Pàgina inicial Trenscat.cat trenscat.cat la web dels trens de Catalunya
  Trens de Catalunya > Xarxa de via ampla > XC03.Línia Barcelona - Vilafranca - Tarragona > Cornellà
Horaris dels trens de Catalunya
  XC03.Línia Barcelona - Vilafranca - Tarragona  
codi estació: 72303
 
Venda automàtica de bitllets Taquilla de bitllets Informació Lavabos Zona videovigilada Estació adaptada a PMR Ascensors Prohibit fumar
propers trens
 
 
correspondència:  
 
Esquema de vies de l'estació actual de Cornellà [ampliar]
L'estació de Cornellà (PK 92,5 de la línia Tarragona-Barcelona-Portbou) es situa al nord del centre de la ciutat, al límit amb els barris del Pedró i Gavarra del municipi de Cornellà de Llobregat, a la comarca del Baix Llobregat. La “Compañía del Ferrocarril de Martorell a Barcelona” o “Caminos de Hierro del Centro” (CHC) va fer arribar el tren a Cornellà el 26 de novembre de 1854, amb la inauguració de la línia de Barcelona fins a Molins de Rei. El 1855 es finalitzaven les obres de la línia, que ja des d’aleshores va tenir doble via en tot el seu recorregut. La línia completa a Tarragona s’enllestiria el 1865, formant part ja tota la línia de la Companyia del Ferrocarril de Tarragona a Barcelona i França (TBF). El 1891 la línia de Tarragona a Barcelona s’annexionava a la companyia Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA). El 1941 l’estació de Cornellà passava a formar part de RENFE. El 1983 la línia L5 del metro arribava fins a l’estació i el 2004 el tramvia, passant així el conjunt a formar part de l’intercanviador de Cornellà Centre. Des de finals anys 1990 a Cornellà també hi ha un taller i base de manteniment de trens, gestionat per Nertus a partir de 2002, bàsicament d’unitats de Renfe sèrie 447 i 440. El 2005 l’estació passava a formar part d’adif i el 2008 es modificava la capçalera costat Barcelona pel nou viaducte construït d’integració urbana del ferrocarril.
L’estació de Cornellà actual consta de les dues vies generals (vies 1 i 2) amb andanes laterals que descriuen una corba a la dreta, mirant cap a Tarragona. Les andanes disposen de bancs, teleindicadors de destinació dels trens i intèrfon per tal que, en cas necessari, els viatgers puguin contactar amb el personal a taquilla o amb el Centre de Gestió de Rodalies. L’andana de la via 1 té una marquesina-refugi metàl·lica amb seients per aixoplugar els viatgers. Les dues andanes estan enllaçades per un pas inferior amb accés per escales fixes i ascensors a cada andana. L’edifici de viatgers es troba a l’esquerra de les vies i és l’original de 1855. Té una sola planta, organitzat longitudinalment en tres cossos. La coberta és de terrat pla amb baranes calades de maó, dibuixant fileres de cercles secants. El cos central es troba enfonsat uns dos metres en relació als cossos laterals, dinamitzant així la marcada horitzontalitat dels volums. Aquesta es remarca per una cornisa amb mènsules que s'estén per tota la façana, d'inspiració neoclàssica i neobarroca, que es manifesta també en els muntants i llindes de les portes i finestres. La simetria del conjunt es ressalta remarcant l'eix vertical de la porta central, de dimensions iguals a les laterals, però coronada per un frontó de línies ondulants. L'aplicació massiva del maó com a material principal de construcció (vist i pintat o arrebossat) és típica de l'aplicació de materials industrials a les construccions del segle XIX. L’edifici de viatgers acull el vestíbul amb taquilla, màquines de venda de bitllets, les barreres tarifàries de control d’accés i una cafeteria, entre d’altres dependències. L'estació de Cornellà forma part de l'intercanviador de Cornellà Centre, on conflueixen la xarxa de via ampla al nivell superior (a l'aire lliure), el Trambaix a un nivell intermedi i la línia L5 del metro al nivell inferior. L'enllaç entre els diferents nivells es realitza a través d'escales fixes, escales mecàniques i ascensors. No obstant, l'estació de ferrocarril no ha obert un nou accés directe des de l'andana de la via 1, que permetria un enllaç més fluid entre Rodalies, tramvia i metro. Completen les instal·lacions de l'estació de ferrocarril de Cornellà els tallers de Nertus, on es realitza el manteniment dels trens de les sèries 440 i 447, incloent manteniment preventiu, manteniment correctiu i tornejat de rodes. Els tallers de Cornellà disposen de tres vies a les naus i cinc vies exteriors per a estacionar-hi els combois.
FOTOS DE L'ESTACIÓ
Bernat Borràs - prohibida la reproducció de les fotos sense el permís de l'autor
Accés al metro i al tramvia de l'intercanviador de Cornellà Centre (gener 2019) Aparcament segur de bicicletes Bicibox al costat de l'estació de Cornellà (gener 2019) Façana a la població de l'edifici de viatgers de Cornellà (gener 2019) Detall de l'accés al vestíbul de l'estació de Cornellà (gener 2019)

Vestíbul de l'estació, amb les barreres tarifàries i la taquilla al fons (gener 2019) Una altra vista del vestíbul, amb la barrera més ampla per a PMR i cotxets i la cafeteria al fons (gener 2019) Vista un cop passada la línia de peatge. Es poden observar al fons les màquines de venda automàtica de bitllets (gener 2019) Andana de la via 1 separada d'un accés al tramvia i al metro per una tanca on es podria habilitar un accés (gener 2019)

Unitat Civia de 5 cotxes 465-256 de Rodalies de Catalunya a la via 1 amb un servei R4 de Terrassa a Martorell (gener 2019) Civia sortint en servei de la línia R4 cap a Sant Joan Despí, Molins i Martorell (gener 2019) Unitat sèrie 447 a la via de tornejat de rodes (gener 2019) Andana de la via 1, edifici de viatgers i ascensor que comunica amb el pas inferior (gener 2019)

Unitat 447-113 entrant a Cornellà amb un R4 procedent de Manresa (gener 2019) Sortint cap a Sant Joan Despí, Molins de Rei, Martorell i Vilafranca, amb la marquesina de refugi a l'andana de la via 1 (gener 2019) Accés al pas subterrani amb escales fixes i intèrfon per a informació (gener 2019) Pas inferior entre andanes (gener 2019)

Tren procedent de Mataró entrant a Cornellà (gener 2019) Unitat 447-101 estacionada a la via 1 en un servei R1 a Molins de Rei (gener 2019) Unitat 447 sortint cap a Molins i unitats 447 al taller de Cornellà (gener 2019) Placa amb l'altitud sobre el nivell del mar de l'estació de Cornellà (gener 2019)

Pla commemorativa dels 150 anys de la línia l'any 2004 (gener 2019) Unitats sèrie 447 per la via 2 i edifici de viatgers de Cornellà (gener 2019) Accés a la unitat 447 per la porta adaptada, tot i que hi ha una separació amb l'andana destacable (gener 2019) La 447-135, adaptada a PMR, per la via 1 amb un R1 de Mataró a Molins de Rei (gener 2019)

Unitat 447-101 amb un tren de la línia R1 de Molins de Rei a Mataró entrant a Cornellà per la via 2 (gener 2019) La 447-038 amb la 447-023, adaptades a PMR, al viaducte d'entrada a Cornellà amb un servei R4 de Terrassa a Martorell (gener 2019) Dues unitats sèrie 447 adaptades estacionat a la via 1 de Cornellà (gener 2019) Unitat Civia 465-256 procedent de Martorell entrant a Cornellà (gener 2019)

Unitat Civia 465-256 fent parada a la via 2 de Cornellà amb un R4 de Martorell a Terrassa (gener 2019) Dues unitats sèrie 447 adaptades passant pel viaducte sobre la carretera d'Esplugues, a l'entrada de l'estació de Cornellà (gener 2019) Tren sortint de Cornellà cap a Molins de Rei en servei R1 (abril 2013) Doble d'unitats sèrie 447 de Rodalies de Catalunya entrant a Cornellà (abril 2013)

Edifici de viatgers de Cornellà, façana a la població (gener 2010) Interior de l'edifici de viatgers de l'estació, amb les barreres tarifàries i la cafeteria (gener 2010) Placa commemorativa i placa d'altitud de l'estació (gener 2010) Les protagonistes a les vies exteriors dels tallers són les 440/470 de MD (gener 2010)

Doble composició d'unitats sèrie 447 entrant a Cornellà (gener 2010) Viatgers pujant i baixant del tren, al tram d'andana modificat per accedir al nou viaducte (gener 2010) Un Civia sense servei passa a tota velocitat per la via 1 (gener 2010) El Civia segueix el seu viatge direcció Martorell (gener 2010)

Tren de la línia R1 procedent de Molins de Rei amb una unitat sèrie 447 (gener 2010) El maquinista observa els viatgers pels monitors (gener 2010) Encreuament d'unitats 447 (gener 2010) La unitat Civia 464-206 de 4 cotxes entra a Cornellà pel nou viaducte (gener 2010)

Civia i pont que creua les vies i les andanes de l'estació (gener 2010) Sortint cap a Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei (gener 2010) VIsta general de l'andana de la via 1, amb la marquesina, pas soterrat i ascensor per a aquest pas (gener 2010) Una 447 que circula per la línia general saluda a una companya que és a tallers (gener 2010)

Dues unitats 447 en composició múltiple entren a l'estació fent la línia R4 (gener 2010) Accés al pas inferior des de l'andana de la via 2 (gener 2010) El pas inferior també compta amb un ascensor (gener 2010) Sortint cap a L'Hospitalet amb una corba força tancada i amb certa rampa (gener 2010)

Ascensor al nivell inferior (gener 2010) Façana a les vies de l'edifici de viatgers de Cornellà (gener 2010) Una unitat sèrie 447 passa pel viaducte que ha permès connectar millor la ciutat entre sí sense haver de recórrer a soterrar (gener 2010) Tren que va a Vilafranca del Penedès estacionat a la via 1 (gener 2010)

Extrem de l'andana pel costat Barcelona ja escapçada per la nova connexió (abril 2008) Unitat 447 sortint cap a L'Hospitalet i nou viaducte de 148 metres de longitud per connectar millor els barris de Cornellà (abril 2008) Un Civia es mira com arriba una unitat 447 al costat de les obres del viaducte (abril 2008) Doble composició de Civia en servei a la línia R1 arribant a Cornellà amb les obres del viaducte just al costat (abril 2008)

Unitat 447 a la zona d'obres del nou viaducte per integrar el ferrocarril a Cornellà (octubre 2007) Tren de rodalies de la línia R1 avançant lentament per les obres (octubre 2007) Trens al taller, on destaca una unitat 440 sense reformar (octubre 2007) Doble composició d'unitats sèrie 447 entrant a Cornellà amb destinació Manresa (octubre 2007)

Tren de la línia R4 amb les obres del nou viaducte (octubre 2007) Unitat 447-114 fent un servei a la línia R1 de Molins de Rei a Mataró (octubre 2007) Doble composició d'unitats Civia arribant a l'estació (octubre 2007) Tren amb destinació Mataró format per una unitat 464 i una unitat 463, en total 7 cotxes (octubre 2007)

Encreuament de trens de rodalies (octubre 2007) Entrant per la via 1 tren de la línia R4 amb destinació Martorell (octubre 2007) Des de l'extrem de l'andana de la via 1, amb un tren a la via de tornejat (febrer 2007) Les 440 són les protagonistes (febrer 2007)

Doble composició d'unitats 447 en un servei a Terrassa a la via 2 (febrer 2007) Un dels primers dies en circulació de les unitats Civia fins a Molins de Rei a Cornellà (febrer 2007) Encreuament de dues generacions de trens de rodalies (febrer 2007) Civia sortint cap a L'Hospitalet (febrer 2007)

Accessos a l'intercanviador de Cornellà Centre des del costat nord. Un mur "de la vergonya" separa l'andana de la via 1 de l'accés cap al metro i tramvia (març 2006) Boca d'accés al Trambaix i metro L5 al costat de l'andana de la via 1, totalment inaccessible per als viatgers de manera directa (març 2006) Unitat sèrie 447 amb l'inici d'obres per la construcció d'un nou viaducte. Observeu el camió de transport de terres bolcat (març 2006) La 447-043 és punt de fer una breu parada a l'estació de Cornellà en el seu trajecte per la línia R4 a Martorell (març 2006)

Unitat 447 als tallers (març 2006) Unitat 447 amb els nous colors de renfe operadora entrant per la via 2 (març 2006) La 440-237, adscrita a serveis per la línia del transpirinenc a Puigcerdà, a les vies exteriors dels tallers de Cornellà (juny 2005) Unitat 447 circulant en servei R4 a Sant Vicenç de Calders amb els tallers ferroviaris de Cornellà en primer terme (juny 2005)

Sortint cap a Sant Joan Despí (juny 2005) Unitat 440-143 a la via dedicada al tornejat de rodes (juny 2005) Una altra vista dels tallers (juny 2005) Accés al metro i tramvia des de la plaça de l'estació del ferrocarril (juny 2005)

Curiós detall de la façana de l'edifici de viatgers de Cornellà (juny 2005) Unitat 447 entrant a l'estació amb destinació Manresa (juny 2005) Edifici de viatgers de l'estació de Cornellà (agost 2004) Tren procedent de Molins de Rei entrant a la via 2 de l'estació (agost 2004)

Tren estacionat a Cornellà (agost 2004) Edifici de viatgers i unitat 447 de rodalies (agost 2004) La 447-072 surt de l'estació cornellanenca direcció Barcelona i Manresa (agost 2004) Tallers de rodalies i boca d'entrada a l'intercanviador amb metro L5 i tramvia línies T1 i T2 (agost 2004)

direcció Barcelona
Sant Ildefons de Cornellà
Índex línia XC03
direcció Vilafranca P./Tarragona
Sant Joan Despí
Pàgina inicial Trenscat.cat
IMPORTANT: No es permet l'ús públic (webs, premsa, etc) ni l'ús lucratiu dels continguts de trenscat.cat i trenscat.com sense el consentiment previ de l'autor. L'autor de les imatges si no s'especifica el contrari és Bernat Borràs 
trenscat.cat és una pàgina web no oficial i per tant no proveeix ni es responsabilitza de cap contingut institucional