Pàgina inicial Trenscat.cat trenscat.cat la web dels trens de Catalunya
  Trens de Catalunya > Xarxa de via ampla > XC08.Línia Barcelona - (Aeroport) - Vilanova - Picamoixons || Alta velocitat > AV21. Línia Aragó-Lleida-Barcelona > El Prat de Llobregat
Horaris dels trens de Catalunya
  XC08.Línia Barcelona - (Aeroport) - Vilanova - Picamoixons
AV21.Línia d'alta velocitat Aragó - Lleida - Barcelona
 
codi estació: 71707
 
       
 
Venda automàtica de bitllets Taquilla de bitllets Informació Lavabos Zona videovigilada Estació adaptada a PMR Prohibit fumar    
propers trens
   
 
correspondència:    
 
Esquema de vies de l'estació actual del Prat de Llobregat [ampliar]
L'estació del Prat de Llobregat (PK 670,2 de la línia Madrid-Móra-Reus-Roda-Barcelona, PK 6,7 de la línia El Prat-Aeroport i PK 604,0 de la línia d'alta velocitat Madrid Barcelona) es troba al nord del casc urbà. El tren va arribar al Prat el 29 de desembre de 1881, amb l'obertura de la línia entre Barcelona i Vilanova i la Geltrú. El 1886 l'estació del Prat passava a formar part de la Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia (TBF) i el 1898 és absorbida per la Compañía del Ferrocarril de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA). El 1912 es va construir la doble via. L’estació tenia les dues vies generals, amb una andana davant de l’edifici de viatgers i una altra andana més estreta entre ambdues, així com dues vies desviades al costat muntanya. El 1941 El Prat passa a formar part de RENFE i el 1956 s’electrifica la línia de Vilanova. El 1974 es reconfigura l’estació, per la construcció de la nova línia de Sants a l’Aeroport. Així, l’estació comptava amb un total de cinc vies, les dues generals de la línia de Vilanova, dues d'apartador d'aquesta línia i la via única de la línia de Barcelona Sants a l'Aeroport. Entre aquestes vies hi havia un total de quatre andanes amb un nou edifici situat a l'esquerra de les vies construït el 1974 en substitució de l’antic. L'enllaç entre andanes es feia mitjançant un pas inferior i diversos passos a nivell, completant les instal·lacions unes vies d'apartador a la sortida de l'estació direcció sud que servien a la factoria de La Seda. El 2005 l’estació passa a formar part d'adif i s’inicien les obres de soterrament de la línia al Prat, juntament amb el pas de la línia d’alta velocitat entre Camp de Tarragona i Sants. Entre 2005 i 2007 l'estació en funcionament era una estació provisional amb quatre vies i dues andanes inteconnectades per un pas inferior. El 24 de març de 2007 es posa en servei el soterrament i la nova estació. El 20 de febrer de 2008 es posa en servei la LAV entre Tarragona, convertint el Prat en un mer apartador i cotxera de trens. Per al 2019 l’inici del servei d’alta velocitat de baix cost EVA entre el Prat i Madrid suposarà l’entrada en funcionament de l’estació d’alta velocitat.
L'estació del Prat de Llobregat actual de la xarxa convencional és subterrània i té les dues vies generals, vies 1 i 2, i una via desviada a cada costat, vies 3 i 4. La via 3 en realitat forma l’inici del ramal entre el Prat i l’Aeroport, sentit sud. Hi ha una andana central per a les vies 1 i 3, ubicada en una nau i una altra andana central a les vies 2 i 4 en una nau paral·lela. Entre ambdues naus hi ha diverses obertures a mode de finestra per a una major visió. L'edifici de viatgers provisional se situa al nivell carrer i té taquilla, màquines de venda de bitllets i barreres tarifàries de control d’accés, entre d’altres dependències. L’enllaç entre cada andana i el vestíbul superior es fa per una escala fixa, una escala mecànica de pujada i una de baixada i dos ascensors. A més, des de cada andana hi ha tres sortides d’emergència fins a nivell carrer. Des de la plaça de davant de l’edifici de viatgers es pot accedir a la parada El Prat Estació de la línia L9 sud del metro de Barcelona. Completen les instal·lacions una via d’apartador a la factoria BAMESA (Barcelonesa de Metales) a la sortida del túnel urbà del Prat pel costat Vilanova; aquest apartador per ara no ha arribat a entrar en servei.
L’estació del Prat de Llobregat actual de la línia d’alta velocitat roman fora de servei comercial. La formen tres naus, una de central amb les dues vies generals (vies 1 i 2) i dues laterals a cada costat de la central (vies 3 i 4), amb una via i andana a cadascuna d’elles. Els murs entre les vies generals i les desviades tenen diverses obertures a mode de finestra. Al nivell del carrer hi ha una gran marquesina provisional amb els accessos a les vies construïts, amb escales fixes, dues escales mecàniques i dos ascensors a cada andana, però sense prestar servei i utilitzables com a sortides d’emergència.
FOTOS DE L'ESTACIÓ I PROXIMITATS
Bernat Borràs - prohibida la reproducció de les fotos sense el permís de l'autor
Vista de la marquesina provisional ubicada sobre els accesos a les andanes de l'estació del Prat de la línia d'alta velocitat (desembre 2017) Parades de bus enfront dels edificis de viatgers del Prat (desembre 2017) Edifici de  viatgers provisional de l'estació de Rodalies del Prat de Llobregat, amb un aparcament Bicibox adjunt (desembre 2017) Portes d'accés a l'edifici de viatgers de Rodalies del Prat (desembre 2017)

Vista del vestíbul, amb les barreres tarifàries de control d'accés (desembre 2017) Vista un cop passada la línia de peatge, amb els dos ascensors que baixen a les andanes de les vies 2-4 (desembre 2017) Distribuidor a les andanes, amb escales mecàniques i parella d'ascensors per a les vies 1 i 3 (desembre 2017) Baixant a l'andana de les vies 1-3 (desembre 2017)

Bancs i senyalètica de l'estació del Prat, indicant l'enllaç amb el metro (desembre 2017) Una altra vista de la nau de les vies 1 i 3, amb les finestres a la nau de les vies 2 i 4 (desembre 2017) Senyalètica de Rodalies de Catalunya a l'estació del Prat de Llobregat i sortida d'emergència de l'andana (desembre 2017) Una altra vista de la senyalètica, amb les línies R2, R2 nord, R2 sud i R15 (desembre 2017)

Unitat 448 baixant per la rampa de sortida del Prat amb un servei regional a Barcelona Estació de França (desembre 2017) A través de la finestra entre les dues naus de l'estació del Prat de la xarxa convencional (desembre 2017) Rodalies servit per un tren Civia fent un servei de la R2 entre Granollers Centre i Castelldefels (desembre 2017) La composició de trens Civia 463+465 remuntant la rampa de sortida del Prat cap a Viladecans, Gavà i Castelldefels (desembre 2017)

Escales mecàniques d'accés a les vies 1-3 (desembre 2017) Cadascuna de les dues andanes de l'estació del Prat té dos ascensors per enllaçar amb el vestíbul (desembre 2017) Baixant a l'andana de les vies 2-4 (desembre 2017) Composició de Civia 465+463 a la via 2 amb un servei R2 nord d'Aeroport a Sant Celoni (desembre 2017)

Sortint cap a Bellvitge, Barcelona, Granollers i Sant Celoni (desembre 2017) Escales fixes a la nau de les vies 2 i 4 (desembre 2017) Andana de la via 2 i finestres cap a la nau de les vies 1 i 3 (desembre 2017) Unitat 447 adaptada i amb seients de Regionals a la via 4 esperant sortir de buit cap a Sants i iniciar-hi un servei de la línia R11 a Cervera de la Marenda (desembre 2017)

Mobiliari i senyalètica a l'andana de les vies 2 i 4 (desembre 2017) Indicacions de destinació per a les línies R2, R2 nord, R2 sud i R15 a les vies 2 i 4 de l'estació del Prat de Llobregat (desembre 2017) Una unitat 448 s'allunya cap al sud amb un servei R15 a Reus (desembre 2017) Una composició doble de Civia de Rodalies de Catalunya (465-212 i 465-217) fent un R2 sud de Vilanova i la Geltrú a Barcelona Estació de França a la forta rampa d'entrada a l'estació del Prat de Llobregat. Al fons s'entreveu l'apartador de Barcelonesa de Metales (BAMESA), que pot ser la darrera esperança per tornar a veure mercaderies per la línia de Vilanova (desembre 2017)

La doble composició d'unitats sèrie 465 a la via 2 del Prat de Llobregat (desembre 2017) Andana de les vies 2-4 amb la unitat 447 esperant un nou servei a la via 4 (desembre 2017) Tren de dos pisos sortint del Prat de Llobregat cap a Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders (desembre 2017) Doble composició d'unitats sèrie 465 entre el Prat i Viladecans, vistes des d'un tren que circula pel ramal de l'Aeroport (desembre 2017)

Unitats Civia de 3 i 5 cotxes acoblades a la via 1 del Prat amb un servei a la R2 nord de Sant Celoni a Aeroport (desembre 2016) Tren Civia i unitat 447 apartada a la via 3 sense servei, per sortir posteriorment cap a Barcelona Sants i iniciar un servei Regional per la línia R11 cap a Girona i Portbou (desembre 2016) El tren Civia remuntant la rampa de sortida de l'estació del Prat (desembre 2016) Andana de les vies 1 i 3 (desembre 2016)

Marquesina provisional amb els accessos sense servei a l'estació de la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona (febrer 2016) Una altra vista de la marquesina provisional, amb accessos a l'estació de la LAV. Per ara no s'ha fet servir mai l'estació en servei  comercial, tot i estar construïts els ascensors, escales mecàniques i escales fixes (febrer 2016) Unitat 451 amb un R2 sud de Vilanova i la Geltrú a Barcelona Estació de França a punt de fer parada a la via 2 del Prat de Llobregat (febrer 2016) Rètols indicant la sortida i el nou enllaç amb la línia L9 sud del metro de Barcelona (febrer 2016)

Una part de l'antiga zona de vies del Prat ara és ocupada per una petita terminal d'autobusos i taxis (novembre 2009) Vista general dels edificis de l'estació del Prat de Llobregat (novembre 2009) Edifici que havia d'anar destinat a l'estació del Prat de Llobregat d'alta velocitat que de moment no és més que una pèrgola i sortida d'emergència (novembre 2009) Escala mecànica ja instal·lada d'una estació de moment encara "fantasma" de la LAV Aragó-Barcelona (novembre 2009)

Una altra vista dels edificis provisionals de les estacions del Prat de Llobregat (novembre 2009) Barreres tarifàries d'entrada (novembre 2009) Una altra vista de les barreres (novembre 2009) Ascensors d'enllaç amb l'andana de les vies 2 i 4 (novembre 2009)

Unitat 451 de dos pisos sortint en servei R2 sud a Vilanova (novembre 2009) Unitat 440 estacionada a la via 4 esperant sortir de buit cap a Sants per iniciar un servei a la línia de Portbou (novembre 2009) Unitat Civia a la via 2 en un servei a Barcelona Estació de França (novembre 2009) Unitat Civia a la via 2 en servei R2 nord de l'Aeroport a Sant Celoni (novembre 2009)

Accés a les estacions del Prat de Llobregat des de la població (març 2008) Edifici que es va construir en un principi per a acollir l'estació de la LAV Barcelona-Madrid al municipi però que finalment no s'ha utilitzat i serveix només com a sortida d'emergència del túnel (març 2008) Edifici de viatgers del Prat de Llobregat per accedir a les vies d'ample ibèric. L'edifici és provisional a l'espera de la construcció de l'edifici per a l'estació intermodal (març 2008) Primer dia de la nova estació subterrània. Accés a través de les vies provisionals (març 2007)

Primer dia de la nova estació subterrània. Vista del nou edifici de viatgers. Encara que no ho sembli també és provisional (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. Vestíbul de l'estació de El Prat de Llobregat (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. Una altra vista del mateix vestíbul (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. Ascensors per baixar a l'andana (març 2007)

Aspecte de l'estació amb el separador de les naus de les vies 1-3 i 2-4 (juliol 2008) Tren pujant la fortíssima rampa de sortida del túnel pel costat Barcelona (juliol 2008) Tren de dos pisos amb destinació Vilanova a punt de parar a la via 1 (juliol 2008) Sortint cap a Vilanova en servei R2 (juliol 2008)

La doble composició d'unitats 451 puja amb molt d'esforç la fortíssima rampa de sortida de l'estació (juliol 2008) Vista general de l'andana de les vies 1 i 3 de l'estació del Prat (juliol 2008) La 252-071 remolca una composició de Talgo VII en servei Euromed (juliol 2008) Doble composició d'unitats 447 baixant per la rampa d'entrada al Prat (juliol 2008)

Civia de la línia R10 amb destinació Aeroport fent una breu parada a la via 1 (juliol 2008) Encreuament de trens Civia (juliol 2008) Escales mecàniques de sortida i 252 remolcant un Talgo VII (juliol 2008) Una altra vista del tren de llarga distància passant pel Prat (juliol 2008)

Unitat Civia 465-010 a la via 2 del Prat en un servei R10 Aeroport-Barcelona (juliol 2007) Vista del túnel des de l'estació del Prat cap a Barcelona des de la via 2 (juliol 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. Andana de les vies 2 i 4 (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. Escales d'enllaç entre andana i vestíbul (març 2007)

Primer dia de la nova estació subterrània. La via 4 encara no està en servei (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. Unitat 451-010 fent parada a El Prat (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. A punt de sortir cap a Barcelona, mentre al fons arriba un Alvia (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. A través d'aquests forats es pot veure l'altra nau i en aquest cas el centre de control de l'estació (març 2007)

Primer dia de la nova estació subterrània. Una altra vista de l'andana de les vies 2 i 4 (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. Escales mecàniques d'enllaç entre l'andana de les vies 2 i 4 i el vestíbul (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. Catalunya Exprés a la fortíssima rampa de sortida del túnel direcció Vilanova (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. Unitat 447 deixant-se caure per la rampa d'entrada a l'estació de El Prat soterrada (març 2007)

Primer dia de la nova estació subterrània. Un dels primers Euromeds a provar la nova estació llisca com un cuc per la fortíssima pendent (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. El mateix Euromed a la nova estació, encara molt plena de pols (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. Cua de l'Euromed circulant cap a Barcelona (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. Detall d'una de les sortides d'emergència. Potser més endavant s'adapti com a sortida habitual de viatgers (març 2007)

Primer dia de la nova estació subterrània. Accés a l'andana de les vies 1 i 3 (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. La via 3 tampoc està en servei. Les presses per l'arribada de la LAV ho expliquen tot (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. Unitat 447 entrant a la nova estació pel costat Barcelona (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. Tren fent parada a la via 1 del Prat (març 2007)

Primer dia de la nova estació subterrània. Detall de la senyalètica de línies, on destaca la incorporació del logo d'avió a la R10 (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. Tren de rodalies estacionat a la via 1 (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. Detall del mateix tren (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. Tren de mitjana distància passant per l'estació sense fer-hi parada (març 2007)

Primer dia de la nova estació subterrània. Sortint cap a Vilanova (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. Detall del final de l'andana de les vies 1 i 3 (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. Doble d'unitats 440 reformades baixant cap a l'estació soterrada (març 2007) Primer dia de la nova estació subterrània. Doble de 447 estacionada a la via 1 (març 2007)

Rampa de sortida del túnel urbà de El Prat, de 30 mil·lèssimes i pont sobre el riu Llobregat, amb el talgo a Lorca circulant per la línia convencional en paral·lel a la LAV (març 2008) Unitat 470-143 circulant entre El Prat i Bellvitge cap a Sant Andreu Comtal (març 2008) Doble composició d'unitats 448 en un servei Catalunya Exprés a Tortosa (març 2008) Euromed de la sèrie 101 circulant en paral·lel a la LAV entre Bellvitge i El Prat amb destinació València i Alacant (març 2008)

Una altra visió de l'Euromed allunyant-se cap al Prat, Tarragona, València i Alacant (març 2008) Unitat 444 realitzant un Barcelona-Zaragoza de la tarda (març 2008) Una altra vista de la unitat elèctrica sèrie 444 des de les vies de la LAV (març 2008) Encreuament de trens de rodalies a la Zona Franca, entre El Prat i Bellvitge (març 2008)

Talgo Mare Nostrum procedent de Cartagena circulant cap a Montpellier (març 2008) Alvia de la sèrie 120 en un dels darrers dies de servei del Madrid-Barcelona (gener 2008) Unitat Civia sèrie 464 en un servei a la R10 de Barcelona a l'Aeroport (gener 2008) Doble composició d'unitats 440 entre El Prat i Bellvitge (gener 2008)

Unitat 451-009 cobrint un Sant Celoni-Vilanova i la Geltrú (gener 2008) La 252-013 remolca el Talgo a Lorca entre Bellvitge i El Prat (gener 2008) Doble d'unitats 470 per a un servei de Barcelona a Tortosa (gener 2008) Dues unitats 447 en comandament múltiple per a un servei de la R2 a Vilanova (gener 2008)

+ de l'estació del Prat de Llobregat: antiga estació en superfície 2003-03/2006 | estació provisional 04/2006-03/2007

direcció Barcelona
Bellvitge
Índex línia XC08
direcció Aeroport
Aeroport
 
direcció Vilanova/Picamoixons
Viladecans
direcció Barcelona (LAV)
El Prat a Barcelona Sants
Índex línia AV21
direcció Lleida (LAV)
Túnel de Martorell al Prat
Pàgina inicial Trenscat.cat
IMPORTANT:IMPORTANT: No es permet l'ús públic (webs, premsa, etc) ni l'ús lucratiu dels continguts de trenscat.cat i trenscat.com sense el consentiment previ de l'autor. L'autor de les imatges si no s'especifica el contrari és Bernat Borràs 
trenscat.cat és una pàgina web no oficial i per tant no proveeix ni es responsabilitza de cap contingut institucional