

Una altra vista general del vestíbul, amb la taquilla a l'esquerra (novembre 2016) Escales fixes, mecàniques i ascensor baixen al nivell intermedi (novembre 2016) Una altra vista de les escales mecàniques i ascensor al nivell vestíbul (febrer 2017) Arribada al nivell intermedi (febrer 2017)

Vista de les barreres tarifàries (febrer 2017) Accés a les andanes pel nivell intermedi, amb la nova senyalètica de les línies R4 i R12 (febrer 2017) Una altra vista general de les barreres tarifàries d'entrada i sortida amb accés per la plaça de l'Estació del Nord (novembre 2016) Placa commemorativa de la inauguració del soterrament a Terrassa l'any 1994 (febrer 2017)

Ascensor a les vies 1 i 2 i barreres tarifàries de control d'accés (febrer 2017) Vista general del nivell intermedi, d'accés a les dues andanes (febrer 2017) Una altra vista general del nivell intermedi de l'estació (novembre 2016) Extrem de les andanes des del nivell intermedi pel costat Barcelona i passarel·la d'enllaç amb FGC (febrer 2017)

Tren Civia acabat d'arribar de l'Hospitalet en un servei R4 del migdia i doble de 447 adaptades, una de renfe Rodalies i una altra de Rodalies (febrer 2017) Accés a l'estació de FGC per la vorera nord del Passeig Vint-i-dos de Juliol (juliol 2015) Enllaç directe entre el vestíbul de FGC de Terrassa Estació del Nord i l'estació de Rodalies (juliol 2015) Entrada a l'estació de Rodalies (juliol 2015)

Vestíbul de FGC situat a continuació del de Rodalies (juliol 2015) Taquilla, habitualment fora de servei, i màquines de venda de bitllets al vestíbul de l'estació de Rodalies (juliol 2015) Barreres tarifàries de control d'entrada i sortida de l'estació de Rodalies de Terrassa a l'enllaç amb FGC (juliol 2015) Una altra vista de la línia de peatge (juliol 2015)

Vista un cop passades les barreres tarifàries (juliol 2015) Primer tram de passadís d'enllaç entre FGC i Rodalies (juliol 2015) El passadís fa un canvi de direcció per passar a entrar a la nau on s'ubica l'estació de Rodalies de Terrassa (juliol 2015) Tram de passarel·la que queda ja sobre les vies de la línia de via ampla (juliol 2015)

La passarel·la disposa de finestres per poder poder observar les vies (juliol 2015) Punt on el passadís fa el retranqueig (juliol 2015) Tram final del passadís, que enllaça directament amb el nivell intermedi, de distribuidor a les andanes (juliol 2015) Darrera vista del passadís al tram de passarel·la sobre les vies (juliol 2015)

Una altra vista de l'inici del passadís d'enllaç amb Terrassa Estació del Nord de FGC des del nivell intermedi de l'estació (juliol 2015) Vista general de la nau de vies de Terrassa (febrer 2017) Unitat Civia 465 i 447-133 adaptada a PMR a les vies 2 i 3 de Terrassa (febrer 2017) Extrem de les andanes pel costat Manresa (febrer 2017)

Unitat 447-170 a la via 2 (febrer 2017) Senyalètica de Rodalies de Catalunya a les vies 1 i 2 (febrer 2017) Unitat 447 adaptada amb colors de renfe Rodalies maniobrant a la sortida del túnel urbà pel costat Manresa (febrer 2017) Civia sèrie 465 de Rodalies i amb logotip dels 75 anys de renfe estacionada a la via 4 de l'estació de Terrassa (desembre 2016)

La 447-053 a la via 1 a punt de sortir en servei R4 cap a Vilafranca del Penedès (desembre 2016) Teleindicador de l'andana de les vies 1 i 2, amb trens a les dues vies (desembre 2016) Andana de les vies 1 i 2 (desembre 2016) Trens a l'Hospitalet tant per la via 1 com per la via 2. El que ha d'arribar per via 1 serà el semidirecte del matí (desembre 2016)

La 447-135, adaptada a PMR, acabada d'arribar a Terrassa per via 3 (novembre 2016) Senyalètica i tren adaptat (novembre 2016) Nou rètol de Terrassa de Rodalies de Catalunya i cotxe central d'una unitat sèrie 447 adaptada a minusvàlids (novembre 2016) Escales mecàniques de sortida de l'andana de les vies 3 i 4 (novembre 2016)

Una altra vista de la 447-135, adaptada a PMR, a la via 3 de Terrassa (novembre 2016) Unitat Civia i unitat 447 PMR compartint espai a l'estació de Terrassa (novembre 2016) Unitat 447 amb un servei R12 a Lleida al seu pas per l'indret on està previst construir la nova estació de Terrassa Can Boada (febrer 2017) Doble composició d'unitats sèrie 447 adaptades, una amb decorcació Rodalies i una amb decoració renfe al pont del transvassament de la riera de Palau (febrer 2017)

Dues unitats 447 adaptades al senyal d'entrada avançada de Terrassa, a l'alçada de Can Trias (febrer 2017) El tren de sal Manresa-Flix amb la 253-097 al pont sobre la riera de Palau. La locomotora anava totalment grafitejada i s'ha fet una "neteja digital" (febrer 2017) Unitat 470 a la R12 vista des del pont de Can Boada (setembre 2016) Unitat 447 parada sobre el pont de la Rambla d'Ègara fent maniobres (agost 2016)

Dues unitats 447 a punt d'entrar al túnel urbà de Terrassa (juny 2016) La Traxx 253-097 encapçala el tren de sal de Manresa a Flix a l'entrada del túnel urbà de Terrassa (juny 2016) Treballs nocturns de substitució de la catenària (juny 2016) Unitat 470 procedent de Lleida Pirineus arribant a Terrassa en un servei R12 a l'Hospitalet de tarda (juny 2016)

Unitats 447 en un servei R4 procedent de Manresa endinsant-se al túnel urbà de Terrassa pel costat Manresa (abril 2016) Doble d'unitats 447 baixant cap al túnel egarenc (abril 2016) La 470-114 procedent de Lleida arribant a Terrassa (abril 2016) La 470-114 fent un servei R12 de Lleida a l'Hospitalet de Llobregat a punt d'entrar al túnel urbà de Terrasa pel costat Manresa (abril 2016)

Darrera vista de la unitat 470 a la línia R12 (abril 2016) Unitat 447 adaptada a PMR cobrint un servei R4 circulant entre Terrassa i Sant Miquel de Gonteres (abril 2016) El tren de Rodalies passant per sobre de l'autopista B-40 (abril 2016) Doble composició d'unitats sèrie 447 a la trinxera de Can Trias (abril 2016)

El tren a punt d'entrar al nucli urbà de Terrassa (abril 2016) La Traxx de renfe 253-032 remolca el saler Manresa-Flix per Can Tries, just al límit entre els termes municipals de Viladecavalls i Terrassa (abril 2016) Una altra vista del tren de sal (abril 2016) Darrera vista del saler, a punt de passar pel pont sobre el transvassament de la riera de Palau (abril 2016)

Doble composició d'unitats sèrie 447 per la zona de Can Trias, circulant per la línia R4 cap a Manresa (abril 2016) Unitat 447-137 adaptada a PMR a la via 3 (març 2016) Dos trens a les vies centrals de l'estació, les vies 2 i 3 (març 2016) La 447-116, adaptada a PMR, estacionada a la via 2 de Terrassa (març 2016)

Vista d'una doble composició d'unitats sèrie 447 adaptades a PMR a la via 2 de Terrassa (març 2016) R4 Manresa-Vilafranca a la via 1 (març 2016) Unitat Civia a la via 2 de Terrassa a punt d'iniciar un servei R4 a Martorell (juliol 2015) Nova passarel·la de connexió amb l'estació de Terrassa Estació del Nord dels FGC (juny 2015)

Unitat Civia vinilada i unitat 447 a les vies 2 i 3 de Terrassa (juny 2015) La 465-238 amb vinils publicitaris del festival Canet Rock a la via 2 de Terrassa (juny 2015) Una altra vista de la peculiar decorcació del tren Civia (juny 2015) Una altra vista del tren Civia vinilat, que sortirà en breu de Terrassa per fer un R4 a l'Hospitalet (juny 2015)

+ de l'estació de Terrassa: fotos estació antiga de Terrassa en superfície | fotos 2002-2009 | fotos 2010-2014

direcció Barcelona
Terrassa Est
Índex línia XC04
direcció Manresa/Lleida
Sant Miquel de Gonteres-Viladecavalls
Pàgina inicial Trenscat.cat
IMPORTANT: No es permet l'ús públic (webs, premsa, etc) ni l'ús lucratiu dels continguts de trenscat.cat i trenscat.com sense el consentiment previ de l'autor. L'autor de les imatges si no s'especifica el contrari és Bernat Borràs 
trenscat.cat és una pàgina web no oficial i per tant no proveeix ni es responsabilitza de cap contingut institucional